Meleklerin Görevleri Nelerdir – 2?

Meleklerin Görevleri Nelerdir – 2?

Dua Ve Beddua Eden İki Melekler:

Hz. Muhammed (s.a.v) dua ve beddua eden melekler hususunda bize şöyle haber verdi:

“Dünyaya her günün sabah vaktinde iki melek iner, ve bu meleklerden birisi şöyle dua eder:

‘Ey Allah’ım! Malını infak nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlayan kuluna bu verdiği nafakanın karşılığını ve  bedelini ver.’ diye dua eder.

Meleklerden diğeri ise şöyle dua eder:

‘Ey Allah’ım! Malını tutana telef ver.’ diye beddua eder.” Yani malı olupta ne fitre,ne zekaat vermeyip, hiç kimseye bir hayır işlemeyen cimri birinede melek bedua eder.

Buhari 1364, Müslim 1010/57

İnsana Hayırlı İşler Yapmayı (teşvik etmek , yönlendirmek) İlham Eden Melek

İnsanoğluna dünyada şeytanın bir dokunması olduğu gibi, meleğin de dokunması vardır. Şeytanın dokunması şerri vaat etme ve hakkı yalanlamadır. Meleğin dokunması ise hayrı vaat etme ve hakkı doğrulamadır.

İnsanın sağında ki melek her zaman insana iyilikler ve hayrı vaat eder, şeytan ise her zaman insanın nefsini kamçılar ve hep kötüye yönlendirir.

Tirmizi 3172

Salih Müminlerin Cenazelerine Katılan Melekler

Bazı melekler, Müslümanlardan vefat eden kişilerin, bu kişiler dünya hayatında iyi amel işlemişse bu melekler  beraber cenazeye katılır ve define iştirak ederler.

Ebu Davud 3177, Nesei 2057

Cuma Günü Olunca Mescide Gelen Melekler

Bu melekler Cuma günü olunca mescitlerde, camilerde Cuma namazı kılınan her yerde kapılarının her birinde Cuma namazını kılmaya gelenleri sırasıyla yazarlar , ve imam hutbeye minbere çıktığında da hutbeyi dinleyen melekler vardır. 

Buhari 891, Müslim 850/24, 25

Sema Gök Kapılarını Bekleyen Melekler

Hz. Muhammed (s.a.v) Mi’raç hadisesinden bahsederken böyle buyurmuştur:

“…Cebrail (a.s)  elimden tutarak beni dünyanı gök semasına çıkardığında. gök semaya vardığımızda o gök semanın  bekçisi olan meleğe:

Cebrail (a.s) : −‘Aç!’ dedi.

Semanın bekçisi olan melek:−‘Kimdir o?’ diye Cebrail (a.s) sordu…..  Cebrail (a.s) beni ikinci semaya doğru çıkardığında 2 semanın bekcisine.

o semanın  bekçisi olan meleğe:

−‘Aç!’ dedi. Oranın bekçisi olan melekte önceki meleğin söylediklerini söyledikten sonra kapıyı açtı…”

Buhari 447, 448, 1562, 3127, Müslim 163/263

Hadislerde anlatıldığı gibi her sema kapısının oraya geleni gideni sorgulayan bir bekçisi olan vardır.

Bir mü’min, meleklere şüphe etmeksizin inanmadıkça mü’min olması mümkün değil iman etmemiş olur. Şüphesiz ki melekler  alemi akıl ve duyularla hissedilemez. Bu alemin meleklerini bilmenin tek yolu ise vahiydir. Vahiyle bildirilene inanıp amel etmek ve teslim olup, inanmak Müslümanlığında bir göstergesidir.

4 Büyük Melek ve Görevleri
Diğer Melekler ve Görevleri - 1