Peygamber Efendimizin Çocukları

Peygamber Efendimizin Çocukları

Peygamberimizin üç erkek Çocuğu ve dört kız Çocuğu olmak üzere toplam yedi tane çocuğu olmuştur. Peygamberimizin Çocukları  sadece Hazreti Fatima (ra) Peygamber Efendimizden sonra, diğer altı çocuğu Peygamberimiz hayattayken vefat etmişlerdir. Şimdi Peygamber Efendimizin kız çocukları hakkında bilgi verelim. Peygamber Efendimizin Çocukları

Peygamber Efendimiz’in Kız çocukları

1. Zeynep (r.a):

Peygamberimizin Çocuğu Zeyheb:

600- Hz. Peygamber’in Kızı Zeynep doğdu.

Hz.Zeyneb Peygamberimizin en büyük kızıydı. oğlu Kasımdan sonra doğmuştu. Zeyneb (ra) doğduğu zaman, Hz. Peygamberimiz otuz yaşındaydı. Hz. Zeyneb (ra) Mekke’de doğmuştur. Hicretin 8. senesi Medine’de vefat etmiştir.
Zeyneb (ra), önce, teyzesinin oğlu Ebul’as ile evlenmişti. Ebul as bidayette müşriklerden ayrılmadığı için, “Bedr” savaşında müslümanların eline esir düşmüş, kurtulunca, Zeynebi Medine’ye göndereceğine söz vermişti. Resul-i Ekrem, ailesini getirmek için, “Harise oğlu Zeyd”i göndermişti. Zeynebi  Mekke’den Medine’ye getiren Zeyd oldu. Zeyneb Medine’ye gitti ve fakat zevci Ebul’as Mekke’de kaldı.
Ebul’as, bir seriyye esnasında yine müslümanların eline esir düştü ve fakat Hazreti Zeyneb’in himayesi sayesinde serbest bırakıldı.  Peygamber Efendimizin Çocukları.

Ebul’as, ikinci defa esir

Ebul’as, ikinci defa esirlikten kurtulunca, Mekke’ye gitti. Emanetleri sahiplerine verdikten sonra, müslümanlığı kabul etti. Medine’ye hicret eyledi. Müslüman olduğu için nikahları yenilendi. Ebul’as, Hazreti Zeynebe iyi davranırdı. Bu yüzden, Resul-i Ekremin takdirini kazandı. Zeyneb, kocasına tekrar kavuştuktan sonra çok yaşayamadı. Vefatında, cenazesi “Ümmü Eymen” ile “Hazreti Şevde” tarafından yıkandı. Namazını peygamber Efendimiz kıldırdı. Mezarına Ebul’as indirdi.

2.Rukayye (r.a):

Peygamber Efendimizin Üçüncü Çocuğu Rukiye:

604- Hz. Peygamber’in Kızı Rukiye doğdu.
Peygamber Efendimiz’in  ikinci kızıydı. Peygamber Efendimiz, otuz üç yaşlarındada Hazreti Rukiye doğdu  . Hazreti Rukiye Peygamber Efendimiz Peygamberlik gelmeden yedi yıl önce Mekke’de dünyaya geldi, Hazreti Rukiye Ebu-lehebin oğlu, Utbe ile evlenmişti. Peygamber Efendimiz, halkı İslama davet etmeye başlayınca Ebu-leheb, oğlunu çağırdı:
– “Oğlum! Muhammed’in kızından ayrılmıyacak olursan, ben senden ayrılırım.” dedi. Utbe de babası Ebu-lehebin teşvikiyle “Rukiye”yi bıraktı. O zaman Rukiye, Hazreti Osman ile evlendi. Habeşistana göç eden ilk kafileye Hazreti Osman, zevcesi Hazreti Rukiye ile birlikte katılmışlardı. Hazreti Osman, Habeşistandan Mekke’ye dönmüş, oradan da Medine’ye hicret etmişti. Rukiye, Bedir savaşı günlerinde hastalanmış, bu yüzden Hazreti Osman, Bedir muharebesinde bulunamamış, hatta zevcesi başında kaldığı için, mazeretliler arasına konulmuştu.
Bedir muharebe zaferini Harise oğlu Zeyd, Medineye ulaştırdığı gün, Hazreti Rukiye vefat etmişti.Hz. Rukiye Peygamberimizin ilk vefat eden kızıydı. Daha henüz 22 yaşlarındaydı. Peygamber Efendimizde , Bedir savaşı yüzünden, kızı Rukiyenin cenazesinde bulunamamıştı.

3.Ümmü Gülsüm (r.a.):

Peygamber Efendimizin Dördüncü Çocuğu Ümmü Külsüm:

608- Hz. Peygamber’in Kızı Ümmügülsüm doğdu.
Peygamber Efendimiz ‘in  üçüncü kızıydı. Hz. Rukiyye, nasıl Ebu-lehebin oğlu Utbenin nikahlısı iken ayrılmış ise, Ümmü Külsüm da, Ebu-lehebin diğer oğlu Utey-benin nikahı altında bulunuyordu. Her ikisi de evlenmeden ayrılmışlardı.
Hazreti Rukiyyenin ölümünden bir yıl sonra, Bedir savaşının sonunda, Hicretin üçüncü yılı, Hazreti Osmanla evlendi.  

 Hazreti Osmanla evlenen Ümmü Külsüm, onunla altı yıl beraber yaşadı. Hicretin dokuzuncu senesi vefat etti. Cenaze namazı Resul-i Ekrem tarafından kılındı. Hazreti Ali Hazreti Fadl ve Hazreti Üsame tarafından gömüldü.
Hazreti Osman, Resul-i Ekremin iki kızı: Rukiyye ve Ümmü Külsüm ile evlendiği için, “İki nur sahibi” manasına “Zinnureyn” sıfatını kazanmıştı: 

4. Fatıma (r.a):

Peygamber Efendimizin Beşinci Çocuğu Fatıma

610- Hz. Peygamberi’in kızı Hz. Fatıma doğdu.Peygamber Efendimizin Kızı Fatıma en küçük ve fakat en sevgili kızıydı. İlahi vahiy ilk geldiği zaman, Mekke’de doğdu.

Hazreti Fatıma validemiz Peygamberimizin vefatından beş buçuk ay sonra yani 632 yılında vefat etmiştir. Dolayısıyla birinci rivayete göre 23, ikinci rivayete göre ise 27 yaşında vefat etmiş olmaktadır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)in Erkek Evlatları 

Peygamber Efendimizin Erkek çocukları hakında bilgi almak için Tıklayın

1. Kasım (r.a) :

2. Abdullah (r.a): hakında bilgi almak için Tıklayın

3. İbrahim (r.a): Hz. İbrahim hakında bilgi almak için Tıklayın