Hz.Muhammed (s.a.v.)’in de aleyhinde konuşmak zorunda kalan Hz. Ammar (r.a.)

Kureyşliler şiddete başvurmaya başladılar. 

Hz.Muhammed (s.a.v.)’in de aleyhinde konuşmak zorunda kalan Hz. Ammar (r.a.) :  Hz. Peygambere inanıp İslam dinine geçenler çoğaldıkca ve taraftar topladığını, inanç ve davranışlarını eleştirdiğini gören Kureyşliler O’nu küçümsemeye ve O’na hakaret etmeye başladılar; bir süre sonra Kureyşliler şiddete başvurmaya başladılar.

Kaynaklar müşriklerin Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara uyguladıkları acımasız eza, cefa ve işkencelerden ayrıntılı olarak bahsetmektedir. Özellikle Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Ebu Leheb, Ümeyye b. Halef, Velid b. Mugire, Ukbe b. Ebu Mu‘ayt ve Hakem b. Ebü’l-As gibi azılı müşriklerin yaptığı aşırı eziyet ve  onur kırıcı insanlık adına utanç vericiydi.

Onların yaptıklarından en çok etkilenenler Mekke’ye dışarıdan gelmiş aileler ile köle ve cariyelerdi. Bunlar aç ve susuz bırakılıyor, çok ısınmış ateş gibi kumlara yatırılıyor,karınlarına kaya parçaları konularak işkenceye tabi tutuluyordu. Bu işkencelerin en ağırını Yasir ve ailesi yaşadı. Yasir kaybolmuş kardeşini Mekkede aramak için gelen Yasir burada Beni Mahzum kabilesinden Ebu Huzeyfe’nin yanında çalışmaya başlamiş ve onun Sümeyye adlı cariyesiyle evlenmişti.

Hz.Muhammed (s.a.v.)’in de aleyhinde konuşmak zorunda kalan Hz. Ammar (r.a.) :  Bu evlilikten meşhur sahabi Ammar b. Yasir dünyaya geldi. Yasir, Sümeyye ve Ammar, ilk Müslümanlardan olup müşriklerin işkencelerine sabırla dayandılar. İslam tarihinde ilk şehid unvanını alan Sümeyye, Ebu Cehil’in acımasız işkenceleri altında can vererek kazandı. Yasir de aynı gün işkence edilerek şehid edildi. Sağ kalan Ammar, müşriklerin aşırı eziyet.lerine tahammülü kalmadığı bir sırada Putların lehinde, Hz.Muhammed (s.a.v.)’in de aleyhinde konuşmak zorunda kaldı.

Kureyşlilerin elinden kurtulunca  hemen  Hz. Peygamber’in yanına giderek durumu anlattı. Hz.Ammar’ın büyük bir üzüntü yaşadığını gören Hz. Muhammed (s.a.v), Hz. Ammar bu sözleri Putların lehinde, Hz.Muhammed (s.a.v.)’in de aleyhinde yalan söylerken neler hissettiğini sordu. Hz. Ammar da iman dolu kalbinde her hangi bir değişiklik olmadığını söyledi.  Peygamberimiz (s.a.v.) imanına ve dinine inandığı  ve koruduğu sürece aynen yine böyle davranmasında bir sakınca bulunmadığını söyleyerek Yine zor durumda kalırsa yine aynı şekilde hareket etmesini tavsiye etti.