Hz. Muhammed’in zamanındaki oruç ve Kuran’da nasıl anlatılıyor

Hz. Muhammed’in zamanındaki oruç ve Kuran’da nasıl anlatılıyor

Hz. Muhammed’in zamanındaki oruç ve Kuran’da nasıl anlatılıyor Ramazan ayında tutulan oruc, Hz. Muhammed (s.a.v)in Mekke’den Medine’ye hicret ettikten  iki yıl sonra farz kılınmıştır.  Hz. Muhammed (s.a.v) sadece 8 yıl Ramazan orucu tutmuştur.

Hz. Muhammed (s.a.v) tuttuğu Ramazan ayındaki oruçları  kış mevsimine denk gelmiştir  günlerin kısa olduğu zamana denk gelmiştir.  Hz. Muhammed (s.a.v) in ömrü yetmediği için yaz günlerinde Ramazan ayı oruç’unu tutmamıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v) ilk Ramazan ayı orucunu 624 yılının Şubat ayında tutmuştur. Hz. Muhammed Şubat ve Aralık ayları arasında oruç tutmuştur. Bu aylar kışa denk geldiğinden gündüzleri kısa geceleri uzun olduğu malumdur.

Acaba Hz. Muhammed (s.a.v)’in ömrü yaz günlerinede yetseydi ve uzun yaz günlerinde de oruç tutmuş olsaydı  orucla ilgili  yeni bir düzenleme, veya yeni bir vahiy gelirmiydi? Zira Hz. Muhammed (s.a.v)’in yaşamında bazı uygulamaların  ve ibadetlerin zaman içinde değiştiği ve bu değişimin  vahyle bildirildiği malumdur. Hz. Muhammed’in zamanındaki oruç ve Kuran’da nasıl anlatılıyor.

Hz. Muhammed (s.a.v) oruç konusunda da değişim olmuştur.

 

Nasıl olduğunu nlatalım…

Müslümanlara Ramazan ayında oruc ilk farz kılındığında aynen Müslümanlar da Muharrem orucu gibi tutuyordu.  Muharrem orucu tutmayı Araplar Yahudilerden öğrenmişlerdi. Müslümanlar Muharrem orucunda yalnızca tek öğün yerdiler. Ve bir sonraki günün orucu yatsı vaktiyle birlikte başlardı. Akşam ezanıyla açılan oruç, yatsı ezanıyla başlardı niyet edilerek devam ederdi. O dönemde akşam ile yatsı arasında yemek ve içmek serbesti cinsellik yasaktı.

Ancak bu kurallar bazı hadiselerden sonra değişti.

Değişim Bakara Suresi 187. Ayette vahy yoluyla bildiriliyor

Bakara Suresi 187. Ayette oruç gecelerinde iftardan sonra cinsel ilişkinin serbest bırakıldığı ve oruca niyet etme başlama vakti şöyle bildiriliyor, oruca başlamak için siyah iplikle beyaz ipliğin arasındaki farkın ayırt edilecek kadar havanın aydınlanmasının esas alınması gerektiği belirtilmektedir. Ayette şöyle deniliyor:

Oruç gecelerinde( iftar açtıktan sonra imsak saatine kadar ) kadınlarınızla  cinsel ilişki size helal kılındı… Allah bu yüzden (sahabelerden bazıları iftarını açtıktan sonra gece cinsel ilişkiye girdiklerini peygambere söylerler)sizin kendinizi yiyip bitirdiğinizi bildiği için tövbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık eşlerinize zevcelerinize serbestçe yaklaşın… Tan yerinin ak ipliği kara ipliğinden (imsak vakti girinceye kadar) ayırd edilinceye kadar yiyin için. Daha sonra da gece (imsak vakti girince oruca başlayın )oluncaya değin orucunuzu tamamlayın…