Kategori arşivi: Dualar

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası Niçin Okunur?

Kenzül Arş Duası için bazı kaynaklarda ve söylemlerde yer almaktadır. Bu kaynaklarda ve söylemlere göre Kenzül Arş duasını okuyan kimselerin; “Kıyamette mahşer yerinde yüzünün ayın 14 gibi çok güzel ve parlayacağına; Kenzül Arş duasını okuyan kişi hasta ise iyileşeceğine; Kenzül Arş duasını okuyan kişinin cinden ve şeytanın şerrinden korunacağı, Kenzül Arş duasını okuyan kişi sancı ve hastalıklardan emin olacağına Kenzül Arş duasını okuyan kişi kayıp ise ailesine sağ salim kavuşacağına” inanılmaktadır. 

Kenz Arapçanın Türkçe anlamı hazine demektir. Kenzül Arş Türkçe meali ise arşın hazinesi anlamına gelmektedir. Kenzül Arş duasının içeriği ve manası itibari ile muhteşem bir duadır. Kenzül Arş duasını sırf Allah Teala için okuyanın pek çok sıkıntılarını Allah Teala giderir. Duanın tesirinde ihlas yani inanarak kalpten okumak esastır. Kenzül Arş duasını İhlas ile okumak bu duayı sadece Allah rızası için okumaktır. Allah kabul etsin.

Kenzül Arş Duasının Faziletleri

Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyor…

– Cebrail bana dedi ki: “Ey Muhammed (s.a.v) , kim ömründe bir kere Kenzül Arş duasını okursa, Allah’u Teala onu, kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak haşr eder.

Kim Kenzül Arş duasını okursa hatta bütün insanlar onu, bir peygamber veya melek sanırlar.

Kim Kenzül Arş duasını okursa ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.

Kim Kenzül Arş duasını okursa okuyana hesapsız ve azapsız, üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir.

Kim Kenzül Arş duasını okursa Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer.

Kim Kenzül Arş duasını okursa okuyanın günahı denizlerden suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş(nafile)hac ve bin umre sevabı yazar.

Korkan kimse Kenzül Arş duasını okursa, Allah Teala onu korktuğundan emin kılar.

Susayan kimse Kenzül Arş duasını okursa, Allah Teala onun susuzluğunu giderir.

Aç olan kimse Kenzül Arş duasını okursa, giyindirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur, dünya ve yahut ahiret ihtiyaçlarından okursa Allah Teala istediğini verir.

Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için Kenzül Arş duasını okursa, Allah onların şerrinden korur ve Allah Teala’nın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder.

Kenzül Arş Duasının Faziletlerinin devamı

Borçlu olan kimse Kenzül Arş duasını okursa, Allah Teala onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz.

Eğer hasta olan kişi Kenzül Arş duasını yazan üzerinde taşırsa iyileşir.

Kenzül Arş duasını Kadın üzerinde taşırsa kocası ona ikram eder.

Kenzül Arş duasını okursa Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur.

Kenzül Arş duasını okursa kayıp ise ailesine sağ, salim kavuşur: Kenzül Arş duasını okuyan için cin, melek istiğfar ederler.

Ömrü bereketli olur.

Kim beş defa bu Kenzül Arş duasını okursa Hz. Peygamberimizi rüyasında görür.

Kim ki Fatiha’yı, İhlas Suresi’ni, Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da Kenzül Arş duasını okursa Allah Teala onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki Kenzül Arş duasını başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya Kenzül Arş duasını okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine Kenzül Arş duasını okursa dağ paramparça olur. Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu Kenzül Arş duasını okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.

Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası

KENZÜL ARŞ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.

 • La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
 • La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
 • Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
 • La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.
 • La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve hüve hayyül
 • La yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala külli şey’in kadir.
 • Ve bihi nesteinü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
 • La ilahe illellahu şükran li ni’metih.La ilahe illellahu ikraran bi rububiyyetih.
 • Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.
 • Es’elükellahümme bi hakkısmikel mektubi alâ cenahı cibrile aleyke Ya Rab
 • Ve bihakkısmikel mektubi ala cenahı mikaile aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikel mektubi ala cebheti israfile aleyke Ya Rab .
 • Ve bi hakkısmikel mektubi ala keffi azraile aleyke Ya Rab.
 • Ve bi hakkısmikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke Ya Rab rab.
 • Ve bihakkısmike ve esrari ibadike aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi temme bihil islamü aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte duaehu aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi şitu aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke Ya Rab . Ve bihakkısmike ila münteha rahmetike alâ ıbadike aleyke Ya Rab . Ve bihakkı temami kelamike aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ibrahimu fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehu minezzebhı aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikelleziî nadake bihi ishaku fe kadayte hacetehu aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi hudü aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi deake bihi ya’kubü fe ra dedte aleyhi basarahu ve veledehu yusufe aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi davudu fe cealtehu halifeten fil ardı ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi deake bihi süleymanü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke
 • aletturi aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nâdetke bihi asîyetümraetü fir’avne fe
 • razaktehel cennete aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahra aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşa alel mai aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel ğari fe necceytehu aleyke Ya Rab
 • İnneke entel kerimül kebiru.
 • Hasbünellahü ve ni’mel vekil.
 • Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
 • Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

KENZÜL ARŞ DUASI ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Melik , Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur.

Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur.

Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir.

Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır.

Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur.

Onun ortağı yoktur.

Yönetim onundur.

Övgüler onun içindir.

Diriltir ve öldürür.

O diridir ve ebediyen ölmez.

Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır.

Ve O her şeye gücü yetendir.

Ve onunla yardım isteriz.

İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur.

Rabb’lığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur.

Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi!

 “Cebrail’in (a.s.) kanadında yazılı ismin hürmetine,

Mikail’in (a.s.) kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine,

İsrafil’in (a.s.) alnında yazılı ismin hürmetine,

Azrail’in (a.s.) avucunda yazılı ismin hürmetine,

Ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine,

Ve kullarının sendeki sırları hürmetine,

İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine,

Ve Adem’in (a.s.) senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine,

Şit’in (a.s.) sana seslendiği ismin hürmetine,

Arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine,

Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine,

Kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine,

Sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim (a.s.) ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine,

İsmail (a.s.) kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

İshak (a.s.) hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine,

Hud (a.s.) hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine,

Yakup (a.s.) sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,

Davut (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,

Süleyman (a.s.)  hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine,

Eyüp (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

Meryem oğlu İsa (a.s.) hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,

Musa (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine

Firavun’un karısı Asiye (a.s.) sana hangi isminle seslendi de sen onu Cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine,

İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine,

Hızır (a.s.) hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine,

Muhammed (s.a.v.) sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” 

senden istiyorum.

Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün.

Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.

İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır.

Allah, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.), ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın. Amin.

Dört Büyük Meleğin Alnında Yazılı Olan Dua
Allahu Teala Peygamberlerine Gönderdiği Kitapları Ve Sahifeleri için ayrıntılı bilgi almak için tıklayın
Meleklerin Görevleri Nelerdir? ayrıntılı bilgi almak için tıklayın

Dilek ve istek duası Salat-ı Tefriciye

Dilek ve istek duası Salat-ı Tefriciye


fazileti ve sevabı çok fazla olan bu Salat-ı  Tefriciye duasının,  devamlı olarak bu salavatı Dua niyetine okuyan kimselerin, rızıkları bereketleri artar, gelecek olan belalardan  korur, Salat-ı  Tefriciye duasını sürekli tekrar eden kişinin istekleri kolay olacağı ümit edilmektedir. Bu
Salat-ı  Tefriciye duası her türlü kötülüğe, belaya karşı perde olacaktır.

Salat-ı  Tefriciye Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e dua etmeyi ifade eder.
Salat-ı  Tefriciye duasında Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e hem salat getiriliyor, hem de selam okunduğu için buna “selatü selam” denir. “
Salat-ı  Tefriciye ” ise, Allah Resulü Hz. Muhammed (sav) Efendimize sıkıntılardan kurtulmak için okunan ve farklı cümlelerden oluşan selatü selam demektir. Bu duanın başka bir adı da“Salat-i Nariyye” dir.

Bu Salat-ı  Tefriciye duası, 3,5,7,11,21 veya 41 kere okunabilir. İsteyen kişi
bu Salat-ı  Tefriciye duasını vaktine göre az veya çok okuyabilir. İsteyen
3,5,7,11,21 veya 41 kere okur.
Bu Salat-ı  Tefriciye duasının fazileti, ve sevabı buna göredir. Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu Salat-ı  Tefriciye duasını (4444) defa okunur. Gelecek belalardan ve kazalardan olabilecek kötü hadiselerden korunmak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur. Dilek ve istek duası Salat-ı Tefriciye

Arapca okunuşu:

اللهـم صل صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.


Salatı Tefriciye Arapça Okunuşu:

Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala
seyyidina Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü,

ve tenfericü bihil’kürabü,

ve tükda bihil’havaicü,

ve tünalü bihir’regaibü,

ve hüsnül’havatimi,

ve yüsteskal’ğamamü bivechihil’ kerimi,

ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli ma’lumin lek.

Salatı Tefriciye Türkçe Anlamı:

Allah’ım !
Efendimiz Hz. Muhammed(sav)’ ın şanını yüce kıl.
O’ nun (Hz. Muhammed(sav)’ ın) üzerine kamil salatlar ve selamlar olsun.
Onunla (Hz. Muhammed (sav) ile çözülemeyen düğümler çözülür, müşküller, musibetler def edilir.
Onunla (Hz. Muhammed(sav) tüm sıkıntı, gam ve kederler giderilir.
Onunla (Hz. Muhammed(sav) ile her türlü ihtiyaçlar yerine getirilir.
Onunla (Hz. Muhammed(sav) dilek ve isteklere nail olunur.
O’ nun (Hz. Muhammed(sav) mübarek yüzü suyu hürmetine güzel ve hayırlı sonuçlara ulaştır.
Allah Teala’dan kuraklıkta yağmur, günahkar kullara rahmet et.
Allah’ım !
Hz. Muhammed (sav)’ın Al-i ve Eshabına malum olan dünyadaki bütün gözlerin açılıp kapanışı kadar, bütün ışıkların pırıltısı kadar, her kısa zamanda alınan ve verilen nefeslerin sayısınca salat ve selam olsun. Dilek ve istek duası Salat-ı Tefriciye

Belalardan ve nusibetlerden korunmak için okunacak Salaten Tüncina Duası

Belalardan ve nusibetlerden korunmak için okunacak Salaten Tüncina Duası

Salaten Tuncina Duasının gücü ne:

Sevabı ve fazileti fazla olan bu salaten tüncina duasını devamlı olarak bu salaten tüncina duasınını Sıkıştığında, üzüldüğünde, zor durumda kaldığında veya gelecek belalardan korunmak için okunur. Bu salaten tüncina duası her türlü kötülüğe, belaya  karşı koruyacaktır. Belalardan ve nusibetlerden korunmak için okunacak Salaten Tüncina Duası

Salaten Tuncina duası ne zaman okunmalıdır?

Farz namazlarını kıldıktan sonra bu salaten tüncina duasını okumak sünnettir. Bu nedenle tesbihleri çektikten sonra, duaya başlandığında bu salaten tüncina duasını okumak gerekir. Okunduğunda çok sevabı olan salaten tüncina duasını  tesbihleri çektikten sonra okunmadığında günahı yoktur. Bu salaten tüncina duası Kimseler Allah’ü tealadan dilediklerinin yerine gelmesi için okudukları duadır zor durumda kaldıkları zaman bu zor durumdan kurtaran salavattır. Sıkıntılı oldukları zaman ve tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldıklarında bu Salaten tüncina duasını okuyan kişiler, hem dünyadaki sıkıntılarından hem de ahiret deki cezalarından kurtulurlar. Her türlü olacak kaza ve belaya karşı korunmak için
Salaten tüncina duasını okunur. Belalardan ve nusibetlerden korunmak için okunacak Salaten Tüncina Duası


Saleten Tüncina Duası Arapca:


Saleten Tüncina Duası Türkce okunuşu:


Anlamı:

İstediğiniz Her Şeye Kavuşturan Dua Salaten Tüncina Duası

İstediğiniz Her Şeye Kavuşturan Dua Salaten Tüncina Duası

Salaten Tuncina Duasının fazileti ne:

fazileti ve sevabı çok fazla olan bu salaten tüncina duasının,  devamlı olarak bu salavatı Namaz kıldıktan sonra Dua niyetine okuyan kimselerin, rızıkları bereketleri artar, gelecek olan belalardan  korur, salaten tüncina duasını sürekli tekrar eden kişinin istekleri kolay olacağı ümit edilmektedir. Bu salaten tüncina duası her türlü kötülüğe, belaya karşı perde olacaktır.


Salaten Tuncina duası ne zaman okunmalıdır?

Farz namazlarını kıldıktan sonra bu salaten tüncina duasını okumak sünnettir. Bu nedenle tesbihleri çektikten sonra, duaya başlandığında bu salaten tüncina duasını okumak gerekir. Okunduğunda çok sevabı olan salaten tüncina duasını  tesbihleri çektikten sonra okunmadığında günahı yoktur. Bu salaten tüncina duası Kimseler Allah’ü tealadan dilediklerini ve istediklerinin yerine gelmesi için okudukları duadır.

Saleten Tüncina Duası Arapca:


Saleten Tüncina Duası Türkce okunuşu:


Anlamı:

Gece yatınca uyumadan önce okunacak dualar!

Gece yatınca uyumadan önce okunacak dualar!

Bir çok kişi gece uyumadan önce farklı farklı dualar ederler. gece yatma vakti yaklaşması ile birlikte kimseler uyumadan önce okunacak duaları merak edip araştırıyorlar.  O  zaman  uyumadan önce hangi duaları okumalıyız?

Uyumadan önce dua ederek Allah Teala’ya şükretmek isteyen Müminler, aşağıda yazılan duayı da okuyabilirler. O zaman  uyumadan önce hangi duaları okumalıyız?

Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuşlardır:

“Uyumak için Yatağına yatmak istediğin zaman önce abdesti al. Sonra yatağa yatınca sağ yanına yat

Uyumadan önce okunacak dua:

Arapca Okunuşu:

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نفِسي إِلَيكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ . وَفَوَّضتُ أَمري إِلَيْكَ ، وَأَلَجَأْتُ ظَهرِي إِلَيْكَ ، رغبةً ورهْبَةً إِلَيْكَ ، لامَلجأَ ولا مَنجي مِنْكَ إِلاَّ إِليكَ ، آمنتُ بِكِتَابِكَ الذِي أَنزَلْت ، وَبِنَبِيِّكَ الذِي أَرسَلتَ ،

Okunuşu;

Allahümme eslemtü nefsi ileyke

Ve veccehtehü vechi ileyke

Ve fevvadtü emri ileyke

Ve elce’tü zahri ileyke,

Rağbeten ve rehbeten ileyke,

La melcee ve la menca minke illa ileyke.

Amentü bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyyikellezi erselte.

Türkce anlamı:

Allah’ım!

Kendimi sana teslim ettim.

Yüzümü sana çevirdim.

İşimi sana havale ettim.

Sırtımı sana dayadım.

Ümit bağladığım sen.

Korktuğum yine sensin.

Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin.

İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

Eğer ölürsem iman üzerine ölmemi nasip et.

Bu dua benim bu geceki son sözlerim olsun.”

Amin

Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Yapılır

Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Yapılır

Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Yapılır ? Tövbe, istiğfar dualarını yapmamızın nedeni yaptığımız ve işlemiş olduğumuz bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, ve bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah işlemeyeceğimize ve yapmayacağımıza Allah’a söz vermemizdir.

İşlemiş olduğu günah ve kusurlarına pişman olan kimse, Bu durumdan üzüntülü olan mü’min, önce şu istiğfar duasını okur,

Önce Abdest alır ve Namazdan önce veya sonra veya o anda işlemiş olduğu günaha pişmanlık duyduğu anda istiğfar duasını okur . Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Yapılır ?

Tövbe istiğfar Duası Arapça


اَسْتَغْفِرُ الله
اَسْتَغْفِرُ الله
اَسْتَغْفِرُ الله

اَلْعَظِيم اَلْكَرِيم اَلَّلذِي لآ إِلهَ إِّلاَّ هُو اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ اِليْهِ
تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لِنَفْسِهِ لاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُُورًا

وَاَسْاَلُهُ لتََّوْبَةَ وَلْمَغْفِرَةَ وَلْهِداَيَةَلَناَ اِنَّهُ هُوَ لتَّوّاَبٌ رَحِيمُ

اَسْتَغْفِرُ الله
اَسْتَغْفِرُ الله
اَسْتَغْفِرُ الله

Türkce okunuşu:

Estağfirullah!

Estağfirullah!

Estağfirullah!

El-azıym, el-Kerim

Ellezi la ilahe illa Hüv

El Hayyel Kayyumu ve etubu ileyh

Tevbete abdin zalimin linefsihi la yemlikü linefsihi mevtev vela hayatev-vela nüşura.

Ve es’elühüt-tevbete vel-mağfirete vel-hidayete lena innehü Hüvet-tevvabür-Rahim
Estağfirullah / Estağfirullah /Estağfirullah

Bu duanın anlamı:

“Kendisinden başka hiç bir ilah olmayan,

hakiki hayatla diri olan Hayy,

Her şeyi ayakta tutan Kayyum olan büyük Allah’dan beni bağışlamasını istiyorum,

Ve samimiyetim ile ve içtenliğimle ona( Allah’a) tövbe edip, yöneliyorum;

Nefsine ve kendine zulmetmiş,

Üstelik nefsi için ne ölümü, ne hayatı ve ne de öldükten sonra dirilmeyi elinde tutamayan,

Bu kulun tövbesini, sana yönelişini Sen (Allah’ım) kabul eyle

Muhakkak ki o tövbeleri kabul eden Tevvab ve Rahimdir.


İstiğfarın ardından şu duayı okuyabilir.


Ya Rab’bim!

Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim, pişman oldum. Bir daha yapmamaya niyet ettim. Allah’ım sen tövbemi kabul eyle.
Nefsime uydurma Allah’ım, şeytana tabi olup tekrar aynı günah ve kusurları yapmama imkan verme Allah’ım,
Ya Rab’bi. Bir daha iman ediyorum, ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin ilki
Hz. Adem (as) , ahiri ise Hazret-i Muhammed (sav), bu ikisi arasında ne kadar Peygamber gelmiş ise, İlahi kitapları tebliğ etmişlerdir. Bunların hepsine inandım, iman ettim, Bunların hepsi de haktır ve gerçektir .
Bütün peygamberlere ve onlara gönderilmiş olan İlahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar ettim, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’an-ı Azimüşşan ve en son Peygamber de Hz. Muhammed (sav)’dir.”

Seyyidü’l istiğfar duası ve anlamı

Seyyidü’l istiğfar duası ve anlamı

Şeddad bin Evs rivayetine göre Hz. Muhammed (sav)şöyle buyurmuşlardır:

“İstiğfar etmenin en üstünü ve en kabul olması için içten ve isteyerek şöyle demesidir:

Seyyidü’l istiğfar duası Arapca okunuşu:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنيِ وَ أَنَا
، عَبْدُكَ


، وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ


، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ


، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلََىَّ

وَأَبُوءُ بِذَنْبيِ فَاغْفِرْ ليِ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

Okunuşu: “Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke

Ve ene ala ahdike ve vağ’dike mes’tetağtü

Euzü bike min şerri ma sanağtü

ebu’ü leke bi-nığmetike aleyye

Ve ebu’ü bizenbi fağfirli feinnehu la yağfıruz-zünube illa ente”

Anlamı:

«Allah’ım! Sen benim Rabbim’sin.

Sen’den başka ibadete layık ilah yoktur.

Beni Sen yarattın.

Ben Sen’in kulunum.

Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım.


Yaptıklarımın ve işlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım.

Bana lutf ettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı kabul ediyorum.

Beni bağışla.Şüphesiz günahlarımı ancak sen bağışlarsın.” »

Hz. Muhammed (sav)şöyle buyurmuşlardır:

“Her kimse bu Seyyidü’l-İstiğfarın iyi yüreklilikle sevabına ve erdemine, faziletine bütün kalbiyle amel ederek ve inanarak gündüz okursa o gün akşam olmadan vefat ederse o kişi cennetlik olur. Yine her kim,
Seyyidü’l-İstiğfarı sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan vefat ederse cennetlik olur.” (Buhari, Deavat, 2, 16; Ebu Davud, Edeb, 100-101)

Bu duanın özeti kısaca :

Seyyidü’l-İstiğfar Duası (ARAPÇA TRKÇE)

“Ya Rabb, benim kabahatımı, kusurlarımı, hatalarımı, günahlarımı  kusurlarımı, ve suçumu itiraf ediyorum, tövbe ve istiğfar ediyorum, ni’metlerine şükr etmekten acizim, benim günahlarımı af eyle, beni bağışla Allah’ım” demektir.

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Çok borca giren kişi alacaklıların karşısında ezilen ve üzülen kimse, bu duayı her gün her vakit namazından sonra 7 defa okursa; Allah Teala, o kimsenin sıkıntısından ve borcundan kurtarır inşallah.

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

أَلاَ وَقْدِ يَا رَبَّهُ بِالنُّورِ حَاجَتِى
بِنُورِ أَشْمَخٍ جَلْيًا سَرِيعًا قَدِانْقَضَتْ

Arapca okunuşu:

Ela vakdi ya Rabbehu binnuri haceti.
Binuri eşmehın celyan serian kadinkadat.

(Celcelutiye, 19. Beyt)

İki ayrı çeviri

Anlamı: 

19- Ey bu milletin Allah’ı olan Rab’bim. İsmi Azam’ın nuru hürmetine o nur ile ihtiyaçlarımı yerine getir. Öyle bir Nur ki, tecellisi ile Selam ve Hayy ism-i şeriflerin hürmetine İhtiyaçlarımı hemen suratle yerine getir

Teheccüd namazı Yani gece Nasıl kılınır ?

Teheccüd namazı Yani gece Nasıl kılınır ?Teheccüd namazını kılmak için yatsı namazını kıldıktan sonra uyumadan önce veya yatıp bir miktar uyuduktan sonra tekrar kalkınır, gece kılınanacak olan bu nafile namazı için. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim ki gece yarısı uykudan uyanır, ve ailesini de uyandırır ve iki rekat namaz kılarsa, Allah Teala çok zikreden Müminlerden Kadın ve erkeklerden yazılırlar” (Ebu Davud, Salat, 307).

Teheccüd namazı Nasıl kılınır ?

Nasıl niyet edilir? Durdum kıbleye kıblem kabeye niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazını kılmaya” şeklinde niyet edilir.

Teheccüd namazının iki rekat veya sekiz rekat arasında çiftli sayılarla kılınır.

Bununla birlikte,daha fazla kılmak isteyen kimse daha fazla da kılabilir.


Teheccüd namazı dört rekatta da selam verilebilir , Dört rekat olarak kılındığında, ikinci rekat sonunda teşehhüd için oturulduğunda “tahiyyat”tan sonra “Allahümme salli” ve “Allahümme barik” okunur. Üçüncü rekat için ayağa kalkındığında önce “Sübhaneke” okunur, euzü besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.

2 Rekatlık Teheccüd (Gece) Namazı

 1. Rekat
  • ” Durdum kıbleye kıblem kabe ye niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazını kılmaya ” diye niyet ederiz
  • “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başları
  • Sübhaneke’yi okuruz

SUBHANEKE DUASI ARAPÇA

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ﴿﴾ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ﴿﴾ وَتَعَالَى جَدُّكَ ﴿﴾ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

SÜBHANEKE OKUNUŞU

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.


 1. • Besmele çekeriz:
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
  • Fatiha Suresini okuruz

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ ﴿٢﴾ اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ ﴿


 1. • Kur’an’dan bir sure okuruz
  • Rüku’ya gideriz
  • Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
 2. Rekat
  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur’an’dan bir sure okuruz
  • Rüku’ya gideriz
  • Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
  • “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız
  Teheccüd namazı gece namazı iki rekattan on iki rekata kadardır. İki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. Yukarıdaki tarifte olduğu gibi ikişer ikişer kılınabilir.

Peygamberimizin uyumadan önce okuduğu dua

Peygamberimizin uyumadan önce okuduğu dua

Bera İbni Azib (ra) Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bana şöyle buyurdu:

“Uyumak için Yatağına yatmak istediğin zaman önce abdest al. Yatağa sağ yanına yat ve Ve şu duayı oku dedi.

Arapca yazılışı:

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نفِسي إِلَيكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ . وَفَوَّضتُ أَمري إِلَيْكَ ، وَأَلَجَأْتُ ظَهرِي إِلَيْكَ ، رغبةً ورهْبَةً إِلَيْكَ ، لامَلجأَ ولا مَنجي مِنْكَ إِلاَّ إِليكَ ، آمنتُ بِكِتَابِكَ الذِي أَنزَلْت ، وَبِنَبِيِّكَ الذِي أَرسَلتَ ، فإِنْ مِتَّ . مِتَّ على الفِطرةِ ، واجْعَلهُنَّ آخِرَ ما تَقُولُ » مُتَّفقٌ عليهِ

Arapca okunuşu:

Ve veccehtü vechi ileyke

Allahümme eslemtü nefsi ileyke

Ve fevvaztü emri ileyke

Rağbeten ve rehbeten ileyke,

Ve elce’tü zahri ileyke,

La melcee velâ menca minke illa ileyke.

Amentü bi-kitabikellezi enzelte

Ve bi-nebiyyikellezi erselte

Türkce anlamı:

Allah’ım!

Kendimi sana teslim ettim.

Yüzümü sana çevirdim.

İşimi sana havale ettim.

Sırtımı sana dayadım.

Ümit bağladığım sen.

Korktuğum yine sensin.

Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin.

İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

Eğer ölürsem iman üzerine ölmemi nasip et.

Bu dua benim bu geceki son sözlerim olsun.”

Amin

Peygamberimizin uyumadan önce okuduğu dua .Bu duayı türkce olarak yaparken bu şekilde yapabiliriz.

Allah’ım kendimi sana teslim ettim.


Allah’ım yüzümü sana çevirdim.

Allah’ım işimi sana havale ettim.

Allah’ım sırtımı sana dayadım.

Allah’ım ümit bağladığım sen.

Allah’ım korktuğum yine sensin.

Allah’ım senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer yok

Allah’ım tek sığınacağım sensin.


Allah’ım indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.


Allah’ım eğer ölürsem iman üzerine ölmemi nasip et.