Hz. Ali (r.a) Dönemi (656-661)

Hz. Ali (r.a) Resulü Ekrem Efendimiz’in amcası Ebu Talib’in erkek evladıydı

Hz. Ali (r.a) Dönemi (656-661):  Hz. Ali, Resulü Ekrem Efendimiz’in amcası Ebu Talib’in erkek evladıydı. Tarihi  kitaplarda belirtildiğine, Hz. Peygamberimiz (sav)’in yanında büyümüş, onun Terbiyesinden ve eğitiminden  geçerek büyümüştür.

 

Hz. Ali (r.a) Bütün  İslam aleminin en büyük alimi.

Hz. Ali'(r.a)özellikle bir çok önemli özelliği vardı,en başta ilim sahibi olup,  yürekli, korkusuz atılgan yiğit, çok bilge ve bilgili, ve güzel konuşma kabiliyetine sahip olmasıydı.. Hz. Ali (r.a) Bütün  İslam aleminde en büyük alim olduğu herkes bütün İslam alemi tarafından kabul edilmiştir.

Hz. Ali (r.a)  Hakkında söylemiştir “İlim ve takvanın giriş kapısıdır

Hz. Ali (r.a) Dönemi (656-661) :  Hz. Peygamber Efendimiz (sav)’in  Hz. Ali (r.a)  Hakkında söylemiştir “İlim ve takvanın giriş kapısıdır. Hz. Ali (r.a)  daha küçüklüğünden itibaren Peygamberimiz (s.a.v)’in yanında bulunmuş, Kuran’ı kerimi Resulü Ekrem efendimizden öğrenmiştir, ve Hz. Muhammed (s.a.v)’in yazmanlığını yapmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v) (sav)’in vefatına kadar devamlı onun yanında  bulunmuştur. Böylece İslam dini konularında üzerine yüksek bir ilim seviyesine ulaşmıştır. Bu sebeple,

 Hz. Ali (r.a) Eğitime büyük önem vermiştir.

Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın İslam Diniyle ilgili  konularda bilgi aldığı kişidir.
Hz. Ali (r.a) Halife olduktan sonra  Müslümanlar için İslam dini hakkında  ilim sahibi olmaları için eğitim medreseleri açmıştır. Eğitime büyük önem vermiştir. Hz. Ali’nin şehit edilmesinden  sonra İslam’ın en aydınlık dönemleri olan Dört Halifenin  Dönemleri sona ermiştir.