Hacda ceza gerektiren bazı hususlar

Hacda ceza gerektiren bazı hususlar

Hacda ceza gerektiren bazı hususlar dört kısma ayrılır.

Bunlar şunlardır :
cimade bulunmak cimade bulunan kişi deve veya sığır kesmesi gerektirir.

Hac görevini yaparken kişi Arafat vakfesinden sonra veya kabe’de ziyaret tavafından önce cimada bulunmak.

Hac görevini yaparken kişi ziyaret tavafını cünüp olarak yapması.

Hac görevini yaparken kişi eğer Arafat’ta vakfeye durmadan önce o kimse cimada  bulunmuşsa haccı bozar.

Hac görevini yaparken kişi bu hallerde ise deve veya sığır kesmesi gerekir.


Hac görevini yapan kişinin Dem (koyun veya keçi) kesmesi gerektiren haller:


1-
Kudum yani ilk tavafını veya veda tavafını kimsenin cünüp olarak yapmasıdır.
2- Hac görevini yaparken kişi vucudunun veya bir bölümüne  koku sürmesi.
3- Hac görevini yaparken kişi saçına yağ sürmesi veya el ayaklarına başına saçlarına kına yakması.
4- Hac görevini yaparken kişi ihram yerine dikişli elbiseyi tam bir gün giymesi.
5- Hac görevini yaparken kişi başını bir şeyle örtmesi.
6- Hac görevini yaparken kişi tıraş olması.
7- Hac görevini yaparken kişi koltuk altı kıllarını veya yüzündeki kıllarını, Hac görevini yaparken kişi boyun kıllarını koparması.
8- Hac görevini yaparken kişi el ayak tırnaklarını kesmesidir.
9- Hac görevini yaparken kişi haccın vaciplerinden her hangi birini terk etmesi veya zamanında yapmamasi.


Hac görevini yapan kişinin fitre miktarı sadaka vermesi gerektiren durumlar:


1-
Hac görevini yaparken kişi her hangi bir yerine az koku sürmesi.
2-
Hac görevini yaparken kişi bir günden az elbise giymesi.
3-
Hac görevini yaparken kişi başının veya sakalının dörtte birinden daha azını tıraş etmesi.
4-
Hac görevini yaparken kişi bir tırnak kesmesi.
5-
İlk tavafını yani kudum veya veda tavafını abdestsiz yapması.
6-
Hac görevini yaparken kişi veda tavafını yaparken bir şavtı terk etmesi.
7-
Hac görevini yaparken kişi şeytan taşlamada atılan taşlardan birini eksik atmak.
8-
Hac görevini yaparken kişi başkasının sakal tıraşını etmesi, başkasının tırnağını kesmesi.

Fitre miktarından az sadaka gerektirenler:
Hac görevini yaparken kişi bit veya çekirge öldürmesi

Bedelini ödemeyi gerektirenler:
Hac görevini yaparken kişi av hayvanı öldürmesi veya avlaması. Ayrıca Harem bölgesinde, kesilmesi veya koparılması haram olan bitkilerini kesmesi ve koparması.