İslamiyet’ten Önceki Dinlerde Oruç İbadeti Var mı ve Nasıl Tutuluyordu? 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Ey iman edenler! Allah’u Teâlâ’ya ve emirlerine karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.”

Bakara, 2/183

Oruç ibadeti İslam dininden önce de yapılmış olup İslam dinindeki Oruç ibadetinden farklı olsa da diğer dinlerde de uygulanan bir ibadet idi. Üsteki ayeti kerimede, Müslümanlara oruç ibadetinin sadece kendilerine farz kılındığı gibi daha önceki kavimlerde ve dinlerde olduğunu da hatırlatılarak ruhsal açıdan oruca hazırlanmaları sağlanmıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in mensubu olduğu Kureyş kabilesi de aşure günü oruç tutarlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye hicret edince, Medine’deki Yahudilerin aşure günü oruç tuttuğunu görünce Hz. Muhammed (s.a.v.) de o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını emretti. Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Muhammed (s.a.v.), aşure orucu için “İsteyen tutsun, İsteyen tutmasın dedi.”

Yahudiler ve Hıristiyanlar

Kur’an-ı Kerim’de geçen ayette “Sizden öncekilere…” ifadesindeki maksat Yahudiler ve Hıristiyanlardır; çünkü Müslümanların tanıdığı ve bildiği Ehli Kitap’tan olan gayrimüslimler bunlardır. Yahudi ve Hristiyanlara da daha önce Ramazan orucu farz kılınmıştı. Yahudi ve Hristiyanlar bu ibadeti değiştirmiştir. Ramazan orucunu Yahudiler bir günlük oruca dönüştürmüşlerdir. Hristiyanlar ise, Ramazan orucunun çok sıcak günlere denk gelince orucu yaz kış arasında ılımlı bir mevsime aktarıp, kefaret olarak da on gün oruç daha eklemişlerdir.

Yahudiler, ekim ayında gün batımından ertesi günün gün batımına kadar bir gün oruç tutarlar, bu bir günlük oruç sayesinde tüm işledikleri günahların bağışlandığını kabul ederler. Yahudiler bu farz kılınmış oruç gününe “kipur” adını verirler. Yahudiler yılın farklı günlerinde tuttukları başka farz ve nafile oruçlar da vardır. Hz. İsa kendisine Peygamberlik gelmeden önce kırk gün oruç tuttuğu için Hıristiyan din adamları bunu da ibadet olarak telakki etmişlerdir (Matta, 6/16).

Bu yazı da ilginizi çekebilir. Hz. Muhammed (s.a.v) Zamanındaki Oruç, Kuran’da Nasıl Anlatılıyor