Hz. Peygamberimiz (s.a.v) Duası

Allahım! Bana yaptığın vaadini yerine getir!

Hz. Peygamberimiz (s.a.v) Duası : Peygamber Efendimiz,  Harpten bir gece önce  gecesini Kadir-i Zülcelal’e ibadetle geçirmişti. Arkasından, Allah’a Tealaya Ellerini  açarak, cümle alem kainatı ağlattıracak kadar hazin, arz ve semaya gözyaşı döktürecek ka­dar tesirli Rabbine şu duasını yaptı:

“Allahım! Bana yaptığın vaadini yerine getir!

“Allahım! Bu bir avuç Müslüman mücahit helak olursa, artık sana yeryü­zünde ibadet edecek kimse kalmaz.”

Peygamber Efendimiz, vakit namazlarında da aynı duayı tek­rarlıyordu.

Duayı duyan İslam ordusu  Mücahitleri de, heyecanlarından yer­lerinde duramaz hale gel­mişlerdi.