Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Yapılır

Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Yapılır

Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Yapılır ? Tövbe, istiğfar dualarını yapmamızın nedeni yaptığımız ve işlemiş olduğumuz bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, ve bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah işlemeyeceğimize ve yapmayacağımıza Allah’a söz vermemizdir.

İşlemiş olduğu günah ve kusurlarına pişman olan kimse, Bu durumdan üzüntülü olan mü’min, önce şu istiğfar duasını okur,

Önce Abdest alır ve Namazdan önce veya sonra veya o anda işlemiş olduğu günaha pişmanlık duyduğu anda istiğfar duasını okur . Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Yapılır ?

Tövbe istiğfar Duası Arapça


اَسْتَغْفِرُ الله
اَسْتَغْفِرُ الله
اَسْتَغْفِرُ الله

اَلْعَظِيم اَلْكَرِيم اَلَّلذِي لآ إِلهَ إِّلاَّ هُو اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ اِليْهِ
تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لِنَفْسِهِ لاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُُورًا

وَاَسْاَلُهُ لتََّوْبَةَ وَلْمَغْفِرَةَ وَلْهِداَيَةَلَناَ اِنَّهُ هُوَ لتَّوّاَبٌ رَحِيمُ

اَسْتَغْفِرُ الله
اَسْتَغْفِرُ الله
اَسْتَغْفِرُ الله

Türkce okunuşu:

Estağfirullah!

Estağfirullah!

Estağfirullah!

El-azıym, el-Kerim

Ellezi la ilahe illa Hüv

El Hayyel Kayyumu ve etubu ileyh

Tevbete abdin zalimin linefsihi la yemlikü linefsihi mevtev vela hayatev-vela nüşura.

Ve es’elühüt-tevbete vel-mağfirete vel-hidayete lena innehü Hüvet-tevvabür-Rahim
Estağfirullah / Estağfirullah /Estağfirullah

Bu duanın anlamı:

“Kendisinden başka hiç bir ilah olmayan,

hakiki hayatla diri olan Hayy,

Her şeyi ayakta tutan Kayyum olan büyük Allah’dan beni bağışlamasını istiyorum,

Ve samimiyetim ile ve içtenliğimle ona( Allah’a) tövbe edip, yöneliyorum;

Nefsine ve kendine zulmetmiş,

Üstelik nefsi için ne ölümü, ne hayatı ve ne de öldükten sonra dirilmeyi elinde tutamayan,

Bu kulun tövbesini, sana yönelişini Sen (Allah’ım) kabul eyle

Muhakkak ki o tövbeleri kabul eden Tevvab ve Rahimdir.


İstiğfarın ardından şu duayı okuyabilir.


Ya Rab’bim!

Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim, pişman oldum. Bir daha yapmamaya niyet ettim. Allah’ım sen tövbemi kabul eyle.
Nefsime uydurma Allah’ım, şeytana tabi olup tekrar aynı günah ve kusurları yapmama imkan verme Allah’ım,
Ya Rab’bi. Bir daha iman ediyorum, ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin ilki
Hz. Adem (as) , ahiri ise Hazret-i Muhammed (sav), bu ikisi arasında ne kadar Peygamber gelmiş ise, İlahi kitapları tebliğ etmişlerdir. Bunların hepsine inandım, iman ettim, Bunların hepsi de haktır ve gerçektir .
Bütün peygamberlere ve onlara gönderilmiş olan İlahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar ettim, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’an-ı Azimüşşan ve en son Peygamber de Hz. Muhammed (sav)’dir.”