Hz Muhammed (s.a.v.) Kabe’nin Tamirinde Hakemliği

 Hz Muhammed (s.a.v.) Kabe’nin Tamirinde Hakemliği

 Hz Muhammed (s.a.v.) Kabe’nin Tamirinde Hakemliği: Allah (C.C) Cebrail (a.s)  vasıtasıyla Beyt-ul Ma’mur’un tam altında Kabe’nin yapılması için Hz. İbrahim ve Hz. İsmaile Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada,  Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri,7. Kattaki mescidin  altında Kabenin yeri gösterilir,  tam altında Kabe’nin yapılması için Hz. İbrahim ve Hz. İsmaile  Kabenin yeri gösterilir ,ve Kabeyi yaparlar.

Geçen uzun asırlar Kabeye  hiç bakılmadığından içinde yağmur ve sel suları ile harabolmuş, bir vaziyete idi, Kabenin tamir edilmesi gerekmişti.

Beyt-ul Ma’mur’un altındaki Kabe binasını Kureyşliler yıkarak, yeniden yapmaya karar verdiler. Ve Mekkelilerden yardımlar toplandı, Kabenin inşası için gerekli malzemeler temin edildi.

Hz. İbrahim (a.s)’in yaptığı temele kadar yıkarak,Kabenin duvarları yeniden örmeğe başladılar.

Nitekim; “Hacer-i Esved”i yerine koymaya gelince Kureyşliler anlaşamadılar. Kureyş’in bütün Liderleri önde gelenleri, bu onurun kendilerine ait olmasını istiyordu.

“Hacer-i Esved”i yerine koyma anlaşmazlığı dört gün sürdü, Ve Kureyşliler arasında kan dökülmek üzereydi ki, Kureyş’in en ihtiyarı Ebû Ümeyye veya Huzeyfe b. Muğire”Harem kapısından ilk girecek kişinin hakem yapılarak, onun vereceği karara uyulmasını” teklif etti.

Kureyş’in en ihtiyarı Ebû Ümeyye veya Huzeyfe b. Muğire bu teklif kabul edildikten sonra kapıdan ilk giren Hz. Muhammed (s.a.v) olmuştu.

Kapıdan ilk giren Hz. Muhammed (s.a.v) olduğunu görünce o kadar sevindiler ki, “el-Emin, el-Emin, Muhammed’in hakemliğine razıyız…” diye bağrıştılar.

Hz. Muhammed (s.a.v.), üzerine Hacer-i Esved Taşını yerine koydurur

Hz Muhammed (s.a.v.) Kureyşlilerin Yanlarına gelince, durumu anlattılar. Hz Muhammed (s.a.v.) Kabe’nin Tamirinde Hakemliği ile Hacer-i Esved Taşı yerine konulacaktı.

Hz. Muhammed (s.a.v.), üzerine Hacer-i Esved Taşını koyduğu örtünün uçlarını Kureyşin ileri gelenlrine tutturdu; ve hep berâber, konulacağı yere kadar Hacer-i Esved Taşını götürdüler.

Hz. Muhammed (s.a.v.)’de taşı alıp yerine yerleştirdi.

Kureyşliler arasındaki bu Anlaşmazlığın  çözümlenmesi Kureyşlileri çok  memnûn etti. Hz. Muhammed (s.a.v.) böylelikle büyük bir felaketi önlemiş oldu.

Bu olaydan sonra, Hz. Muhammed (s.a.v.)‘in zeka ve dirayeti yanında, O’nun Mekkeliler arasındaki sonsuz itibar ve güvenini de göstermektedir.

Bu zamanda Hz. Muhammed (s.a.v.) 35 yaşında idi.

Kabe’nin tamirinde Hz. Muhammed (s.a.v) de bizzat çalışmıştı, Taş taşımış, hatta omuzlarında Taş taşıdığından omuzları yara olmuştu.

Bir defa, amcası Abbas’ taş acıtmasın diye elbisesini omuzuna toplamasını söyler, Hz. Muhammed (s.a.v.) Elbisesini omuzuna toplayınca vücudu açılıverince baygın halde yere düşmüştü.

Hz. Muhammed (s.a.v.) o günden sonra hiç üstü açık görülmemiştir.