Hacca giden Müslümanların tüm günahları af edilecek mi?

Zengin olan Müslüman hacca giderek önceden işlemiş olduğu günahlarından kurtuluyor. Bu durum o zaman ahirette de zengin ile fakir arasında ayrımın olduğu anlamına gelmiyor mu?

Demek ki hacca giden her insanın bütün günahlarının affolunması yolu açıktır. Ancak yukarıdaki şartlara uyulduğu takdirde ve her hacının veya umrecinin durumuna göre günahlarının tamamı veya bir kısmı bağışlanmaktadır, Hacca giden Müslümanların tüm günahları af edilecek mi?

Hacca giden kişinin günahlarının silinmesine sebep olan bazı şartlar ve sır vardır. Ancak bu şartların yerine getirilmesi ile sırrın açılması mümkündür. İman sağlam, ibadetlerini devamlı yapmak, iyi niyet ve haramlardan sakınmak gibi şartları yerine getirerek geçmiş günahları af olur. Hacdan sonrada bu günahları işlemeye devam ederse bu nedenle günahları kat kat artacaktır .

Hacca giden her Müslümanın bütün günahlarının af edilmesinin yolu açıktır. Ancak bununda şartlara uyulduğu takdirde Hacca giden her Müslümanın günahlarının tamamı veya bir kısmı bağışlanmaktadır.

Hac yapmak için genel şartları nelerdir?

Haccın şartları; Hac yapmak için erkekler ile kadınları içine alan genel şartlar vardır. Ancak kadınlarla ilgili özel şartlar vardır. Hacca giden Müslümanların tüm günahları af edilecek mi? Bu şartlar ikiye ayrılır. Bunlar tam olarak uygulanınca hac farz olur. Aksi takdirde farz olmaz.

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası Niçin Okunur?

Kenzül Arş Duası için bazı kaynaklarda ve söylemlerde yer almaktadır. Bu kaynaklarda ve söylemlere göre Kenzül Arş duasını okuyan kimselerin; “Kıyamette mahşer yerinde yüzünün ayın 14 gibi çok güzel ve parlayacağına; Kenzül Arş duasını okuyan kişi hasta ise iyileşeceğine; Kenzül Arş duasını okuyan kişinin cinden ve şeytanın şerrinden korunacağı, Kenzül Arş duasını okuyan kişi sancı ve hastalıklardan emin olacağına Kenzül Arş duasını okuyan kişi kayıp ise ailesine sağ salim kavuşacağına” inanılmaktadır. 

Kenz Arapçanın Türkçe anlamı hazine demektir. Kenzül Arş Türkçe meali ise arşın hazinesi anlamına gelmektedir. Kenzül Arş duasının içeriği ve manası itibari ile muhteşem bir duadır. Kenzül Arş duasını sırf Allah Teala için okuyanın pek çok sıkıntılarını Allah Teala giderir. Duanın tesirinde ihlas yani inanarak kalpten okumak esastır. Kenzül Arş duasını İhlas ile okumak bu duayı sadece Allah rızası için okumaktır. Allah kabul etsin.

Kenzül Arş Duasının Faziletleri

Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyor…

– Cebrail bana dedi ki: “Ey Muhammed (s.a.v) , kim ömründe bir kere Kenzül Arş duasını okursa, Allah’u Teala onu, kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak haşr eder.

Kim Kenzül Arş duasını okursa hatta bütün insanlar onu, bir peygamber veya melek sanırlar.

Kim Kenzül Arş duasını okursa ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.

Kim Kenzül Arş duasını okursa okuyana hesapsız ve azapsız, üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir.

Kim Kenzül Arş duasını okursa Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer.

Kim Kenzül Arş duasını okursa okuyanın günahı denizlerden suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş(nafile)hac ve bin umre sevabı yazar.

Korkan kimse Kenzül Arş duasını okursa, Allah Teala onu korktuğundan emin kılar.

Susayan kimse Kenzül Arş duasını okursa, Allah Teala onun susuzluğunu giderir.

Aç olan kimse Kenzül Arş duasını okursa, giyindirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur, dünya ve yahut ahiret ihtiyaçlarından okursa Allah Teala istediğini verir.

Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için Kenzül Arş duasını okursa, Allah onların şerrinden korur ve Allah Teala’nın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder.

Kenzül Arş Duasının Faziletlerinin devamı

Borçlu olan kimse Kenzül Arş duasını okursa, Allah Teala onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz.

Eğer hasta olan kişi Kenzül Arş duasını yazan üzerinde taşırsa iyileşir.

Kenzül Arş duasını Kadın üzerinde taşırsa kocası ona ikram eder.

Kenzül Arş duasını okursa Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur.

Kenzül Arş duasını okursa kayıp ise ailesine sağ, salim kavuşur: Kenzül Arş duasını okuyan için cin, melek istiğfar ederler.

Ömrü bereketli olur.

Kim beş defa bu Kenzül Arş duasını okursa Hz. Peygamberimizi rüyasında görür.

Kim ki Fatiha’yı, İhlas Suresi’ni, Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da Kenzül Arş duasını okursa Allah Teala onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki Kenzül Arş duasını başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya Kenzül Arş duasını okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine Kenzül Arş duasını okursa dağ paramparça olur. Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu Kenzül Arş duasını okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.

Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası

KENZÜL ARŞ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.

 • La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
 • La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
 • Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
 • La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.
 • La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve hüve hayyül
 • La yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala külli şey’in kadir.
 • Ve bihi nesteinü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
 • La ilahe illellahu şükran li ni’metih.La ilahe illellahu ikraran bi rububiyyetih.
 • Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.
 • Es’elükellahümme bi hakkısmikel mektubi alâ cenahı cibrile aleyke Ya Rab
 • Ve bihakkısmikel mektubi ala cenahı mikaile aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikel mektubi ala cebheti israfile aleyke Ya Rab .
 • Ve bi hakkısmikel mektubi ala keffi azraile aleyke Ya Rab.
 • Ve bi hakkısmikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke Ya Rab rab.
 • Ve bihakkısmike ve esrari ibadike aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi temme bihil islamü aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte duaehu aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi şitu aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke Ya Rab . Ve bihakkısmike ila münteha rahmetike alâ ıbadike aleyke Ya Rab . Ve bihakkı temami kelamike aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ibrahimu fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehu minezzebhı aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikelleziî nadake bihi ishaku fe kadayte hacetehu aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi hudü aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi deake bihi ya’kubü fe ra dedte aleyhi basarahu ve veledehu yusufe aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi davudu fe cealtehu halifeten fil ardı ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi deake bihi süleymanü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke
 • aletturi aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nâdetke bihi asîyetümraetü fir’avne fe
 • razaktehel cennete aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahra aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşa alel mai aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel ğari fe necceytehu aleyke Ya Rab
 • İnneke entel kerimül kebiru.
 • Hasbünellahü ve ni’mel vekil.
 • Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
 • Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

KENZÜL ARŞ DUASI ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Melik , Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur.

Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur.

Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir.

Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır.

Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur.

Onun ortağı yoktur.

Yönetim onundur.

Övgüler onun içindir.

Diriltir ve öldürür.

O diridir ve ebediyen ölmez.

Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır.

Ve O her şeye gücü yetendir.

Ve onunla yardım isteriz.

İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur.

Rabb’lığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur.

Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi!

 “Cebrail’in (a.s.) kanadında yazılı ismin hürmetine,

Mikail’in (a.s.) kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine,

İsrafil’in (a.s.) alnında yazılı ismin hürmetine,

Azrail’in (a.s.) avucunda yazılı ismin hürmetine,

Ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine,

Ve kullarının sendeki sırları hürmetine,

İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine,

Ve Adem’in (a.s.) senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine,

Şit’in (a.s.) sana seslendiği ismin hürmetine,

Arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine,

Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine,

Kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine,

Sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim (a.s.) ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine,

İsmail (a.s.) kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

İshak (a.s.) hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine,

Hud (a.s.) hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine,

Yakup (a.s.) sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,

Davut (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,

Süleyman (a.s.)  hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine,

Eyüp (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

Meryem oğlu İsa (a.s.) hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,

Musa (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine

Firavun’un karısı Asiye (a.s.) sana hangi isminle seslendi de sen onu Cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine,

İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine,

Hızır (a.s.) hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine,

Muhammed (s.a.v.) sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” 

senden istiyorum.

Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün.

Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.

İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır.

Allah, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.), ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın. Amin.

Dört Büyük Meleğin Alnında Yazılı Olan Dua
Allahu Teala Peygamberlerine Gönderdiği Kitapları Ve Sahifeleri için ayrıntılı bilgi almak için tıklayın
Meleklerin Görevleri Nelerdir? ayrıntılı bilgi almak için tıklayın

Haccın farzları Nelerdir?

Haccın farzları Nelerdir?

Haccın farzları üçtür. Bu üç farzdan Biri yapılmazsa hac sahih olmaz. Yani bu 3 Farzdan birini yerine getirmemişse hac eksik yapılmış olur sevabını veya hacın kabulünü sadece Allah Teala bilir.

Hac vaktinin gelmiş olması. Hac vakti, toplam Arefe ve bayram günleri ile birlikte, beş gündür. Bir kimse ömründe hali vakti yerindeyse sağlık problemi yoksa maddi durumu yeterliyse ömründe bir kere hacca gitmesi farzdır. Haccın farzları Nelerdir?

haccın Farzları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsan tıkla


1- Haccı ihramlı yapmak:

İhram, Önce niyet etmek ve bol bol telbiye çekmek, ve hacda dinen ve hac esnasında yasak olan şeylere uymaktır.
İhram beyaz bir peştamal gibidir , İhram iki beyaz bez oluşur, birini belden aşağı sarılır, diğeri de, omuzlara sarılır. İhram iple bağlanmaz, İhram düğümlenmez. İhram kuşanılan bu iki beze denildi. Hac veya Umre Tavafa başlarken, ihramın ortasını sağ koltuk altından alınır, İhramın iki ucunu sol omuz üstüne getirmek sünnettir.

İhram hakkında daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsan Tıkla

2- Hacda Vakfeye durmak:

Kurban bayramında Arefe günü, Arafat dağının, Vadi-yi Urene denilen bölgesinde , öğle ve ikindi namazlarını kıldıktan sonra vakfeye durmaktır. Vakfeye durmak demek . Hacı olacaklar orda imama karşı ayakta dururlar, veya ayakta duramazsa, o zamanda oturup imamın duasını sonuna kadar dinler. İmamın duası bittikten sonra, oturabilir, yatabilir.  Zilhiccenin dokuzuncu yani Kurban bayramında Arefe günü Arafat’ta bulunmayan kişi veya Arafat’tan geçmeyen bir kimse, hacı olmaz. Haccın farzları Nelerdir?

Hacda ceza Gerektiren durumları bilmek için Tıkla.

3- Kabe-i Muazzamayı Tavaf-ı Ziyaret etmektir:

Kabe-i Muazzama da , Mescid-i haram içinde, Kabe-i Muazzama’nın etrafında 7 kez dönmek demektir. Tavaf ‘ın dördü farzdır, ve üçü de vacib dir toplamda Kabe-i Muazzama’nın yedi kere dönülür. 

Haccın farz olmasının şartları nelerdir?

Haccın vücub şartları :1. Hacca gidecek kişi Müslüman olması.
2- Hacca gidecek kişi Haccın farz olduğunu işitmesi ve bilmesi lazımdır.
3- Hacca gidecek kişi akıllı olması. Aklı dengesi yerinde olması.
4- Buluğ çağına girmiş olmak, ergenliğe ulaşmış olmak.
5- Hacca gidecek kişi Hür olması, köle veya hapiste olmaması.
6- Hacca gidecek kişi hacca götürüp getirecek ve geride kalanlara yetecek kadar, helal parası olması.
7- Hacca gidecek kişi Hac vaktinin gelmiş olması. Hac vakti, toplam Arefe ve bayram günleri ile birlikte, beş gündür. Bir kimse ömründe hali vakti yerindeyse sağlık problemi yoksa maddi durumu yeterliyse ömründe bir kere hacca gitmesi farzdır .
8- Hacca gidecek kişi Hacca gidemeyecek kadar, kör olmaması, hasta olmaması, ve çok ihtiyar ve sakat olmaması gerekir. Haccın farzları Nelerdir?

Haccın Kabul Olması İçin Şartları Nelerdir ? buraya Tıkla

Peygamber Efendimizin Çocukları

Peygamber Efendimizin Çocukları

Peygamberimizin üç erkek Çocuğu ve dört kız Çocuğu olmak üzere toplam yedi tane çocuğu olmuştur. Peygamberimizin Çocukları  sadece Hazreti Fatima (ra) Peygamber Efendimizden sonra, diğer altı çocuğu Peygamberimiz hayattayken vefat etmişlerdir. Şimdi Peygamber Efendimizin kız çocukları hakkında bilgi verelim. Peygamber Efendimizin Çocukları

Peygamber Efendimiz’in Kız çocukları

1. Zeynep (r.a):

Peygamberimizin Çocuğu Zeyheb:

600- Hz. Peygamber’in Kızı Zeynep doğdu.

Hz.Zeyneb Peygamberimizin en büyük kızıydı. oğlu Kasımdan sonra doğmuştu. Zeyneb (ra) doğduğu zaman, Hz. Peygamberimiz otuz yaşındaydı. Hz. Zeyneb (ra) Mekke’de doğmuştur. Hicretin 8. senesi Medine’de vefat etmiştir.
Zeyneb (ra), önce, teyzesinin oğlu Ebul’as ile evlenmişti. Ebul as bidayette müşriklerden ayrılmadığı için, “Bedr” savaşında müslümanların eline esir düşmüş, kurtulunca, Zeynebi Medine’ye göndereceğine söz vermişti. Resul-i Ekrem, ailesini getirmek için, “Harise oğlu Zeyd”i göndermişti. Zeynebi  Mekke’den Medine’ye getiren Zeyd oldu. Zeyneb Medine’ye gitti ve fakat zevci Ebul’as Mekke’de kaldı.
Ebul’as, bir seriyye esnasında yine müslümanların eline esir düştü ve fakat Hazreti Zeyneb’in himayesi sayesinde serbest bırakıldı.  Peygamber Efendimizin Çocukları.

Ebul’as, ikinci defa esir

Ebul’as, ikinci defa esirlikten kurtulunca, Mekke’ye gitti. Emanetleri sahiplerine verdikten sonra, müslümanlığı kabul etti. Medine’ye hicret eyledi. Müslüman olduğu için nikahları yenilendi. Ebul’as, Hazreti Zeynebe iyi davranırdı. Bu yüzden, Resul-i Ekremin takdirini kazandı. Zeyneb, kocasına tekrar kavuştuktan sonra çok yaşayamadı. Vefatında, cenazesi “Ümmü Eymen” ile “Hazreti Şevde” tarafından yıkandı. Namazını peygamber Efendimiz kıldırdı. Mezarına Ebul’as indirdi.

2.Rukayye (r.a):

Peygamber Efendimizin Üçüncü Çocuğu Rukiye:

604- Hz. Peygamber’in Kızı Rukiye doğdu.
Peygamber Efendimiz’in  ikinci kızıydı. Peygamber Efendimiz, otuz üç yaşlarındada Hazreti Rukiye doğdu  . Hazreti Rukiye Peygamber Efendimiz Peygamberlik gelmeden yedi yıl önce Mekke’de dünyaya geldi, Hazreti Rukiye Ebu-lehebin oğlu, Utbe ile evlenmişti. Peygamber Efendimiz, halkı İslama davet etmeye başlayınca Ebu-leheb, oğlunu çağırdı:
– “Oğlum! Muhammed’in kızından ayrılmıyacak olursan, ben senden ayrılırım.” dedi. Utbe de babası Ebu-lehebin teşvikiyle “Rukiye”yi bıraktı. O zaman Rukiye, Hazreti Osman ile evlendi. Habeşistana göç eden ilk kafileye Hazreti Osman, zevcesi Hazreti Rukiye ile birlikte katılmışlardı. Hazreti Osman, Habeşistandan Mekke’ye dönmüş, oradan da Medine’ye hicret etmişti. Rukiye, Bedir savaşı günlerinde hastalanmış, bu yüzden Hazreti Osman, Bedir muharebesinde bulunamamış, hatta zevcesi başında kaldığı için, mazeretliler arasına konulmuştu.
Bedir muharebe zaferini Harise oğlu Zeyd, Medineye ulaştırdığı gün, Hazreti Rukiye vefat etmişti.Hz. Rukiye Peygamberimizin ilk vefat eden kızıydı. Daha henüz 22 yaşlarındaydı. Peygamber Efendimizde , Bedir savaşı yüzünden, kızı Rukiyenin cenazesinde bulunamamıştı.

3.Ümmü Gülsüm (r.a.):

Peygamber Efendimizin Dördüncü Çocuğu Ümmü Külsüm:

608- Hz. Peygamber’in Kızı Ümmügülsüm doğdu.
Peygamber Efendimiz ‘in  üçüncü kızıydı. Hz. Rukiyye, nasıl Ebu-lehebin oğlu Utbenin nikahlısı iken ayrılmış ise, Ümmü Külsüm da, Ebu-lehebin diğer oğlu Utey-benin nikahı altında bulunuyordu. Her ikisi de evlenmeden ayrılmışlardı.
Hazreti Rukiyyenin ölümünden bir yıl sonra, Bedir savaşının sonunda, Hicretin üçüncü yılı, Hazreti Osmanla evlendi.  

 Hazreti Osmanla evlenen Ümmü Külsüm, onunla altı yıl beraber yaşadı. Hicretin dokuzuncu senesi vefat etti. Cenaze namazı Resul-i Ekrem tarafından kılındı. Hazreti Ali Hazreti Fadl ve Hazreti Üsame tarafından gömüldü.
Hazreti Osman, Resul-i Ekremin iki kızı: Rukiyye ve Ümmü Külsüm ile evlendiği için, “İki nur sahibi” manasına “Zinnureyn” sıfatını kazanmıştı: 

4. Fatıma (r.a):

Peygamber Efendimizin Beşinci Çocuğu Fatıma

610- Hz. Peygamberi’in kızı Hz. Fatıma doğdu.Peygamber Efendimizin Kızı Fatıma en küçük ve fakat en sevgili kızıydı. İlahi vahiy ilk geldiği zaman, Mekke’de doğdu.

Hazreti Fatıma validemiz Peygamberimizin vefatından beş buçuk ay sonra yani 632 yılında vefat etmiştir. Dolayısıyla birinci rivayete göre 23, ikinci rivayete göre ise 27 yaşında vefat etmiş olmaktadır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)in Erkek Evlatları 

Peygamber Efendimizin Erkek çocukları hakında bilgi almak için Tıklayın

1. Kasım (r.a) :

2. Abdullah (r.a): hakında bilgi almak için Tıklayın

3. İbrahim (r.a): Hz. İbrahim hakında bilgi almak için Tıklayın

4 Büyük Melek Ve Görevleri Nelerdir?

Melek Nedir?

Melekler, erkek ve dişi ayrımı olmayan, gözle görülmeyen, nurdan varlıklardır. Yemezler, içmezler, uyumazlar. Bir çok çeşit melek vardır. Görevleri melekten meleğe değişiklik gösterir. Bu yazımızda 4 büyük melek ve görevleri anlatılmaktadır.

4 Büyük Melek Ve Görevleri Nelerdir?

1 . Cebrail (a.s):

Allah (C.C) ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) den son  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerine  Allah Teala’nın emirlerini yani vahyi iletmekle görevlidir.

2 . Mikail (a.s):

Evrende ve kainatta Ve dünyadaki Tabiat olaylarını düzenlemekle görevlendirmiştir. Mikail (a.s) Tüm canlıların rızıklarının dağıtılmasında, Dünyada yağmurların nerelere yağacağından, Dünyada rüzgarların fırtınaların esmesinde, Dünyada bütün bitkilerin, meyvelerin, sebzelerin, yer yüzünü kaplayan her şeyin yetişmesinde Allah tarafından Mikail (a.s) görevlendirilmiştir. Mikail (a.s) ‘in Kelime olarak anlamı “Allah Tealanın küçük ve sevgili kulu”anlamına geliyor.

Mikail (a.s) ve Cebrail(a.s) Kur’an’ı-Kerimde birlikte geçmektedir. Kur’an’ı-Kerim’de Bakara suresi 2/98 Ayetinde geçmektedir.
“Her kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.”

Meleklerin hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

3 . İsrafil (a.s):

Allahu Teala İsrafil (a.s) kıyamet kopacağı zaman sur’u üflemekle görevlendirmiştir. İsrafil (a.s) Sur’u  üfleyecek, ilk sur’u üflediğinde  kıyamet kopacak tüm canlılar ölecek o gün, tekrar bir kez daha üfleyecek, o zaman insanlar tekrar dirilecekler. Bir hadiste İsrafil, sahib-i karn (sur’un sahibi, borunun sahibi) olarak isimlendirilmiştir. Kur’an’ı-Kerim’de sur’u üflenmesi Bir çok ayette geçmektedir. Kur’an’ı-Kerim’de Neml 27/87,  Hakka, 69/13-15, Yasin, 36/51 geçmektedir.


4 . Azrail (a.s):

Allahu Teala Dünyada yaşayan insanların ölüm vakti geldiğinde İnsanların canını almakla görevlendirmiştir. .Azrail (a.s)  Kur’an’ı Kerimde ve sahih hadislerde, Azraîl adıyla değil, melekü’l mevt (ölüm meleği) olarak geçmektedir. Allah’ın emriyle bütün canlıların canını .Azrail (a.s) melekü’l mevt (ölüm meleği) alır.

Azrail (as) Hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleği vardır. Azrail bu meleklerin başıdır.

Kur’an’ı Kerimde Secde 32/11 ve En’am, 6/61, A’raf, 7/37 Ayetlerinde geçmektedir.

Diğer Meleklerin adları ve görevleri

Kandil geceleri ne zaman kutlanmaya başlandı ?

Kandil geceleri ne zaman kutlanmaya başlandı ?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in zamanında kandil geceleri uygulaması yoktu. Peygamberimizden 3 asır sonra bazı çevrelerce kutlanmaya başlandı. Osmanlı döneminde Padişah ikinci Selimde başladı.

Kadir gecesi ne zaman

Rahmetlerle ve bereketlerle dolu olan Ramazan ayı Altı Mayıs’ta başladı. Tüm İslam alemi, Ramazan ayının son 3 gününde yer alan Kadir gecesini bekliyor. Bu yıl Ramazan ayının içinde bulunan Kadir gecesi, 31.5.2019 Cuma gecesine denk gelmektedir. Müslümanlar Kadir gecesinde camilere giderek ibadetlerini yaparlar ve dua ederler, namazlarını kılarlar ve günahlarının af olması için Allah (C.C) tövbe ederler.

Kadir gecesi ne zaman daha ayrıntılı bilgi için tıklayın

Kadir Gecesinin Önemi Nedir ?

Kadir gecesini, Allah Teala”nın insanlığa Kur’an’ı kerimi kurtuluşu için ve  insanlığa çağrısı olarak  indirilmeye başlandığı gündür. Esenliklerin ve güvenliğin, doğruluğun her tarafa yayıldığı gündür. Arşu Alada gök sema kapılarının açıldığı gündür, İnsanların dualarının ve tövbelerinin kabul edildiği bir gecedir Kadir gecesi. Kandil geceleri ne zaman kutlanmaya başladı

Kadir gecesinde ; Allah Teala’ nın  bu gece müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, 

A

* Kadir Gecesi bol bol Kur’an–ı Kerim okunmalıdır; Kur’an–ı Kerim okuyanlar dinlenmelidir; Camilerde ve uygun mekanlarda Kur’an ziyafetleri verilmelidir; Allah Teala’ya ve Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, o gece İnsanların İmanlarını dahada kuvvetlendirir. Kandil geceleri ne zaman kutlanmaya başladı

 • Kadir Gecesi üzerinde namaz borcu olan kişiler nafile namazlarını kılmadan önce hiç değilse beş vakit kazaya kalmış namazlarını kılmaları daha faziletli ve makbuldür. Kaza namazı yoksa nafile namazını kılar.

Nafile namazın nasıl kılındığını öğrenmek için Tıklayın.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi namazdan sonra bol bol dua ve istiğfar etmek gerekir . Kur”an-ı Kerim’i okuyup sonrasında dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313). 

* Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e salat ü selamlar getirilmeli; 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ‘in şefaatini ümit edip, Onun ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

* Bir Müslüman Tefekkürde bulunulmalıdır; “Ben kimim, neden yaratıldım, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah Teala’ nın benden istekleri nelerdir, neleri yapmalıyım, neleri yapmamalıyım” bu gibi konular başta olmak üzere ve kişinin hayati meselelerde derin derin düşüncelere girmeli. Kandil geceleri ne zaman kutlanmaya başlandı ?

* Bol bol zikir etmeli , evrad ü ezkarda yani belli vakitlerde düzenli olarak Kur’an-ı kerim okumak, Peygamberimize salevat getirmek, zikir ve dualarda. bulunmak.

Kadir Gecesi İbadetleri Nelerdir? öğrenmek için tıklayın

 • Kadir Gecesi küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; Anne baba ve büyüklerin küçüklerin gönülleri alınmalı; kederli olan yüzler güldürülmeli, üzgün olanların üzgünlükleri giderilmeli, yatakta hasta olanlar ziyaret edilmeli.
 • Kadir Gecesi günahlara içten samimi olarak bir daha yapmamak üzere tövbe edilmelidir, ve bol bol istiğfar edilmelidir; idrak edilen Kadir Gecesini son fırsat bilerek insan nedamet’te ve inabede bulunulmalıdır.Kandil geceleri ne zaman kutlanmaya başlandı ?

Nasıl Abdest Alınır ?

Nasıl Abdest Alınır ?

Namaz kılmadan öncesi abdestimizi nasıl almamız gerekir? Müslümanlar için farz olan beş vakit namaz öncesi abdest alırlar. Ve Kur’an-ı Kerimi de yüzünden okurken abdestli olmak gerekir. Nasıl Abdest Alınır ?

İlk önce Niyet edilir:

“Niyet ettim Allah’ım senin rızan için abdest almaya” diyerek niyet ederiz.

Euzu Besmele çekilir:

“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim”

Elleri suyla yıkamak :

İki elimizi bileklere kadar suyla yıkar ve parmak araları da su değsin diye ovuşturularak üç defa arda arda yıkanır.

Ağza üç defa su vermek :

Sağ elimizin avuç içine su alarak ağzımıza veririz üç defa tekrar yaparız . Her su alışımızda ağzımızı güzelce çalkalayarak ağızdaki suyu yere dökeriz.

Buruna üç defa su vermek:

Tekrar Sağ elimizin avuç içine su alarak üç defa ard arda burnumuza su veririz. Sol el ile de burnumuzu sümkürür temizleriz.

Yüzümüzü üç defa yıkamak :

Sonra ellerimizin iki avucumuzun içine su alarak saç bitiminden başlayarak çene altına kadar gelecek şekilde yüzümüzü suyla üç defa ard arda yıkarız.

Sağ kolu üç defa suyla yıkamak :

Önce sağ kolumuzu dirsekle beraber dirseğe kadar suyla yıkarız aynı şekilde üç kere tekrar yıkarız.


Sol kolu üç defa suyla yıkamak :

Sol kolumuzu da dirsekle beraber dirseğe kadar suyla yıkarız aynı şekilde üç kere tekrar yıkarız.

Başımız 1 kere suyla mesh etmek :

Sağ elimiz suyla ıslatarak başımızın dörtte birini suyla mesh ederiz. Sağ elimizi ıslatıp başımızın dörtte birini tüm sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları suyla mesh etmek :


Her iki elimizi de suyla ıslatıp sağ sol el serçe parmaklarımızla kulaklarımızın etrafını ve içini mesh ederiz. Kulaklarımızın arka kısmını ise aynı anda baş parmaklarımızla suyla mesh ederiz.

Boynumuzu suyla mesh etmek:


Sonra Sağ ve sol elimizi ıslatarak Parmaklarımızın arka kısmı yani parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da suyla mesh ederiz.

Ayakları suyla yıkamak :


Ayaklarımızın parmaklardan başlayarak suyla önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiğine kadar üçer kez suyla yıkarız.

Sol ve sağ Ayaklarımızı yıkarken Ayaklarımızın parmak aralarını iyice yıkanmasına dikkat ederiz.

Boy Abdesti Nasıl Alınır ?

Boy Abdesti Nasıl Alınır ?

1 . Boy Abdesti almak isteyen bir kimse önce Euzu besmele çeker ve sol ayağı ile boy abdesti alacağı yere girer.

2 . Niyet etmek: “Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya ”

diye niyet eder.

3 . Önce edep yerlerini sol eliyle temizce yıkar. Ve ardından Ellerini bileklerine kadar yıkar.

4 . Önce sağ avucuyla ağzına üç kere ard arda su alır ve her defasında ağzının içini bol suyla boğazına kadar gargara yapar ve çalkalar. Eğer kişi Oruçlu ise gargara yaparken boğazına su kaçmamasına ve suyu yutmamasına dikkat eder.

5 . Sağ avucuyla suyu alır ve burnuna, genzine kadar gelecek şekilde üç defa ard arda su çeker, su çektikten sonra her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

6. Namaz Abdesti gibi Abdest aldıktan sonra önce başına üç defa su döker , Başına su döktükten sonra önce sağ omuza üç defa su döker daha sonra da sol omuza üçer defa su döker omuzlara su döktükten sonra tüm vücudunu kuru yer kalmayacak şekilde yıkar.

Vucuduna suyu her döküşünde vücudunu elleriyle her yerini iyice ovuşturur. Boy Abdesti Nasıl Alınır ?


Boy Abdestinde de bıyıklar, saç dipleri ve sakal dipleri suyun iyice işlemesi için ellerimizle ovuşturulur. Göbek boşluğu yıkanır, Kulaklardaki küpe delikleri dikkat edilerek suyla yıkanır. Böylece boy Abdesti almış olunur. Boy Abdesti Nasıl Alınır ?

İslam dininde temizlik son derece büyük ve önemli bir yer tutar. Bu nedenle , taharet-i kübra yani İslamda büyük temizlik durumunu ifade eden gusül abdesti veya boy abdesti İslam dini içerisinde en önemli konu başlıklarından biri olmuştur. Dinimiz İslam içerisinde bu denli çok mühim bir konu olan gusül abdesti veya boy abdesti de biz Müslümanlar tarafından düzenli ve sürekli olarak araştırılmaktadır.

Namaz kılmadan öncesi abdestimizi nasıl almamız gerekir? Müslümanlar için farz olan beş vakit namaz öncesi abdest alırlar. Ve Kur’an-ı Kerimi de yüzünden okurken abdestli olmak gerekir. 

Kadir gecesi namazı nasıl kılınır

Kadir gecesi namazı nasıl kılınır

Kadir gecesinde kılınacak olan Kadir gecesi namazı iki rekat, 12 rekat, veya 100 rekata kadar kadir gecesi namazı kılınabilir.

Kandillerde Hacet Namazı Kılmak İçin ayrıntılı bilgi için tıklayın

Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır?

Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra başlar , imsak vakti girinceye kadar kılınabilir.

Kadir Gecesi İbadetleri Nelerdir? daha fazlası için tıklayın

Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Önce Kadir Gecesi namazı için niyet edilir.

Kadir Gecesi namazı dört rekat veya oniki rekat olarak kılınır.

”Durdum kıbleye kıblem kabeye niyet ettim senin için kadir gecesi namazımı kılmaya”

Allahu Ekber.

1 . Rekatta :

Subhaneke, fatiha suresi, ardından üç kere Kadir suresi ard arda okunur.

2 . Rekatta :

Fatiha suresi, ardından üç kere ihlas suresi ard arda okunur.

3 . Rekatta :

Fatiha suresi, ardından üç kere Kadir suresi ard arda okunur.

4 . Rekatta :

Fatiha suresi, ardından üç kere ihlas suresi ard arda okunur.

Kadir Suresi:

Kadir Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.
1- İnna enzelnahü fii leyletil kadr
2- Ve ma edrake ma leyletül kadr
3- Leyletül kadri hayrüm minel fişehr 
4- Tenezzelül melaiketü verruhu fiiha bi izni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiya hatta matla’ılfecr

Kadir Suresinin Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyle.
1- Biz o (Kur’an) ı Kadir gecesinde indirdik. 
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rab’lerinin izniyle, her iş için inerler. 
5- O gece, tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.

Teheccüd namazı Yani gece Nasıl kılınır ? öğrenmek için tıklayın

Kandil geceleri ne zaman kutlanmaya başladı

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in zamanında kandil geceleri uygulaması yoktu. Peygamberimizden 3 asır sonra bazı çevrelerce kutlanmaya başlandı. Osmanlı döneminde Padişah ikinci Selimde başladı.

Kadir Gecesi İbadetleri Neler?

Kadir Gecesi İbadetleri Neler?

* Kadir Gecesi bol bol Kur’an–ı Kerim okunmalıdır; Kur’an–ı Kerim okuyanlar dinlenmelidir; Camilerde ve uygun mekanlarda Kur’an ziyafetleri verilmelidir; Allah Teala’ya ve Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, o gece İnsanların İmanlarını dahada kuvvetlendirir.

 • Kadir Gecesi üzerinde namaz borcu olan kişiler nafile namazlarını kılmadan önce hiç değilse beş vakit kazaya kalmış namazlarını kılmaları daha faziletli ve makbuldür. Kaza namazı yoksa nafile namazını kılar.

Teheccüd namazı Yani gece Nasıl kılınır ? öğrenmek için tıklayın

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi namazdan sonra bol bol dua ve istiğfar etmek gerekir . Kur”an-ı Kerim’i okuyup sonrasında dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313). Kadir Gecesi İbadetleri Neler?

* Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e salat ü selamlar getirilmeli;
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ‘in şefaatini ümit edip, Onun ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

Kadir Gecesi İbadetleri Nelerdir? öğrenmek için tıklayın

* Bir Müslüman Tefekkürde bulunulmalıdır; “Ben kimim, neden yaratıldım, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah Teala’ nın benden istekleri nelerdir, neleri yapmalıyım, neleri yapmamalıyım” bu gibi konular başta olmak üzere ve kişinin hayati meselelerde derin derin düşüncelere girmeli. Kadir Gecesi İbadetleri Neler?

Kandillerde Hacet Namazı nasıl kılınır? öğrenmek için tıklayın

* Bol bol zikir etmeli , evrad ü ezkarda yani belli vakitlerde düzenli olarak Kur’an-ı kerim okumak, Peygamberimize salevat getirmek, zikir ve dualarda. bulunmak.

 • Kadir Gecesi küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; Anne baba ve büyüklerin küçüklerin gönülleri alınmalı; kederli olan yüzler güldürülmeli, üzgün olanların üzgünlükleri giderilmeli, yatakta hasta olanlar ziyaret edilmeli.
 • Kadir Gecesi günahlara içten samimi olarak bir daha yapmamak üzere tövbe edilmelidir, ve bol bol istiğfar edilmelidir; idrak edilen Kadir Gecesini son fırsat bilerek insan nedamet’te ve inabede bulunulmalıdır. Kadir Gecesi İbadetleri Neler?

Kandil geceleri ne zaman kutlanmaya başladı

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in zamanında kandil geceleri uygulaması yoktu. Peygamberimizden 3 asır sonra bazı çevrelerce kutlanmaya başlandı. Osmanlı döneminde Padişah ikinci Selimde başladı.

O zaman Minarelerde kandiller yakılarak Müslümanlara o gece Kandil gecesi olduğu duyurulurdu ve kutlanırdı. Bu sebeble ”Kandil” olarak İslam aleminde anılmaya başlamıştır.