Hz. Osman Dönemi (644-656)

Hz. Osman Dönemi (644-656)

Hz. Osman Dönemi (644-656) Hz.Ömer vefat ettikten sonra Hz. Osman halife seçildi. İyi huylu güzel ahlaklı tutum ve davranışları iyi onurlu kişiliğe sahip olan Hz. Osman, İslamiyet’i ilk kabul eden üstün şahsiyetlerden biriydi. İslam toplumundaki onun bu göreve layık olduğu kanaati sebebiyle halifeliğine kimse itiraz etmedi, herkes ona biat etti. Halifeliğinden önce, Peygamber Efendimiz (sav)’in yakın çevresinde yer aldı.

Kuran’ın ayet ve surelerinin Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından Hz. Osman (r.a) yazdırılması görevini vermişti iyi  davranışlarından ve güzel huylu oluşu güzel olan nitelikleri ve güzel konuşmasıyla dikkat çekti. Ayrıca çok güzel bir Etkili ve düzgün konuşma  yeteneğine sahipti.bir sözü, bir yazıyıhiçbir eksiği bulunmaksızın anımsayacak ve yineleyecek biçimde akılda tutardı  ve Yüce Kuran’ı ezberledi.

Hz. Osman’ın döneminde ülkelerde ve şehirlerde şive farkından veya okuma biçiminden kur’anı kerim tilaveti hatalı yapılıyordu. İslam dinine yaptığı en büyük hizmetlerden biri Kuran’ın çoğaltılmasıdır. Zamanında,bir dilin, konuşulduğu sınırlar içinde, bölgelere ve değişik kültür düzeylerine göre söyleyiş özelliği. şive farklılıklarından dolayı Kuran ayetlerinin farklı okunması üzerine bir kurul oluşturularak Kuran çoğaltılmıştır. Bu çoğaltılan Kuran’ın  Bir örneği Medine’de bırakılarak Mekke, Şam,  Basra, Mısır ve diğer eyaletlere gönderilmiş; böylece Kuran’ın o günden  günümüze kadar orijinalindeki gibi okunmasına ve ulaşılmasına vesile olunmuştur.

 

 

Hz. Osmanın İslam Dinini Kabul Etmesi

Hz.Osmana İşkence edilmesi

Hz. Osman dönemindeki fetihler

Hz. Osman ve eşi Rasulullah’ın kızı Rukıyyenin Habeşistan’a göç etmesi

Hz. Osman imar ve zirai gelişmelere önem vermesi

Hz. Osman’ın İslam dinine yaptığı en büyük hizmetlerden Kur’anın çoğaltılması