Azrail Kimdir? Görevleri Nelerdir?

Azrail Kimdir? Görevleri Nelerdir?

Azrail (a.s) Kimdir?Allah (c.c) Azrail dört büyük melekten biridir. Azrail Kimdir? Görevleri Nelerdir?

Görevleri Nelerdir? Azrail (a.s)’in başlıca görevi can almaktır. Tüm canlıların ruhunu kabz eder.

Allah (c.c) Azrail (a.s)’e emrettiği her canlının Dünyadaki hayatına son veren Melektir. Dünyada yaşayan her canlı, mutlaka bir gün  ölecektir. Azrail (a.s) İslam dini haricinde  bazı dinlerdede de bu göreviyle bilinmektedir. Yalnız her dinden farklı isimlerle anılmaktadır. Azrail’in kelime anlamı ise; Allah‘ın kulu demektir.

İslam dininde Önemli görevleri olan bu dört Melekten biri olan Azrail (a.s)

İslam için önemli olan dört büyük melekten biri olan Azrail (as), Azrail (as)’den daha önemli melekler olmasına karşın görevi dolayısıyla en tanınan melektir. Bir ölüm Meleği olarak bilinir.

Azrail’den insanlar tarafından kendisinden korkulur. Bunun nedeni ise insanların ecelden korkmasıdır.Azrail (a.s), Tüm canlıların ruhunu kabz etmesi bilindiğinden dir

Azrail ile ilgili en doğru bilgiler  Kuran-ı Kerim’de en doğu şekilde yazmaktadır. Azrail’in can almaya gelirken nasıl göründüğü ilgili çok çeşitli rivayetler mevcuttur. Aslında tüm meleklerde ve doğaüstü varlıklarda olduğu bu durumun doğruluğu net bir şekilde bilinmektedir. bunu inkar etmek Kuran’ı kerimi inkar etmek anlamına gelir.

Azrail (a.s) emrinde bazı melekler bulunmaktadır. Bu meleklerde yine Azrail (a.s) gibi Allah’ın emriyle görevlerini yerine getirirler. Azrail (a.s) ve bu melekler tüm canlıların ruhunu kabzederler. Can alma görevinde  Azrail (a.s) tek başına değildir. Azrail ve yardımcı melekler, insanların canlarını alırken  iyi amel olanla ve kötü ameli olanl insanlarda farklı şekilde göründüklerine inanılmaktadır.

Kuran-ı Kerim’de Azrail’in ölüm meleği olarak net bir şekilde verilmiştir. Azrail,’in  Melekül-mevt  olarak adı Kuran-ı Kerim’de Secde Suresi’nde geçmektedir.

Kur’an-kerimde  “Azrail” ismi geçmemektedir. Dünyada yaşayan canlıların Ruhların kabz edilmesi veya canların alınması hususu, Kur’an’da değişik şekillerde dile getirilmiştir:

“Ölümleri anında, ruhları Allah alır.”(Zümer, 39/42).  “De ki: ruhunuzu -sizin için görevlendirilen- ölüm meleği alır.”(Secde, 32/11).    “Kendi nefislerine zulmetmiş oldukları halde meleklerin ruhlarını aldığı kimseler…”(Nisa,4/97).