Kategori arşivi: Melekler

4 Büyük Melek Ve Görevleri Nelerdir?

Melek Nedir?

Melekler, erkek ve dişi ayrımı olmayan, gözle görülmeyen, nurdan varlıklardır. Yemezler, içmezler, uyumazlar. Bir çok çeşit melek vardır. Görevleri melekten meleğe değişiklik gösterir. Bu yazımızda 4 büyük melek ve görevleri anlatılmaktadır.

4 Büyük Melek Ve Görevleri Nelerdir?

1 . Cebrail (a.s):

Allah (C.C) ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) den son  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerine  Allah Teala’nın emirlerini yani vahyi iletmekle görevlidir.

2 . Mikail (a.s):

Evrende ve kainatta Ve dünyadaki Tabiat olaylarını düzenlemekle görevlendirmiştir. Mikail (a.s) Tüm canlıların rızıklarının dağıtılmasında, Dünyada yağmurların nerelere yağacağından, Dünyada rüzgarların fırtınaların esmesinde, Dünyada bütün bitkilerin, meyvelerin, sebzelerin, yer yüzünü kaplayan her şeyin yetişmesinde Allah tarafından Mikail (a.s) görevlendirilmiştir. Mikail (a.s) ‘in Kelime olarak anlamı “Allah Tealanın küçük ve sevgili kulu”anlamına geliyor.

Mikail (a.s) ve Cebrail(a.s) Kur’an’ı-Kerimde birlikte geçmektedir. Kur’an’ı-Kerim’de Bakara suresi 2/98 Ayetinde geçmektedir.
“Her kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.”

Meleklerin hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

3 . İsrafil (a.s):

Allahu Teala İsrafil (a.s) kıyamet kopacağı zaman sur’u üflemekle görevlendirmiştir. İsrafil (a.s) Sur’u  üfleyecek, ilk sur’u üflediğinde  kıyamet kopacak tüm canlılar ölecek o gün, tekrar bir kez daha üfleyecek, o zaman insanlar tekrar dirilecekler. Bir hadiste İsrafil, sahib-i karn (sur’un sahibi, borunun sahibi) olarak isimlendirilmiştir. Kur’an’ı-Kerim’de sur’u üflenmesi Bir çok ayette geçmektedir. Kur’an’ı-Kerim’de Neml 27/87,  Hakka, 69/13-15, Yasin, 36/51 geçmektedir.


4 . Azrail (a.s):

Allahu Teala Dünyada yaşayan insanların ölüm vakti geldiğinde İnsanların canını almakla görevlendirmiştir. .Azrail (a.s)  Kur’an’ı Kerimde ve sahih hadislerde, Azraîl adıyla değil, melekü’l mevt (ölüm meleği) olarak geçmektedir. Allah’ın emriyle bütün canlıların canını .Azrail (a.s) melekü’l mevt (ölüm meleği) alır.

Azrail (as) Hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleği vardır. Azrail bu meleklerin başıdır.

Kur’an’ı Kerimde Secde 32/11 ve En’am, 6/61, A’raf, 7/37 Ayetlerinde geçmektedir.

Diğer Meleklerin adları ve görevleri

Dört Büyük Meleğin Alnında Yazılı Olan Dua

Dört Büyük Meleğin Alnında Yazılı Olan Dua

Ebu Hureyye (r.a)’dan rivayet olunmuştur.

Hz. Muhammed (s.a.v) sahabelerle oturuyorlardı. Bu arada Beni Süleyman kabilesinden biri ağlayarak Hz. Muhammed (s.a.v)’in huzuruna geldi. Hz. Muhammed (s.a.v) Beni Süleyman kabilesinden olana sordu:
”Seni böyle ağlatan nedir?”

Beni Süleyman kabilesinden olan: ”Ey Resulü Ekrem efendimiz, ben namaza kalktığım zaman beni bir korku ve abuk sabuk şeyler sarıyor. Gece uyuduğumda kötü ve korkunç rüyalar görüyorum. Bir çok defa vesveseye kapılıp ibadet ederken de de fesada giriyor.”dedi.

Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v): ” Senin anlattıkların senin değil melun şeytanın sana yaptığı işlerdir. Ben sana miraca Allahu Teala’nın huzuruna çıktığımda yüce Rabbim’in bana öğrettiği 19 ismi sana öğreteyim mi? Bu isimlerin 16 tanesi 4 büyük meleğin alnında 3 de Namusu Ekber’in alnında yazılıdır. 4 isim Azrail (a.s)’in alnında, 4 isim İsrafil (a.s)’in alnında, 4 isim Mikail (a.s)’in alnında, 4 isim Cebrail (a.s)’in alnında, 3 isimde arşı azamı taşıyan yine en büyük meleklerden biri olan Namusu Ekber’in alnında yazılıdır. Bu Namusu Ekber meleği o kadar büyüktür ki eğer Allah (c.c) emir buyursa bütün gökleri ve içindekileri bir lokmada yutar.”

4 Meleğin Alnında Yazılı Olan Dua Fazileti

Beni Süleyman kabilesinden olan: ”Evet Ey Resulü Ekrem efendimiz bana o isimleri öğretir misiniz?” diye sordu. Hz. Muhammed (s.a.v): ”Ey ashabım kim bu 19 ismi okursa Allah (c.c) sıkıntısı olanın sıkıntısını giderir.
Kim bunu Gamlı ve kederli olarak okursa Allahu Teala  o kişinin gam ve kederini giderir.  Kim bunu Kaybolan yakını için okursa, kaybolan kişi geri döner.  Kim bunu hastaya okunursa, o hasta şifa bulur.
Borçlu biri okursa, borçlu olan kişi borcunu öder. Kim bunu bir eve okursa Allahu Teala o evden şeytanı ve yardımcılarını uzaklaştırır. Sen bunu Sabahları ve akşamları oku.” buyurdular.

Bütün Dertlere Derman Dua

Allahümme inni es’elüke ya rahmanü ya rahimü
Ve ya carel müste’cirine
Ve ya emanel haifane
Ve ya ımade men la ımade lehu
Ve ya senede men la senede lehu
Ve ya zuhra men la zuhra lehu
Ve ya hırzed duafai
Ve ya azimer racai
Ve ya münkızel helka münciyel garka
Ve ya muhsinü ve ya mücemmilü
Ve ya mun’ımü ve ya müfaddılü
Ve ya azizü entellezi secede leke sevadül leyli ve dav’ün nehari
Ve şüaüş şemsi ve hefifüş şeceri
Ve deviyyün nahli ve nurul kameri
Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü la şerike leh!
Es’elüke en tusalliye ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.”

(Kitâbü muhadaratil ebrar, 2\414)

Melekler Hakkındaki Diğer Yazılar

4 Büyük Melek ve görevleri nelerdir? Öğrenmek için tıklayın.

Sırasıyla melekler ve bu meleklerin görevleri nelerdir? Öğrenmek için tıklayın.

Muakkibat Melekleri ile Kiramen Katibin Melekleri görevleri nelerdir? Ögrenmek için tıklayın.

Meleklerin Adları ve Görevleri

Meleklerin Adları ve Görevleri

Cebrail (a.s): Vahiy getiren Melek

Mîkail (a.s): Tabiat olaylarından sorumlu Melek

İsrafil (a.s): Kıyamet günü geldiğinde sura üfleyen Melek

Azrail (a.s): Ölüm Meleğidir

Dört büyük melek hakkında detaylı bilgi

Muakkibât Melekleri: İnsanları Takip Eden Melekler

Kiramen Katibîn Melekleri: İnsanın sağ omzunda ve sol omzunda yaptığı  iyilikleri ve işlediği kötülüklerini yazan iki melektir.

Muakkibat Melekleri ile Kiramen Katibin Melekleri ile ilgili detaylı bilgi

Ölüm Anında Müjdeleyici Melekler: Müjdeleyici Melekler Allahu Teala’nın mü’min kulların üzerine inerler, mü’min kulların ölüm anında   cennet ile müjdelerler. mü’min kulların kıyamet gününde  emin olarak ve cennet ile müjdelerler.

Seyyahun Melekleri: Bu melekler Dünyada dolaşarak zikir meclisi ararlar.

İnsanı Suretlendirip Rızkını, Ecelini, Cinsiyetini ve Halini Yazmakla Görevli Melekler: Doğmamış çocuğun ana Rahminde suretlendirip O doğmamış çocuğun Rızkını, Ecelini, Cinsiyetini ve Halini Yazmakla görevli Meleklerdir.

Dünyada Dağlardan Görevli Melekler: Allahu Teala Yer yüzünde dağlar üzerinde idare ile görevlendirdiği melekler vardır. 

Arş’ı Alayı Taşıyan Melekler: Arş’u Alayı taşıyan ve Arş’u Ala’nın etrafında bulunan melekler vardır. Bir rivayete göre Arş’ı taşıyan  meleklerin sayısı 4 olup, kıyamet günü Arş’ı taşıyan meleklerin sayısı 8 dir.

Allah (c.c) İbadet Eden Melekler: Semada gökte olan melekler, hiç durmadan  aralıksız Allah-u Teala’yı zikreder, Allah(c.c) tesbih ederler, Allah(c.c) rüku ve secde eden melekler vardır. melekler bunu yaparken kibirlenmez, usanmaz ve yorulmazlar.

Ölen Kişiyi Sorgulayan Melekler: Kul kabrine defnedilip arkadaşları onu terk ettiğinde Münker ve Nekir adı verilen iki melek.

Kabir kimlere sorulur veya sorulmaz

Cennetle Görevli Melekler: Cennetle görevli melekler’in başı Rıdvan isimli melektir. Cennetle görevli melekler cennet ehlini orada ebedi kalmakla müjdelerler

Cehennem Görevlisi Melekler: Cehennem’de Görevli olan Melekler  Zebani de denilir. Bu meleklerin sayıları 19 olup, Bu meleklerin başlarında olan Malik isimli melektir.

Meleklerin Görevleri Nelerdir – 2?

Meleklerin Görevleri Nelerdir – 2?

Dua Ve Beddua Eden İki Melekler:

Hz. Muhammed (s.a.v) dua ve beddua eden melekler hususunda bize şöyle haber verdi:

“Dünyaya her günün sabah vaktinde iki melek iner, ve bu meleklerden birisi şöyle dua eder:

‘Ey Allah’ım! Malını infak nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlayan kuluna bu verdiği nafakanın karşılığını ve  bedelini ver.’ diye dua eder.

Meleklerden diğeri ise şöyle dua eder:

‘Ey Allah’ım! Malını tutana telef ver.’ diye beddua eder.” Yani malı olupta ne fitre,ne zekaat vermeyip, hiç kimseye bir hayır işlemeyen cimri birinede melek bedua eder.

Buhari 1364, Müslim 1010/57

İnsana Hayırlı İşler Yapmayı (teşvik etmek , yönlendirmek) İlham Eden Melek

İnsanoğluna dünyada şeytanın bir dokunması olduğu gibi, meleğin de dokunması vardır. Şeytanın dokunması şerri vaat etme ve hakkı yalanlamadır. Meleğin dokunması ise hayrı vaat etme ve hakkı doğrulamadır.

İnsanın sağında ki melek her zaman insana iyilikler ve hayrı vaat eder, şeytan ise her zaman insanın nefsini kamçılar ve hep kötüye yönlendirir.

Tirmizi 3172

Salih Müminlerin Cenazelerine Katılan Melekler

Bazı melekler, Müslümanlardan vefat eden kişilerin, bu kişiler dünya hayatında iyi amel işlemişse bu melekler  beraber cenazeye katılır ve define iştirak ederler.

Ebu Davud 3177, Nesei 2057

Cuma Günü Olunca Mescide Gelen Melekler

Bu melekler Cuma günü olunca mescitlerde, camilerde Cuma namazı kılınan her yerde kapılarının her birinde Cuma namazını kılmaya gelenleri sırasıyla yazarlar , ve imam hutbeye minbere çıktığında da hutbeyi dinleyen melekler vardır. 

Buhari 891, Müslim 850/24, 25

Sema Gök Kapılarını Bekleyen Melekler

Hz. Muhammed (s.a.v) Mi’raç hadisesinden bahsederken böyle buyurmuştur:

“…Cebrail (a.s)  elimden tutarak beni dünyanı gök semasına çıkardığında. gök semaya vardığımızda o gök semanın  bekçisi olan meleğe:

Cebrail (a.s) : −‘Aç!’ dedi.

Semanın bekçisi olan melek:−‘Kimdir o?’ diye Cebrail (a.s) sordu…..  Cebrail (a.s) beni ikinci semaya doğru çıkardığında 2 semanın bekcisine.

o semanın  bekçisi olan meleğe:

−‘Aç!’ dedi. Oranın bekçisi olan melekte önceki meleğin söylediklerini söyledikten sonra kapıyı açtı…”

Buhari 447, 448, 1562, 3127, Müslim 163/263

Hadislerde anlatıldığı gibi her sema kapısının oraya geleni gideni sorgulayan bir bekçisi olan vardır.

Bir mü’min, meleklere şüphe etmeksizin inanmadıkça mü’min olması mümkün değil iman etmemiş olur. Şüphesiz ki melekler  alemi akıl ve duyularla hissedilemez. Bu alemin meleklerini bilmenin tek yolu ise vahiydir. Vahiyle bildirilene inanıp amel etmek ve teslim olup, inanmak Müslümanlığında bir göstergesidir.

4 Büyük Melek ve Görevleri
Diğer Melekler ve Görevleri - 1

Meleklerin Görevleri Nelerdir – 1?

Meleklerin Görevleri Nelerdir – 1?

Allah (c.c) İbadet Eden Melekler

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:“Semada gökte olan melekler, hiç durmadan  aralıksız Allah-u Teala’yı zikreder, Allah(c.c) tesbih ederler, Allah(c.c) rüku ve secde eden melekler vardır. melekler bunu yaparken kibirlenmez, usanmaz ve yorulmazlar.”

A’raf 206, Enbiya 19, 20

Hz.Muhammed (s.a.v) bu hususu bize şöyle haber verdi:

“…Şüphesiz ki gök yüzü sema gıcırdadı. Semanın yani gök yüzünün gıcırdaması ise haklıdır. Çünkü gök yüzünde semada, meleklerin Allahu Teala’ya secde etmek için alnını koymasından dolayı dört parmaklık (bile boş) yer yoktur…”

Tirmizi 2414, İbni Mace 4190

Ölen Kişiyi Sorgulayıcı Melekler

Kul kabrine defnedilip arkadaşları onu terk ettiğinde Münker ve Nekir adı verilen iki melek onun yanına gelir ve onu;

Rabbin kim?    Rabbim Allahu Tealadır.

Dinin nedir?      Dinim İslam dinidir.

Hangi Peygamberin ümmetindensin?  Peygamberim Hz. Muhammed (s.a.v)’dir.

Kitabın nedir?  Kitabım Kur’an-ı kerim’dir.

Kıblen neresidir ? Kıblem Kabe-i muazzamadır.

İtikadda mezhebin nedir? İtikadda mezhebim Ehl-i sünnet vel cemaatdir

Kimin zürriyetindensin?  Adem aleyhisselamın zürriyetindenim.

Kimin milletindensin? İbrahim aleyhisselamın milletindenim.

Kabir Suali kimlere sorulur veya sorulmaz?

Cennette Görevli Melekler

Cennetle görevli melekler sayısını ancak Allah-u Teala bilir. Cennetle görevli melekler’in başı Rıdvan isimli melektir. Cennetle görevli melekler cennet ehlini orada ebedi kalmakla müjdelerler. Allah-u Teala şöyle buyuruyor:

“Rablerine karşı gelmekten sakınan insanlar  bölük bölük (cennete) sevk edilirler. Kapıları açılmış olduğu halde (cennete) vardıklarında (Cennetle görevli melekler ) onlara: ‘Selamun aleykum! Tertemiz oldunuz. Artık ebedi kalmak üzere girin (cennete)! derler.”

Zümer 73

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“…Ve melekler de (cennete) her kapıdan onların yanına girerler: ‘(Cennete giren insanlara) Sabretmenize karşılık selam size! Dünya yurdunun sonu ne güzeldir derler.”

Ra’d 23, 24

Cehennem’de Görevli Melekler

Cehennem’de Görevli olan Melekler  Zebani de denilir. Bu meleklerin sayıları 19 olup, Bu meleklerin başlarında Malik isimli melektir. 

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

“Sekar’ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O ne bırakır, ne de vazgeçer, İnsanın derisini kavurur. Üzerinde on dokuz (melek) vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla, ancak melekleri görevlendirdik. Onların sayısını da, ancak inkârcılar için bir fitne yaptık…”

Müddessir 27, 31

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ey Malik! (cehennemin ateşine dayanamayan günahkarlar) Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler  . Malik der ki: Siz (öylece) kalacaksınız.” (cehennem azabının sonsuz olduğu anlatır.)

Zuhruf 77

4 Büyük Melek ve Görevleri
Diğer Melekler ve Görevleri - 2

Müjdeleyici ,Gezici Melekler/Dağlardan ve Arş’u Ala’dan sorumlu Melekler

Müjdeleyici ,Gezici Melekler/Dağlardan ve Arş’u Ala’dan sorumlu Melekler

 Müjdeleyici Melekler

Müjdeleyici ,Gezici Melekler/Dağlardan ve Arş’u Ala’dan sorumlu Melekler: Müjdeleyici Melekler Allahu Teala’nın mü’min kulların üzerine inerler, mü’min kulların ölüm anında   cennet ile müjdelerler. mü’min kulların kıyamet gününde  emin olarak ve cennet ile müjdelerler.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “Şüphesiz ki: ‘İlahımız Allah’tır.’ diyen ve dosdoğru olan mü’minler üzerine melekler iner. dosdoğru olan insanlara:

Melekler: Korkmayın ve üzülmeyin. Ve dosdoğru olan mü’minlere vaat edilen cennetle müjdelendiniz. Biz Melekler dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Gafur ve Rahim olan Allah ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır derler.”

Fussilet 30, 32

Gezici Melekler Seyyahun Melekleri

Bu melekler Dünyada  dolaşarak zikir meclisi ararlar. Bu melekler buldukları meclislere iştirak ederek zikir halkalarını çepeçevre kuşatırlar. Öyle ki gezici Melekler, zikredenlerle gök arasını doldurana kadar birbirlerini orada yapılan zikr’i dinlemeye teşvik ederler. Allah (c.c)’de o halkadakileri kendi katında bulunanların içinde anar.

Müslim 2689/25, 2699/38

 İnsanı Suretlendirip, Cinsiyetini ve Rızkını, Ecelini ve Halini Yazmakla Görevli Melekler

Doğmamış çocuğun ana Rahminde suretlendirip O doğmamış çocuğun Rızkını, Ecelini, Cinsiyetini ve Halini Yazmakla görevli Meleklerdir. İnsanı Suretlendirip, Cinsiyetini ve Rızkını, Ecelini ve Halini Yazmakla Görevli Meleklerdir.

Dağlardan  Sorumlu Melekler

Allahu Teala Yer yüzünde dağlar üzerinde  idare ile görevlendirdiği melekler vardır. Hz. Muhammed (s.a.v)  kendisini Kureyş müşriklerine karşı koruyan amcası Ebu Talib’in vefatından sonra islam dinini tebliğ etmek için üzerine  Taif’e gitmişti.

Hz. Muhammed (s.a.v) aradığını bulamayınca, geri dönerken Taif’li ayak takımının taşlamalarına hedef olunca üzgün bir biçimde dönerken Cebrail (a.s) tarafından karşılanmış ve Allahu Teala Hz. Muhammed (s.a.v), dağlardan sorumlu meleğini gönderdiğini bildirmiş, dağlardan sorumlu meleği de Hz. Muhammed (s.a.v), kendisine emrederse iki dağı onların üzerine kapatacağını söylemiştir.

Buhari 3042, Müslim 1795/111

Arş’u Alayı Taşıyan Melekler

Arş’u Alayı taşıyan ve Arş’u Ala’nın etrafında bulunan melekler vardır. Bir rivayete göre Arş’ı taşıyan  meleklerin sayısı 4 olup, kıyamet günü Arş’ı taşıyan  meleklerin sayısı 8

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

“Arş’u Alayı yüklenen ve Arş’u Ala’nın çevresinde bulunanlar Allah (c.c) hamd ile tesbih ederler, Allah (c.c) iman ederler ve iman edenler için de istiğfar ederler.”

Mü’min 7

 

 

Azrail Kimdir? Görevleri Nelerdir?

Azrail Kimdir? Görevleri Nelerdir?

Azrail (a.s) Kimdir?Allah (c.c) Azrail dört büyük melekten biridir. Azrail Kimdir? Görevleri Nelerdir?

Görevleri Nelerdir? Azrail (a.s)’in başlıca görevi can almaktır. Tüm canlıların ruhunu kabz eder.

Allah (c.c) Azrail (a.s)’e emrettiği her canlının Dünyadaki hayatına son veren Melektir. Dünyada yaşayan her canlı, mutlaka bir gün  ölecektir. Azrail (a.s) İslam dini haricinde  bazı dinlerdede de bu göreviyle bilinmektedir. Yalnız her dinden farklı isimlerle anılmaktadır. Azrail’in kelime anlamı ise; Allah‘ın kulu demektir.

İslam dininde Önemli görevleri olan bu dört Melekten biri olan Azrail (a.s)

İslam için önemli olan dört büyük melekten biri olan Azrail (as), Azrail (as)’den daha önemli melekler olmasına karşın görevi dolayısıyla en tanınan melektir. Bir ölüm Meleği olarak bilinir.

Azrail’den insanlar tarafından kendisinden korkulur. Bunun nedeni ise insanların ecelden korkmasıdır.Azrail (a.s), Tüm canlıların ruhunu kabz etmesi bilindiğinden dir

Azrail ile ilgili en doğru bilgiler  Kuran-ı Kerim’de en doğu şekilde yazmaktadır. Azrail’in can almaya gelirken nasıl göründüğü ilgili çok çeşitli rivayetler mevcuttur. Aslında tüm meleklerde ve doğaüstü varlıklarda olduğu bu durumun doğruluğu net bir şekilde bilinmektedir. bunu inkar etmek Kuran’ı kerimi inkar etmek anlamına gelir.

Azrail (a.s) emrinde bazı melekler bulunmaktadır. Bu meleklerde yine Azrail (a.s) gibi Allah’ın emriyle görevlerini yerine getirirler. Azrail (a.s) ve bu melekler tüm canlıların ruhunu kabzederler. Can alma görevinde  Azrail (a.s) tek başına değildir. Azrail ve yardımcı melekler, insanların canlarını alırken  iyi amel olanla ve kötü ameli olanl insanlarda farklı şekilde göründüklerine inanılmaktadır.

Kuran-ı Kerim’de Azrail’in ölüm meleği olarak net bir şekilde verilmiştir. Azrail,’in  Melekül-mevt  olarak adı Kuran-ı Kerim’de Secde Suresi’nde geçmektedir.

Kur’an-kerimde  “Azrail” ismi geçmemektedir. Dünyada yaşayan canlıların Ruhların kabz edilmesi veya canların alınması hususu, Kur’an’da değişik şekillerde dile getirilmiştir:

“Ölümleri anında, ruhları Allah alır.”(Zümer, 39/42).  “De ki: ruhunuzu -sizin için görevlendirilen- ölüm meleği alır.”(Secde, 32/11).    “Kendi nefislerine zulmetmiş oldukları halde meleklerin ruhlarını aldığı kimseler…”(Nisa,4/97).

 

 

Muakkibat Melekleri İle Kiramen Katibin Melekleri

Muakkibat Melekleri İle Kiramen Katibin Melekleri

İnsanları Takip Eden Melekler – Muakkibat Melekleri

Allah (c.c) İnsanları, önlerinden ve arkalarından olmak üzere daima koruyan melekler görevlendirmiştir. Bu Melekler Gece ve gündüz iki ayrı posta halinde çalışırlar, Bu Melekler sabah ile ikindi vaktinde görevi değişirler.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor: “insanın arkasında ve önünde   Allah (c.c) emriyle insanı koruyan muakkibât (takip edici melekler) vardır…”

Ra’d 11

Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bazı melekler geceleyin, bazı melekler de gündüz insanları takip ederler. Bu Melekler sabah ve ikindi namazlarında birleşirler. Sonra sizinle beraber bulunup da görevini tamamlayan melekler semaya yükselirler. Kullarının hallerini en iyi bilir olduğu halde Meleklere sorar.

Allah (c.c) onlara: − Kullarımı ne halde bıraktınız? diye sorar.

Meleklerde: − Biz  kullarını namazlarını kılarken  bıraktık, ve kulların yanlarınıda da namaz kılarlarken varmıştık, derler.”

Buhari 619/3037/7353/7297, Müslim 632/210

Bu melekler Allah’ın sevdiği kullarına bazı zor anlarında, sıkıştıkları zamanlarda beklenmedik şekilde yardım ederler. İnsanlar o melekler tarafından korunduklarının farkına varmazlar. Çünkü Allah (c.c) zor durumda kalmış kullarına yardımcı meleklerini gönderir yardım ettirir.

Kiramen Katibin Değerli yazıcı Melekleri

Allah (c.c) insanın sağ omzunda ve sol omzunda yaptığı  iyilikleri ve işlediği kötülüklerini yazan iki melek görevlendirmiştir, Melekler Muakkibat Melekleri İle Kiramen Katibin Melekleri

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

“Muhakkak ki üzerinizde muhafızlar vardır. O Melekler şerefli yazıcılardır, yaptığınız şeyleri bilirler.”

İnfitar 10, 12

Allah (c.c) şöyle buyuruyor: “İki Takip eden melek, insanın sağında ( sağ omzunda) ve solunda ( sol omzunda) oturarak yaptıklarını yazarlar. (İnsanın) her sözünü ( iyilikleri ve iyi amellerini sağındaki melek  kötülükleri ve kötü amellerini, günahlarını solundaki melek yazar)  melek yanındaki gözetleyici ve yazmaya hazır bir melek yazar.”

Kaf 17, 18

Eğer insan bir günah işlemişse sağdaki melek soldaki meleğe günahı hemen yazmamasını ister, çünkü o insanın işlediği günah için pişman olup tövbe etmesini bekler, tövbe etmese günahı yazılır. tövbe ederse günahı ona göre yazılır.