Düşmanlarının Yüzüne Kum Serpme Mucizesi

Bedir Muharebesinde

Bedir Muharebesinde müşriklere kum serperek savaşın akibeti degişmesi olayı Hz. Muhammedin Düşmanlarının Yüzüne Kum Serpme Mucizesi ile gerçekleşir.

Bedir Muharebesinde müşrikler tam galip gelecekleri zaman Hz. Muhammed (s.a.v) yere eğildi ve yerden bir avuç kum aldı ve “Yüzleri kara olsun!” diyerek müşrik askerlerin olduğu yere doğru septi. Ve bu kum tanecikleri, Allah’ın izniyle müşrik savaşcılarının hepsinin yüzüne ve gözüne geldi. Bu durumda müşrikler panik halinde korku ve dehşete düşerek, Gözlerini tutarak sağa sola kaçışmaya başladılar. Allah (C.C.) müşrikleri bir avuç toprakla yenilgiye  uğrattı.

Bu mucizeyi Kur’an-ı Kerim’de şu ayeti ile anlatır:

“Onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. Attığın zaman da Sen atmadın, ancak Allah attı. Bütün bunları Allah, müminleri güzel bir imtihan ile imtihan etmek içi yaptı. Kesinlikle  Allah her şeyi hakkıyla işiten her şeyi hakkıyla bilendir.”(Enfal Suresi, Ayet 17)

Huneyn Muharebesinde

Huneyn Muharebesinde de yine müşriklere kum serperek savaşın akibeti degişmesi olayı Düşmanlarının Yüzüne Kum Serpme Mucizesi ile gerçekleşir

Bu  mucizenin bir benzeri yine Huneyn Muharebesinde  yaşandı. Sahabeler  bu Muharebede çok zor durumda kaldılar ve Müşriklere yenildiler. Hz. Muhammed (s.a.v) bu zor durumdan kurtulmak için yerden bir avuç toprak aldı, Hz. Muhammed (s.a.v) biraz durup dua ettikten sonra müşriklerin yüzlerine doğru serpti. Allah teala Hz. Muhammed (s.a.v)’in serptiği bir avuç toprakla düşmanlarının hepsi önlerini göremeden sağa sola kaçışarak dağıldılar perişan oldular.

Hz. Muhammed (s.a.v)’in Huneyn muharebesindeki bu mucizesini sahabelerden Ebu Abdurrahman El- Fikri böyle anlatmıştır:

Hz. Muhammed (s.a.v), Huneyn Muharebesinde yerden bir avuç toprak aldı ve müşriklerin  ordusuna doğru serpti; “Hz. Muhammed (s.a.v) yüzleri kara olsun” diyerek toprağı serptiğinde. Müşriklerin hepsinin  gözlerine toprak kaçtı.Gözlerinin acısından sersemleşip sağa sola kaçmaya başladılar. Allah (C.C.) müşrikleri bir avuç toprakla yenilgiye  uğrattı. Hz. Muhammed (s.a.v) Allah (c.c) Vahiylerini ve emirlerini yerine getirirken hep yardım etmiştir. Allah Birdir ondan başka İlah yoktur.

Peygamberimiz efendimizin bir çok mucizesi vardır. Diğer mucizeleri hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.