Peygamberimiz İslam Dininde ilk İbadet Namazın Tarifini yapar

Peygamberimiz İslam Dininde ilk İbadet Namazın Tarifini yapar

 Peygamberimiz İslam Dininde ilk İbadet Namazın Tarifini yapar: 611-614 M. Yılları arasında  İslam dinine  en  çok kendisine inanan kişilere gizlice Müslümanlığı anlatıp davet etti, ve İslam dinine inanmalarını ve iman etmelerini sağladı.  En önce eşi Hz.Hatice (r.a) iman etti. Ve daha sonra Hz. Ali (r.a) iman etti, Ve  ondan sonra Hz. Ebu bekir seyhattan gelince hiç tereddüt etmeden iman edenlerdendi.

Hz. Ebubekir müslüman olunca o da en sevdiği dostu olan Hz. Osman islam dinine davet eder, Hz. Osmanda kabul eder bu böyle devam etmiştir. Müslümanların sayısı 40 yaklaşmıştı, Hz. Ömer (r.a) kadar Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra Sahabelerin serbest ibadet etmeleri ve islam dinine açıktan davet edilmeye başlandı.

Hz. Ebu Bekir olmak üzere, Hak dinini kabul etmiş olanlar da, el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyorlardı. Hz. Osman gibi bir çok Kureyşlilerden islamı dinine geçmelerini sağlamıştır.

bu üç yıl içinde Müslümanların sayısı ancak 30′a çıkabildi. Bunlar ibadetlerini gizlice Evlerinde yapıyorlardı.

İslamda Dininde ilk İbadet Namazın Tarifi

Hz. Muhammed  (s.a.v.) yaydığı dini benimsemiş olan kişiler Allah’a iman ettikten  sonra islamiyete inananların ilk farz kılınan ibadetleri, Namaz olmuştur.

İkinci vahiy ile el-Müddessir Suresinin ilk ayetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke’nin üst yanında bir vadide, Cebrail (a.s.),

Hz. Muhammed  (s.a.v.)’e gösterip öğretmek için abdest alır, peşinden Cebrail(a.s.) den gördüğü şekilde Hz. Muhammed  (s.a.v.) de abdest almıştır.

Sonra Cebrail (a.s.) Hz. Muhammed  (s.a.v.)’e İbadet’in nasıl yapılacağını,Namaz’ın nasıl kıldırılacağını uygulamalı olarak namaz kıldırarak gösterir,  ve yalnızda nasıl Namaz kılınacağını öğretmiştir.

Hz. Muhammed  (s.a.v.) Eve dönünce ilk önce nasıl abdest alınacağını  ve namaz nasıl kılınacağını  eşi Hz. Hatice’yede öğretir, Hz.Haticede abdest alır ve ikisi birlikte cemaatle Namaz kılmışlardır.

Peygamberimiz’in Kureyşlileri İslama Daveti: Hz. Muhammed (s.a.v.),“Önce en yakın akrabalarını (Rabbin’ın azabıyla) korkut” (kur’anı kerim  Şuara Suresi, 214) anlamındaki ayet inince

Hz. Muhammed sesini duyurmak için en yakınında bulunan  Tepeye’ne çıkarak akrabalarına seslendi.