Hz. Ömer’in Halifelik Dönemi (634-644)

Hz. Ömer’in Halifelik Dönemi (634-644)

Hz. Ömer Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendi , tüm bu yapılan baskılara rağmen hiç inançlarından zerre taviz vermezdi. Müslümanların kararlı duruşlarından etkilendi ve İslam dinini kabul etti. Bir rivayete göre Müslümanlığı seçtiğini açıkça ilk ilan eden o idi. Peygamberimiz (sav)’in yanında yer aldı, güçlü kişiliği ve kararlılığıyla İslam ahlakının önde gelen savunucularından oldu. Sahip olduğu imkanları İslamiyet’in yayılması için harcadı. Hz. Ebu Bekir’in vefatı üzerine halife seçildi. Hz. Ömer’in Halifelik Dönemi (634-644)  yıllarında  adaletli yönetimiyle kendisinden sonra gelen yöneticilere güzel bir örnek oldu.

Hz. Ömer Kuran ahlakı ve adaletin uygulanması konusundaki çabalarıyla tanınır. Adaleti uygularken herkese eşit davranmış; soyluluk, zenginlik, akrabalık, makam gibi unsurların adaleti engellemesine kesinlikle izin vermemiştir. İdaresi altındaki topraklarda adaletin düzenli ve doğru bir biçimde uygulanması için her türlü önlemi almıştıOnun İslam dini için Müslümanlar için halifelik yaparken yani halifelik zamanında İslam toplumunda İslam’a göre tam anlamıyla adaleti hakim olmuştur. Her zaman emrinde olan veya olmayan   Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara karşı büyük bir sorumluluk ve adaletli, ve adaletinden hiç taviz vermeden hareket etmiştir ve adaleti sağlamıştır. Tarihi kaynaklara göre bu konuda, “Fırat kıyısında bir deve yok olsa, bu devenin yok oluşundan  kendimi sorumlu tutarım” sözü meşhurdur.

Hz. Ömer (r.a.) İslamın sağ kolu

Hz. Ömer ve Hz. Hamza gibi ikisininde sözü sayılır ve güçlü herkes tarafından kabul görmüştü. Ve bu iki kahramanda İslam dinine katılmış bulunu­yordu. Hz. Ömer (r.a.) İslamın sağ kolu olunca artık ibadetlerinide açıktan yapmaya başladılar.

Hz. Ömer, önceki davranışlarının tam tersine İslam davasını bü­tün güç ve gayre­tiyle benimsemiş, adeta İslam’ın sağ kolu olmuştu. Bu durum, Müslümanlara cesaret ve moral verirken, müşrikleri ise fazlasıyla  korku sarsmış ve onları derinden derine düşündürmüştü!

Hazreti Ömer  İslam Dinini seçtikten sonra yani Müslüman olduktan sonra Peygamberimizle birlikte bütün savaşlarda bulundu. Bedir ve Uhud savaşında devamlı Resulullah ( s.a.v. )in yanında bulundu. Bedir Muharebesinde Kureyş’in bütün kabileleri iştirak ettiği halde, Beni Adiy kabilesi Hazreti Ömer’in korkusundan savaşa iştirak etmemiştir.