Allahu Teala Peygamberlerine Gönderdiği Kitapları Ve Sahifeleri

Allahu Teala Peygamberlerine Gönderdiği Kitapları Ve Sahifeleri

Allahu Teala Hz.Adem’e, Hz.Şit’e, Hz.İdris’e, Hz.İbrahim’e, bu dört Peygambere toplamda 100 sahife göndermiştir.Allahu Teala Peygamberlerine Gönderdiği Kitapları Ve Sahifeleri her Peygambere göndermemiştir. Allah (c.c) Kitapları Ve Sahifeleri göndermediği Peygamberlerde bir önceki Peygamberin Sahifeleri Kitaplarına uyarak hareket etmişlerdir. En son kitap Kur’an-ı Kerim gelinceye kadar.

Allahu Teala Peygamberlere gönderdiği sahifelerin bazıları birkaç sayfadan oluşan  küçük kitaplara suhuf (sayfalar) denir. Allahu Teala  Tevrat, Zebur, İncil, Kur’an-ı Kerim bu kutsal  kitaplalardan önce başka  Cebrail  (a.s) vasıtasıyla Hz.Adem’e, Hz.Şit’e, Hz.İdris’e, Hz.İbrahim’e, bu dört Peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir.

Allahu Teala’nın insanlara dünya ve ahiret saadetleri için Bütün Peygamberlerin vahy yoluyla  bildirmelerini istediği her şeyi eksik veya fazla olmaksızın bildirmişlerdir. Peygamberler insanlara haşa asla yalan söylememişlerdir, hep Allahu Teala’nın emirlerini bildirmişlerdir.

 

1 – Hz. Adem (a.s) döneminde yaşayanlara gönderilen 10 Sahife, Allah‘ın emirlerine uymaları için gönderildi.

2 – Hz. Şit’e (a.s) döneminde yaşayanlara gönderilen 50 Sahife, Allah‘ın emirlerine uymaları için gönderildi.

3 – Hz. İdris (a.s) döneminde yaşayanlara gönderilen 30 Sahife, Allah‘ın emirlerine uymaları için gönderildi.

4 – Hz. İbrahim (a.s) döneminde yaşayanlara gönderilen 10 Sahife, Allah‘ın emirlerine uymaları için gönderildi.

Allahu Teala Hz.Musa, Hz.Davud, Hz.İsa, Hz.Muhammed (s.a.v) bu dört Peygambere toplamda 4  kutsal kitap göndermiştir.

1- Hz.Musa’ya (a.s) kutsal kitapTevrat gönderildi.Hükmü Hz.Davud’a (a.s) Zebur gönderilinceye kadar sürmüştür.

2-  kutsal kitap  Hz.Davud’a (a.s) Zebur gönderildi. Hz.İsa’ya (a.s) İncil Hükmü gönderilinceye kadar sürmüştür.

3- Hz.İsa’ya (a.s) kutsal kitap İncil gönderildi.Hükmü Hz.Muhammed (s.a.v)’e Kur’an-ı Kerim gönderilinceye kadar sürmüştür.

4- Hz.Muhammed (s.a.v)’e kutsal kitap Kur’an-ı Kerim gönderildi.

 

Kur’an-ı Kerim gönderildikten sonra diğer tüm 100 sahife’nin  ve Tevrat, Zebur, İncilin geçerliği kalmamıştır . Kur’an-ı Kerim‘in hükmü ise Dünya var oldukca kıyamet kopana kadar devam edecektir. Hz.İsa’ya (a.s) yeryüzüne tekrar geri indiği zaman  Kur’an-ı Kerim’e uyarak  amel edip Kur’an-ı Kerim’e göre hayatını sürdürecektir. Bunları öğrenmek ve  bilmek her insana Müslümana vaciptir !