Meleklerin Adları ve Görevleri

Meleklerin Adları ve Görevleri

Cebrail (a.s): Vahiy getiren Melek

Mîkail (a.s): Tabiat olaylarından sorumlu Melek

İsrafil (a.s): Kıyamet günü geldiğinde sura üfleyen Melek

Azrail (a.s): Ölüm Meleğidir

Dört büyük melek hakkında detaylı bilgi

Muakkibât Melekleri: İnsanları Takip Eden Melekler

Kiramen Katibîn Melekleri: İnsanın sağ omzunda ve sol omzunda yaptığı  iyilikleri ve işlediği kötülüklerini yazan iki melektir.

Muakkibat Melekleri ile Kiramen Katibin Melekleri ile ilgili detaylı bilgi

Ölüm Anında Müjdeleyici Melekler: Müjdeleyici Melekler Allahu Teala’nın mü’min kulların üzerine inerler, mü’min kulların ölüm anında   cennet ile müjdelerler. mü’min kulların kıyamet gününde  emin olarak ve cennet ile müjdelerler.

Seyyahun Melekleri: Bu melekler Dünyada dolaşarak zikir meclisi ararlar.

İnsanı Suretlendirip Rızkını, Ecelini, Cinsiyetini ve Halini Yazmakla Görevli Melekler: Doğmamış çocuğun ana Rahminde suretlendirip O doğmamış çocuğun Rızkını, Ecelini, Cinsiyetini ve Halini Yazmakla görevli Meleklerdir.

Dünyada Dağlardan Görevli Melekler: Allahu Teala Yer yüzünde dağlar üzerinde idare ile görevlendirdiği melekler vardır. 

Arş’ı Alayı Taşıyan Melekler: Arş’u Alayı taşıyan ve Arş’u Ala’nın etrafında bulunan melekler vardır. Bir rivayete göre Arş’ı taşıyan  meleklerin sayısı 4 olup, kıyamet günü Arş’ı taşıyan meleklerin sayısı 8 dir.

Allah (c.c) İbadet Eden Melekler: Semada gökte olan melekler, hiç durmadan  aralıksız Allah-u Teala’yı zikreder, Allah(c.c) tesbih ederler, Allah(c.c) rüku ve secde eden melekler vardır. melekler bunu yaparken kibirlenmez, usanmaz ve yorulmazlar.

Ölen Kişiyi Sorgulayan Melekler: Kul kabrine defnedilip arkadaşları onu terk ettiğinde Münker ve Nekir adı verilen iki melek.

Kabir kimlere sorulur veya sorulmaz

Cennetle Görevli Melekler: Cennetle görevli melekler’in başı Rıdvan isimli melektir. Cennetle görevli melekler cennet ehlini orada ebedi kalmakla müjdelerler

Cehennem Görevlisi Melekler: Cehennem’de Görevli olan Melekler  Zebani de denilir. Bu meleklerin sayıları 19 olup, Bu meleklerin başlarında olan Malik isimli melektir.