Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası Niçin Okunur?

Kenzül Arş Duası için bazı kaynaklarda ve söylemlerde yer almaktadır. Bu kaynaklarda ve söylemlere göre Kenzül Arş duasını okuyan kimselerin; “Kıyamette mahşer yerinde yüzünün ayın 14 gibi çok güzel ve parlayacağına; Kenzül Arş duasını okuyan kişi hasta ise iyileşeceğine; Kenzül Arş duasını okuyan kişinin cinden ve şeytanın şerrinden korunacağı, Kenzül Arş duasını okuyan kişi sancı ve hastalıklardan emin olacağına Kenzül Arş duasını okuyan kişi kayıp ise ailesine sağ salim kavuşacağına” inanılmaktadır. 

Kenz Arapçanın Türkçe anlamı hazine demektir. Kenzül Arş Türkçe meali ise arşın hazinesi anlamına gelmektedir. Kenzül Arş duasının içeriği ve manası itibari ile muhteşem bir duadır. Kenzül Arş duasını sırf Allah Teala için okuyanın pek çok sıkıntılarını Allah Teala giderir. Duanın tesirinde ihlas yani inanarak kalpten okumak esastır. Kenzül Arş duasını İhlas ile okumak bu duayı sadece Allah rızası için okumaktır. Allah kabul etsin.

Kenzül Arş Duasının Faziletleri

Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyor…

– Cebrail bana dedi ki: “Ey Muhammed (s.a.v) , kim ömründe bir kere Kenzül Arş duasını okursa, Allah’u Teala onu, kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak haşr eder.

Kim Kenzül Arş duasını okursa hatta bütün insanlar onu, bir peygamber veya melek sanırlar.

Kim Kenzül Arş duasını okursa ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.

Kim Kenzül Arş duasını okursa okuyana hesapsız ve azapsız, üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir.

Kim Kenzül Arş duasını okursa Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer.

Kim Kenzül Arş duasını okursa okuyanın günahı denizlerden suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş(nafile)hac ve bin umre sevabı yazar.

Korkan kimse Kenzül Arş duasını okursa, Allah Teala onu korktuğundan emin kılar.

Susayan kimse Kenzül Arş duasını okursa, Allah Teala onun susuzluğunu giderir.

Aç olan kimse Kenzül Arş duasını okursa, giyindirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur, dünya ve yahut ahiret ihtiyaçlarından okursa Allah Teala istediğini verir.

Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için Kenzül Arş duasını okursa, Allah onların şerrinden korur ve Allah Teala’nın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder.

Kenzül Arş Duasının Faziletlerinin devamı

Borçlu olan kimse Kenzül Arş duasını okursa, Allah Teala onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz.

Eğer hasta olan kişi Kenzül Arş duasını yazan üzerinde taşırsa iyileşir.

Kenzül Arş duasını Kadın üzerinde taşırsa kocası ona ikram eder.

Kenzül Arş duasını okursa Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur.

Kenzül Arş duasını okursa kayıp ise ailesine sağ, salim kavuşur: Kenzül Arş duasını okuyan için cin, melek istiğfar ederler.

Ömrü bereketli olur.

Kim beş defa bu Kenzül Arş duasını okursa Hz. Peygamberimizi rüyasında görür.

Kim ki Fatiha’yı, İhlas Suresi’ni, Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da Kenzül Arş duasını okursa Allah Teala onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki Kenzül Arş duasını başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya Kenzül Arş duasını okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine Kenzül Arş duasını okursa dağ paramparça olur. Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu Kenzül Arş duasını okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.

Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası
Kenzül Arş Duası

KENZÜL ARŞ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.

 • La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
 • La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
 • Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
 • La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.
 • La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve hüve hayyül
 • La yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala külli şey’in kadir.
 • Ve bihi nesteinü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
 • La ilahe illellahu şükran li ni’metih.La ilahe illellahu ikraran bi rububiyyetih.
 • Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.
 • Es’elükellahümme bi hakkısmikel mektubi alâ cenahı cibrile aleyke Ya Rab
 • Ve bihakkısmikel mektubi ala cenahı mikaile aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikel mektubi ala cebheti israfile aleyke Ya Rab .
 • Ve bi hakkısmikel mektubi ala keffi azraile aleyke Ya Rab.
 • Ve bi hakkısmikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke Ya Rab rab.
 • Ve bihakkısmike ve esrari ibadike aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi temme bihil islamü aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte duaehu aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi şitu aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke Ya Rab . Ve bihakkısmike ila münteha rahmetike alâ ıbadike aleyke Ya Rab . Ve bihakkı temami kelamike aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ibrahimu fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehu minezzebhı aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikelleziî nadake bihi ishaku fe kadayte hacetehu aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi hudü aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi deake bihi ya’kubü fe ra dedte aleyhi basarahu ve veledehu yusufe aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi davudu fe cealtehu halifeten fil ardı ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi deake bihi süleymanü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke
 • aletturi aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nâdetke bihi asîyetümraetü fir’avne fe
 • razaktehel cennete aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahra aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşa alel mai aleyke Ya Rab .
 • Ve bihakkısmikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel ğari fe necceytehu aleyke Ya Rab
 • İnneke entel kerimül kebiru.
 • Hasbünellahü ve ni’mel vekil.
 • Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
 • Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

KENZÜL ARŞ DUASI ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Melik , Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur.

Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur.

Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir.

Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır.

Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur.

Onun ortağı yoktur.

Yönetim onundur.

Övgüler onun içindir.

Diriltir ve öldürür.

O diridir ve ebediyen ölmez.

Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır.

Ve O her şeye gücü yetendir.

Ve onunla yardım isteriz.

İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur.

Rabb’lığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur.

Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi!

 “Cebrail’in (a.s.) kanadında yazılı ismin hürmetine,

Mikail’in (a.s.) kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine,

İsrafil’in (a.s.) alnında yazılı ismin hürmetine,

Azrail’in (a.s.) avucunda yazılı ismin hürmetine,

Ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine,

Ve kullarının sendeki sırları hürmetine,

İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine,

Ve Adem’in (a.s.) senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine,

Şit’in (a.s.) sana seslendiği ismin hürmetine,

Arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine,

Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine,

Kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine,

Sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim (a.s.) ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine,

İsmail (a.s.) kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

İshak (a.s.) hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine,

Hud (a.s.) hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine,

Yakup (a.s.) sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,

Davut (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,

Süleyman (a.s.)  hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine,

Eyüp (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

Meryem oğlu İsa (a.s.) hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,

Musa (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine

Firavun’un karısı Asiye (a.s.) sana hangi isminle seslendi de sen onu Cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine,

İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine,

Hızır (a.s.) hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine,

Muhammed (s.a.v.) sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” 

senden istiyorum.

Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün.

Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.

İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır.

Allah, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.), ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın. Amin.

Dört Büyük Meleğin Alnında Yazılı Olan Dua
Allahu Teala Peygamberlerine Gönderdiği Kitapları Ve Sahifeleri için ayrıntılı bilgi almak için tıklayın
Meleklerin Görevleri Nelerdir? ayrıntılı bilgi almak için tıklayın