Dört Büyük Meleğin Alnında Yazılı Olan Dua

Ebu Hureyye (r.a)’dan rivayet olunmuştur.

Hz. Muhammed (s.a.v) sahabelerle oturuyorlardı. Bu arada Beni Süleyman kabilesinden biri ağlayarak Hz. Muhammed (s.a.v)’in huzuruna geldi. Hz. Muhammed (s.a.v) Beni Süleyman kabilesinden olana sordu:
”Seni böyle ağlatan nedir?”

Beni Süleyman kabilesinden olan: ”Ey Resulü Ekrem efendimiz, ben namaza kalktığım zaman beni bir korku ve abuk sabuk şeyler sarıyor. Gece uyuduğumda kötü ve korkunç rüyalar görüyorum. Bir çok defa vesveseye kapılıp ibadet ederken de de fesada giriyor.”dedi.

Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v): ” Senin anlattıkların senin değil melun şeytanın sana yaptığı işlerdir. Ben sana miraca Allahu Teala’nın huzuruna çıktığımda yüce Rabbim’in bana öğrettiği 19 ismi sana öğreteyim mi? Bu isimlerin 16 tanesi 4 büyük meleğin alnında 3 de Namusu Ekber’in alnında yazılıdır. 4 isim Azrail (a.s)’in alnında, 4 isim İsrafil (a.s)’in alnında, 4 isim Mikail (a.s)’in alnında, 4 isim Cebrail (a.s)’in alnında, 3 isimde arşı azamı taşıyan yine en büyük meleklerden biri olan Namusu Ekber’in alnında yazılıdır. Bu Namusu Ekber meleği o kadar büyüktür ki eğer Allah (c.c) emir buyursa bütün gökleri ve içindekileri bir lokmada yutar.”

4 Meleğin Alnında Yazılı Olan Dua Fazileti

Beni Süleyman kabilesinden olan: ”Evet Ey Resulü Ekrem efendimiz bana o isimleri öğretir misiniz?” diye sordu. Hz. Muhammed (s.a.v): ”Ey ashabım kim bu 19 ismi okursa Allah (c.c) sıkıntısı olanın sıkıntısını giderir.
Kim bunu Gamlı ve kederli olarak okursa Allahu Teala  o kişinin gam ve kederini giderir.  Kim bunu Kaybolan yakını için okursa, kaybolan kişi geri döner.  Kim bunu hastaya okunursa, o hasta şifa bulur.
Borçlu biri okursa, borçlu olan kişi borcunu öder. Kim bunu bir eve okursa Allahu Teala o evden şeytanı ve yardımcılarını uzaklaştırır. Sen bunu Sabahları ve akşamları oku.” buyurdular.

Bütün Dertlere Derman Dua

Allahümme inni es’elüke ya rahmanü ya rahimü
Ve ya carel müste’cirine
Ve ya emanel haifane
Ve ya ımade men la ımade lehu
Ve ya senede men la senede lehu
Ve ya zuhra men la zuhra lehu
Ve ya hırzed duafai
Ve ya azimer racai
Ve ya münkızel helka münciyel garka
Ve ya muhsinü ve ya mücemmilü
Ve ya mun’ımü ve ya müfaddılü
Ve ya azizü entellezi secede leke sevadül leyli ve dav’ün nehari
Ve şüaüş şemsi ve hefifüş şeceri
Ve deviyyün nahli ve nurul kameri
Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü la şerike leh!
Es’elüke en tusalliye ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.”

(Kitâbü muhadaratil ebrar, 2\414)

Melekler Hakkındaki Diğer Yazılar

4 Büyük Melek ve görevleri nelerdir? Öğrenmek için tıklayın.

Sırasıyla melekler ve bu meleklerin görevleri nelerdir? Öğrenmek için tıklayın.

Muakkibat Melekleri ile Kiramen Katibin Melekleri görevleri nelerdir? Ögrenmek için tıklayın.