Peygamber Efendimiz İslam Ordusunu Harp Nizamına Sokulması

Peygamber Efendimiz İslam Ordusunu Harp Nizamına Sokulması

Peygamber Efendimiz, Müslümanlardan oluşan ordusuyla Bedir’e gelince hemen ordusunu harp nizamına soktu. Ordu  kuvvetlerı üç kısma ayırmışlardı, muha­cirler, Evsliler ve Hazreçliler  . Her biri aç­tıkları kendi sancakları altında toplanmışlardı. Muhacirlerin sancağını Evslile­rin­kini Sa’d b. Muaz Mus’ab b. Umeyr, , Hazreçlilerinkini ise Hubab b. Münzir Hazret­leri tu­tuyordu.

 

Peygamber Efendimiz, bütün bunlardan sonra  İslam ordusuna şu talimatı verdi:

“ Ben emir vermedikce kıtanızı bırakıp ayrılmayınız!Ben emir vermedikce bir yere kımıldamadan yerlerinizde durunuz.  Emir vermedikçe savaşa başlamayınız.Düşman size yak­laşmadan Ok­larınızı, kullanıp israf etmeyiniz.Düş­man kalkanını açtığı zaman oklarınızı atınız.   Düşman iyice yaklaşınca elinizle taş atınız. İyice  yaklaşırsa mız­rak ve kargılarınızı kullanınız.  En sonunca düşman iyice yaklaşınca göğüs göğüse gelin­diği vakit Kılıçlar kullanılacaktır.”

Peygamber Efendimiz İslam Ordusunu Harp Nizamına Sokulması
Peygamber Efendimiz İslam Ordusunu Harp Nizamına Sokulması

Peygamber Efendimiz,ordusuna verdiği talimatlar tek tek yerine getiriliyor. Mücahitlerin her biri, bulunduğu yere taş yığınakları yapmaya başladı. Savunmaya geçtikleri  zaman, bu taş yığınakları çok işlerine yarayacaktı. Çünkü saldırı taktiğini uyguluyordu. Do­layısıyla, hücum esnasında  taşları atabileceklerdi düş­man bundan mah­rum­du.