Hz. Peygamberimize İlk İnananlar

Hz. Muhammed’in İslam’a Gizlice Daveti

Peygamberimiz 611 – 614 M. arasında önce kendisine inanan kişilere gizlice Müslümanlığı anlattı ve Müslüman olmaları için uğraştı. En önce eşi Hz.Hatice (r.a) ve daha sonra Hz. Ali (r.a) ve ondan sonra Hz. Ebu Bekir seyahatten gelince hiç tereddüt etmeden iman edenlerdendi. Hz. Ebubekir Müslüman olunca o da en sevdiği dostu olan Hz. Osman İslam dinine davet etti, Hz. Osman’da kabul etti.

Hz. Ebu Bekir olmak üzere, Hak dinini kabul etmiş olanlar da, el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyorlardı. Hz. Osman gibi bir çok Kureyşlilerden İslam dinine geçmelerini sağlamıştır.

Bu şekilde Müslüman sayısı ancak 30′a çıkabildi. Bunlar ibadetlerini gizlice evlerinde yapıyorlardı.

Gizli davetler Hz. Ömer’e (r.a) kadar devam etti. Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra Sahabelerin serbest ibadet etmeleri ve İslam dinine açıktan davet edilmesi başlandı.

İlk Müslümanlar

Hz. Muhammed'in İslama Gizlice Daveti ve ilk Müslümanlar
ilk Müslümanlar

Hz. Hatice: (r.a):  Peygamberimizin ilk hanımı, Ve kadınlardan ilk Müslüman olan kişidir.

Hz. Ali (r.a): Peygamberimizin amcası Ebu Talib’in oğludur, sürekli peygamberimizin yanında bulunuyordu, Çocukluğundan itibaren peygamberimizin gözetimi altındaydı. Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma ile evlendi. Peygamberimizin Zürriyeti Hz. Ali ve Hz. Fatıma’dan olan çocuklardan devam etmiştir. 661’de 63 yaşında Sabah namazına giderken Başına aldığı kılıç darbesiyle  şehit edildi.

Hz. Ebubekir (r.a): Peygamberimizin en yakın dostudur. Peygamberimizle kızı Hz. Ayşe’yi (r.a) evlendirdi. Peygamberimiz vefat edene kadar hiç yanından ayrılmamıştır. İlk halifedir, Kuranı kerimi toplatıp tek bir kitap haline getirdi. Yalancı peygamberlerle mücadele etti. 634’de vefat etti.  Hücre-i Saadet: Medine-i münevverede Peygamber efendimizin kabr-i şerifinin yanında defin edildi.

Hz. Zeyd bin Harise (r.a): Peygamberimizin kölesiydi, azat edip, evlat edindi.

Hz.Osman bin Affan (r.a):  Peygamberimizin kızı Hz. Rukiye ile evlendi, Hz. Rukiye ölünce Hz. Ümmü Gülsüm’le evlendi. Hz. Ömer’den sonra halife oldu. Hz. Osman (r.a) çok zengindi, vahy katibiydi. Kuranı kerimi çoğalttı. Lakabı Naşir-ul Kuran’dı. Hz. Osman oruçluyken Kuran okurken öldürüldü (656). Baki mezarlığına gömüldü.

Hz. Abdurrahman bin Avf (r.a):  habeşistana gidenlerden. Uhud’da yaralandı. 651’de vefat etti. Kendisi kuranı kerimi ezbere okurdu yani kuran hafızıydı.

Hz. Sa’d bin Ebi Vakkas(r.a): Zühreoğullarından, babası Ebu Vakkas. Bütün savaşlara katıldı, Kadisiye’de zafer kazandı. . 674’de vefat etti. Kendisi kuranı kerimi ezbere okurdu yani kuran hafızıydı.

Hz. Zübeyr bin Avvam(r.a): Peygamberimizle bacanaktı. Hz. Ayşe’nin kardeşi Esma ile evlendi. Kendisi kuranı kerimi ezbere okurdu yani kuran hafızıydı.

Hz.Talha bin Ubeydullah (r.a):  656’da öldü. 38 hadis rivayeti vardır. Kendisi kuranı kerimi ezbere okurdu yani kuran hafızıydı.

Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah(r.a): Fihroğullarından,Habeşistana gidenlerden, 639’da taun salgınında öldü, . Kendisi kuranı kerimi ezbere okurdu yani kuran hafızıydı.

Hz. Said bin Zeyd(r.a): Hz. Ömer’in  eniştesiydi. 671’de Medinede’de vefat etti. Kendisi kuranı kerimi ezbere okurdu yani kuran hafızıydı.

Hz. Hamza bin Abdülmüttalib(r.a): Peygamberimizin amcası ve sütkardeşi.  Allah’ın arslanı lakablı. Seriyye komutanı.bedir savaşında de düelloya çıkan üç sahabeden biri (Ali, Ubeyde, Hamza). Uhud savaşında’da 625’de Habeşli Vahşi’nin mızrağıyla hayatını kaybetti.

Hz. Ömer bin Hattab (r.a): Namı Faruk. Peygamberimizden on üç yaş küçüktü. . Hz.Ebu Bekirden sonra ikinci Halife , Ebullülü adlı bir İranlı köle tarafından sabah namazında zehirli hançerle vuruldu, üç gün sonra vefat etti. Hücre-i saadete gömüldü.

Hz. Cafer bin Ebu Talib(r.a): Hz. Ebu Talib’in oğlu, Hz. Ali’nin kardeşi. Habeşistan‘a gidenlerin başkanı. Namı Tayyar. Muede ‘de vefat etti.