Hz.Peygamberimizi öldürme görevi Hz. Ömere verilir

Hz.Peygamberimizi öldürme görevi Hz. Ömere verilir

Sert bir huya sahip olan müslümanların putlara tapmadıkları ve din değiştirdiği için aşırı tepki gösterenlerin arasında    yer almaktaydı. Sonunda O, dedelerinin dinini inkar eden Resulullah (s.a.v)’i öldürmeye karar vermişti.Ve kureyşliler Hz.Peygamberimizi öldürme görevi Hz. Ömere verilir.

Hz.Ömer, Peygamber Efendimiz’i öldürmek için Hz. muhammed (s.a.v ) bulundugu yere doğru giderken, aniden yolda Nuaym b. Abdullah ile karşilaşti.Nuaym, Nuaym b. Abdullah Ömer’in ne yapmak istediğini sorup öğrenince ona,Ya Ömer senin  kızkardeşin ve enişten ikiside Hz. Muhammed’in  dinine girmişler dedi.  Hz.Ömer (r.a) kızkardeşinin  ve eniştesinin Hz. Muhammed’in dinine girdiklerini öğrenince , Hz.Ömer Bu sefer öfkeyle Kızkardeşinin evine yöneldi.

Eniştesinin Evinin önüne geldi Kapıya yaklaştığında bazı sesler duymaya başladı. Evin içerisinden gelen sesler hiç duymadığı ve kulağa hoş gelen seslerdi, içerde Kur’an okunmaktaydı. Hz.Ömer Kapıyı çalınca, içerdekiler okumayı kesip, Kur’an sayfalarını sakladılar. içeri giren Ömer (r.a) Ne okuduklarını sordu cevap alamayınca, eniştesini ve kızkardeşini dövmeye başlamış.

Hz. Ömere Kızkardeşinin ona, ne yaparsa yapsın  İslam dininden ve Hz. Muhammed Allah’ın Resulü ve elçisi olduğuna kesin olarak inandıklarını söyler. Bu dinden dönmeyeceklerini söylemesi üzerine, Duyduğu kur’an ayetleri sayesinde Kız Kardeşinin ağlaması karşısında Hz. Ömer kız kardeşinin üzülüp ağlamasına dayanamadı, ve Hz. Ömer Eniştesine okudukları şeyleri görmek istediğini söylemişti.Hz. Ömere verilen sahifelerden Kur’an ayetlerini okuyan Ömer (r.a), hemen orada iman etti.Ömer (r.a) Hz. Muhammed (s.a.v)’in) nerede oldugunu sordu.

Hz. Muhammed (s.a.v)’in Daru’l-Erkam’da oldugunu ögrenince Hz. Ömer derkal  hemen  Daru’l-Erkama doğru gitmeye başladı. Daru’l-Erkama vardığında kapıyı açtırdı içeriye girdi İçeri girer girmez Hz. Muhammed (s.a.v), Ömer (r.a)’in iki yakasını tutarak; Ya Ömer Müslüman ol ! Allahım Ibn Hattaba  hidayet ver!” dediğinde, Ömer b. el-Hattab(r.a), hemen Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.” şeklinde telaffuz edince (şehâdet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir) Şahadet getirerek iman ettiğini açıkladı Ömer b. el-Hattab (r.a)’in İslam diniyle aydınlanmas, ve İslam dinine geçmesi, Peygamberimiz (s.a.v)’in yapmis oldugu; “Allahım! Islamı Ömer b. el-Hattab veya Amr b. Hisam (Ebu Cehil) ile yücelt” şeklinde bir duanın sonucu olarak gerçekleşmişti. Hz.Ömerl  İslam dinini kabul eden 39. kişi olmuştu.