Peygamberimizin Evlilikleri (Hz. Ömer’in kızı Hz. Hafsa’yla evlenmesi)

Peygamberimizin Evlilikleri (Hz. Ömer’in kızı Hz. Hafsa’yla evlenmesi)

Peygamberimizin Evlilikleri (Hz. Ömer’in kızı Hz. Hafsa’yla evlenmesi) : Hicret’in 3. yılının Şaban ayında Uhud Savaşından  iki ay önce Peygamberimize peygamberlik vazifesi verilmeden önce Hz. Hafsa dünyaya gelmişti ,Hz. Hafsanın ilk evliliği  Hu­neys b. Huza­fe’yle (r.a.) ileydi. Hu­neys b. Huza­fe (r.a. ve­fat edince Hz. Hafsa dul kalmıştı.

Hz. Ömer, kızını ilk önceuygun bir dille Hz. Osman’a kızını vermek istemişti, Hz. Osman olumlu veya olumsuz hiç bir cevap vermeyince Hz. Ebu Bekir’e vermek istemişti. Ancak Hz. Ebu Bekir de bu isteğine olumlu veya olumsuz hiçbir cevap vermemişti.

Peygamberimizin Evlilikleri (Hz. Ömer’in kızı Hz. Hafsa’yla evlenmesi) Hz.Ömer bu durum karşısında üzülmüştü, Resul-i Ekrem Efendimize başvura­rak olup bitenleri anlattı. Hz. Ömer’in gönülden arzusunu fark eden Peygam­ber Efendimiz, kendisini daha fazla üzüntü içinde bırakmak istemedi ve “Ben, sana Osman’dan daha hayırlı bir damat, Osman’a da senden hayırlı bir kayın­peder söyleyeyim mi?” diye sor­du. Hz. Ömer, “Söyleyin ya Re­su­lal­lah!” de­yin­ce, Resul-i Ekrem, “Sen, kızın Hafsa’yı ba­na nikahlarsın; ben de kızım Üm­mü Gülsüm’ü Osman’a nikahlarım!”buyurdu.

Peygam­ber Efendimiz’in Hz. Ömere bu teklifi fazlasıyla sevindirmişti ve derhal kabul etti. Böylece Pey­gamber Efendimiz, Hz. Hafsa’yı Ez­vac-ı Tahi­rat arasına alırken, kızı Hz. Üm­mü Gülsüm’ü de Hz. Osman’a nikahladı. Hz. Osman, daha önce de, Pey­gam­be­ri­mizin vefat eden kızı Hz. Ru­kiy­ye ile evliydi. Hz. Üm­mü Gül­süm’le ev­lenince kendisine “Zin­nu­reyn [İki Nur Sahibi]” lakabı verildi.