Peygamber Efendimizin Çocukları

Hz. Muhammed (s.a.v.)in 3’ü erkek, 4’ü kız çocuğu olmak üzere 7 tane çocuğu olmuştur. Çocuklarının isimleri sırası ile, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Külsüm, Fatıma, Abdullah, İbrahim. İlk çocuğu olan Kasım, 2 yaşında vefat etmiştir. Son iki çocuğu olan Abdullah 3 aylık, İbrahim ise 18 aylıkken vefat etmişlerdir.

Peygamber Efendimizin İlk Kız Çocuğu Zeyneb:

599 yılında Hz. Peygamber’in ikinci çocuğu Zeyneb doğdu.

Hz. Zeyneb Kasım ayından sonra doğmuştu. Zeyneb doğduğu zaman, Peygamber Efendimiz otuz yaşındaydı. Mekke’de doğmuş olan Zeyneb, Hicretin yedinci senesi Medine’de vefat etti.
Zeyneb, önce, teyzesinin oğlu Ebu’l-as ile evlenmişti. Ebu’l-as bidayette müşriklerden ayrılmadığı için, “Bedr” savaşında müslümanların eline esir düşmüş, kurtulunca, Zeyneb’i Medine’ye göndereceğine söz vermişti. Resul-i Ekrem, ailesini getirmek için, “Harise oğlu Zeyd’i göndermişti. Zeyneb’i  Mekke’den Medine’ye getiren Zeyd oldu. Zeyneb Medine’ye gitti ve fakat zevci Ebu’l-as Mekke’de kaldı.

Ebu’l-as, bir seriyye esnasında yine Müslümanların eline esir düştü fakat Hazreti Zeyneb’in himayesi sayesinde serbest bırakıldı.

Ebu’l-as, ikinci defa esirlikten kurtulunca, Mekke’ye gitti. Emanetleri sahiplerine verdikten sonra, Müslümanlığı kabul etti. Medine’ye hicret eyledi. Müslüman olduğu için nikahları yenilendi. Ebu’l-as, Hz Zeyneb’e iyi davranırdı. Bu yüzden, Resul-i Ekremin takdirini kazandı. Zeyneb, kocasına tekrar kavuştuktan sonra çok yaşayamadı. Vefatında, cenazesi “Ümmü Eymen” ile “Hazreti Şevde” tarafından yıkandı. Namazını peygamber Efendimiz kıldırdı. Mezarına Ebu’l-as indirdi.

Peygamber Efendimizin İkinci Kız Çocuğu Rukiyye:

604 yılında Hz. Peygamber’in üçüncü çocuğu Rukiyye doğdu.

Hz. Rukiyye, Peygamber Efendimiz otuz üç yaşlarında iken Mekke’de dünyaya geldi, Ebu Leheb’in oğlu, Utbe ile evlenmişti. Resul-i Ekrem, halkı İslama davete başlayınca Ebu Leheb, oğlunu çağırdı:

– “Oğlum! Muhammed’in kızından ayrılmayacak olursan, ben senden ayrılırım.” dedi. Utbe de babası Ebu Leheb’in teşvikiyle Rukiyye’yi bıraktı. O zaman Rukiyye, Hz. Osman ile evlendi. Habeşistan’a göç eden ilk kafileye Hazreti Osman, zevcesi Hazreti Rukiyye ile birlikte katılmışlardı. Hazreti Osman, Habeşistan’dan Mekke’ye dönmüş, oradan da Medine’ye hicret etmişti. Rukiyye, Bedir savaşı günlerinde hastalanmış, bu yüzden Hazreti Osman, Bedir muharebesinde bulunamamış, hatta zevcesi başında kaldığı için, mazeretliler arasına konulmuştu.

Bedir muharebe zaferini Harise oğlu Zeyd, Medine’ye ulaştırdığı gün, Hazreti Rukiyye vefat etmişti. Hz. Rukiyye Peygamberimizin ilk vefat eden kızıydı. Daha henüz 22 yaşlarındaydı. Peygamber Efendimiz de, Bedir savaşı yüzünden, kızı Rukiyye’nin cenazesinde bulunamamıştı.

Peygamber Efendimizin Üçüncü Kız Çocuğu Ümmü Külsüm:

608 yılında Hz. Peygamber’in dördüncü çocuğu Ümmü Külsüm doğdu.

Rukiyye, nasıl Ebu Leheb’in oğlu Utbe’nin nikahlısı iken ayrılmış ise, Ümmü Külsüm de, Ebu Leheb’in diğer oğlu Uteybe’nin nikahından ayrılmak durumunda kalmıştı. Hazreti Rukiyye’nin ölümünden bir yıl sonra, Bedir savaşının sonunda, Hicretin üçüncü yılı, Hazreti Osman’la evlendi.

Hazreti Osman’la evlenen Ümmü Külsüm, onunla altı yıl beraber yaşadı. Hicretin dokuzuncu senesi vefat etti. Cenaze namazı Resul-i Ekrem tarafından kılındı. Hazreti Ali, Hazreti Fadl ve Hazreti Üsame tarafından gömüldü.

Hazreti Osman, Resul-i Ekremin iki kızı: Rukiyye ve Ümmü Külsüm ile evlendiği için, ‘İki nur sahibi’ manasına ‘Zinnureyn’ sıfatını kazanmıştı

Peygamber Efendimizin Dördüncü Kız Çocuğu Fatıma

610 yılında Hz. Peygamber’in beşinci çocuğu Hz. Fatıma doğdu.

En küçük ve fakat en sevgili kızıydı. İlahi vahiy ilk geldiği zaman, Mekke’de doğdu.

Hazreti Fatıma validemiz Peygamberimizin vefatından beş buçuk ay sonra yani 632 yılında vefat etmiştir. Dolayısıyla birinci rivayete göre 23, ikinci rivayete göre ise 27 yaşında vefat etmiş olmaktadır.