Meleklerin Görevleri Nelerdir – 1?

Meleklerin Görevleri Nelerdir – 1?

Allah (c.c) İbadet Eden Melekler

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:“Semada gökte olan melekler, hiç durmadan  aralıksız Allah-u Teala’yı zikreder, Allah(c.c) tesbih ederler, Allah(c.c) rüku ve secde eden melekler vardır. melekler bunu yaparken kibirlenmez, usanmaz ve yorulmazlar.”

A’raf 206, Enbiya 19, 20

Hz.Muhammed (s.a.v) bu hususu bize şöyle haber verdi:

“…Şüphesiz ki gök yüzü sema gıcırdadı. Semanın yani gök yüzünün gıcırdaması ise haklıdır. Çünkü gök yüzünde semada, meleklerin Allahu Teala’ya secde etmek için alnını koymasından dolayı dört parmaklık (bile boş) yer yoktur…”

Tirmizi 2414, İbni Mace 4190

Ölen Kişiyi Sorgulayıcı Melekler

Kul kabrine defnedilip arkadaşları onu terk ettiğinde Münker ve Nekir adı verilen iki melek onun yanına gelir ve onu;

Rabbin kim?    Rabbim Allahu Tealadır.

Dinin nedir?      Dinim İslam dinidir.

Hangi Peygamberin ümmetindensin?  Peygamberim Hz. Muhammed (s.a.v)’dir.

Kitabın nedir?  Kitabım Kur’an-ı kerim’dir.

Kıblen neresidir ? Kıblem Kabe-i muazzamadır.

İtikadda mezhebin nedir? İtikadda mezhebim Ehl-i sünnet vel cemaatdir

Kimin zürriyetindensin?  Adem aleyhisselamın zürriyetindenim.

Kimin milletindensin? İbrahim aleyhisselamın milletindenim.

Kabir Suali kimlere sorulur veya sorulmaz?

Cennette Görevli Melekler

Cennetle görevli melekler sayısını ancak Allah-u Teala bilir. Cennetle görevli melekler’in başı Rıdvan isimli melektir. Cennetle görevli melekler cennet ehlini orada ebedi kalmakla müjdelerler. Allah-u Teala şöyle buyuruyor:

“Rablerine karşı gelmekten sakınan insanlar  bölük bölük (cennete) sevk edilirler. Kapıları açılmış olduğu halde (cennete) vardıklarında (Cennetle görevli melekler ) onlara: ‘Selamun aleykum! Tertemiz oldunuz. Artık ebedi kalmak üzere girin (cennete)! derler.”

Zümer 73

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“…Ve melekler de (cennete) her kapıdan onların yanına girerler: ‘(Cennete giren insanlara) Sabretmenize karşılık selam size! Dünya yurdunun sonu ne güzeldir derler.”

Ra’d 23, 24

Cehennem’de Görevli Melekler

Cehennem’de Görevli olan Melekler  Zebani de denilir. Bu meleklerin sayıları 19 olup, Bu meleklerin başlarında Malik isimli melektir. 

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

“Sekar’ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O ne bırakır, ne de vazgeçer, İnsanın derisini kavurur. Üzerinde on dokuz (melek) vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla, ancak melekleri görevlendirdik. Onların sayısını da, ancak inkârcılar için bir fitne yaptık…”

Müddessir 27, 31

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ey Malik! (cehennemin ateşine dayanamayan günahkarlar) Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler  . Malik der ki: Siz (öylece) kalacaksınız.” (cehennem azabının sonsuz olduğu anlatır.)

Zuhruf 77

4 Büyük Melek ve Görevleri
Diğer Melekler ve Görevleri - 2