4 Büyük Melek Ve Görevleri Nelerdir?

Melek Nedir?

Melekler, erkek ve dişi ayrımı olmayan, gözle görülmeyen, nurdan varlıklardır. Yemezler, içmezler, uyumazlar. Bir çok çeşit melek vardır. Görevleri melekten meleğe değişiklik gösterir. Bu yazımızda 4 büyük melek ve görevleri anlatılmaktadır.

4 Büyük Melek Ve Görevleri Nelerdir?

1 . Cebrail (a.s):

Allah (C.C) ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) den son  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerine  Allah Teala’nın emirlerini yani vahyi iletmekle görevlidir.

2 . Mikail (a.s):

Evrende ve kainatta Ve dünyadaki Tabiat olaylarını düzenlemekle görevlendirmiştir. Mikail (a.s) Tüm canlıların rızıklarının dağıtılmasında, Dünyada yağmurların nerelere yağacağından, Dünyada rüzgarların fırtınaların esmesinde, Dünyada bütün bitkilerin, meyvelerin, sebzelerin, yer yüzünü kaplayan her şeyin yetişmesinde Allah tarafından Mikail (a.s) görevlendirilmiştir. Mikail (a.s) ‘in Kelime olarak anlamı “Allah Tealanın küçük ve sevgili kulu”anlamına geliyor.

Mikail (a.s) ve Cebrail(a.s) Kur’an’ı-Kerimde birlikte geçmektedir. Kur’an’ı-Kerim’de Bakara suresi 2/98 Ayetinde geçmektedir.
“Her kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.”

Meleklerin hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

3 . İsrafil (a.s):

Allahu Teala İsrafil (a.s) kıyamet kopacağı zaman sur’u üflemekle görevlendirmiştir. İsrafil (a.s) Sur’u  üfleyecek, ilk sur’u üflediğinde  kıyamet kopacak tüm canlılar ölecek o gün, tekrar bir kez daha üfleyecek, o zaman insanlar tekrar dirilecekler. Bir hadiste İsrafil, sahib-i karn (sur’un sahibi, borunun sahibi) olarak isimlendirilmiştir. Kur’an’ı-Kerim’de sur’u üflenmesi Bir çok ayette geçmektedir. Kur’an’ı-Kerim’de Neml 27/87,  Hakka, 69/13-15, Yasin, 36/51 geçmektedir.


4 . Azrail (a.s):

Allahu Teala Dünyada yaşayan insanların ölüm vakti geldiğinde İnsanların canını almakla görevlendirmiştir. .Azrail (a.s)  Kur’an’ı Kerimde ve sahih hadislerde, Azraîl adıyla değil, melekü’l mevt (ölüm meleği) olarak geçmektedir. Allah’ın emriyle bütün canlıların canını .Azrail (a.s) melekü’l mevt (ölüm meleği) alır.

Azrail (as) Hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleği vardır. Azrail bu meleklerin başıdır.

Kur’an’ı Kerimde Secde 32/11 ve En’am, 6/61, A’raf, 7/37 Ayetlerinde geçmektedir.

Diğer Meleklerin adları ve görevleri