Hz. Ebu Bekir Müslüman Oluşu

Hz. Ebu Bekir Müslüman Oluşu

Hz.Hz. Ebu Bekir Müslüman Oluşu : Hz.Ebu Bekir (r.a.)  Peygamber (s.a.v.) Efendimizin en yakın sevdiği ve güvendiği en yakın arkadaşıydı. Samimi ve içtenlikle görüşür ve konuşurlardı.

Hz.Hz.Hz. Ebu Bekir Müslüman Oluşu : Hz.Ebu Bekir de göze çarpan en önemli niteliği, Cahilliyye devrinin çirkin olan örf  ve  adetleri,Hz. Ebu Bekir’in kötü ahlak ve yaşayışları ile fıtratını yani( “her insan islam fıtratıyla doğar ama daha sonra ebeveynlerinin ve diğer çevresel faktörlerin etkisiyle bozmamış olması;) ruh, kalp ve aklını putperestlik inancıyla kirlet­me­miş bulunmasıydı.Ku­reyş’in kan davalarını halle­den de oydu. Tanın­mış iyi bir tüccardı. Kavminin ileri ge­lenleri her zaman onun fikrinden ve düşüncelerinden istifade ederlerdi. Bir di­ğer mühim vas­fıda, Ku­reyş ailelerinin soy soplarını, soy bağını, iyilik ve kötülüklerini gayet iyi bilmesiydi.

Hz. Ebu Bekir’i Hz.Muhammed (s.a.v) İslam Dinine davet edişi

Hz. Ebu Bekir (r.a.) önceden gördüğü  rüyasının geçekleşmesi

Hz. Ebu Bekir, İslam dinine geçen özgür ekreklerin ilki oldu