Kategori arşivi: Hac

Hacca giden Müslümanların tüm günahları af edilecek mi?

Zengin olan Müslüman hacca giderek önceden işlemiş olduğu günahlarından kurtuluyor. Bu durum o zaman ahirette de zengin ile fakir arasında ayrımın olduğu anlamına gelmiyor mu?

Demek ki hacca giden her insanın bütün günahlarının affolunması yolu açıktır. Ancak yukarıdaki şartlara uyulduğu takdirde ve her hacının veya umrecinin durumuna göre günahlarının tamamı veya bir kısmı bağışlanmaktadır, Hacca giden Müslümanların tüm günahları af edilecek mi?

Hacca giden kişinin günahlarının silinmesine sebep olan bazı şartlar ve sır vardır. Ancak bu şartların yerine getirilmesi ile sırrın açılması mümkündür. İman sağlam, ibadetlerini devamlı yapmak, iyi niyet ve haramlardan sakınmak gibi şartları yerine getirerek geçmiş günahları af olur. Hacdan sonrada bu günahları işlemeye devam ederse bu nedenle günahları kat kat artacaktır .

Hacca giden her Müslümanın bütün günahlarının af edilmesinin yolu açıktır. Ancak bununda şartlara uyulduğu takdirde Hacca giden her Müslümanın günahlarının tamamı veya bir kısmı bağışlanmaktadır.

Hac yapmak için genel şartları nelerdir?

Haccın şartları; Hac yapmak için erkekler ile kadınları içine alan genel şartlar vardır. Ancak kadınlarla ilgili özel şartlar vardır. Hacca giden Müslümanların tüm günahları af edilecek mi? Bu şartlar ikiye ayrılır. Bunlar tam olarak uygulanınca hac farz olur. Aksi takdirde farz olmaz.

Hacca gidecek kimsenin borcu varsa hacca gitmesi doğrumudur ?

Hacca gidecek kimsenin borcu varsa hacca gitmesi doğrumudur ?

Borçlarımızı ödemeden umreye veya hacca gitmek doğru mu ? Hacca gidecek kimsenin borcu varsa hacca gitmesi doğrumudur ?

Hacca gidecek kimse kişilere borcu varsa ve kişilerden bu borçlarını ödeme süresi gelmişse, bu borcunu ödemeden hacca, umreye  gitmesi doğru olmaz. Borçlarını ödemek yerine hacca gidenler gidenler, çünkü dinimizin emrettiği gibi değil, kendi isteklerinin peşindedir.

Hacca gidecek kimsenin kul hakkı varsa ve bu kul hakkı , Allah hakkından önce gelir. Allah’u teala böyle buyurmuştur. Bir kimsenin üzerinde Kul hakkı varsa, o kişi kul hakkını veya borçlarını sahibine ödemedikçe veya helal ettirmediği taktirde, bu vaziyette olan kimseler Cennete giremez. Kıyametten sonra Sırat köprüsünden geçerken insanlara sorulacak  son soru kul hakkı  olacaktır. Hacca gidecek kimsenin borcu varsa hacca gitmesi doğrumudur ?

Onun için hac veya umreye gidecek kişiler, hac veya umre için biriktirilen, ve bu biriktirdikleri  paralarını, önce borçları ödemek için kullanmalıdır. Allah’u Tealanın Rahmetine, feyzine kavuşmak veya ulaşmak  isteyen kimseler önce dinin dinin emrine uymalıdırlar.

Hadis-i şerifte böyle bildirmiştir, . Bir kimsenin, malı mülkü parası olduğu halde, bu kimse isteyerek borcunu söz verdiği zamanda ödemeyi bir saat bile geciktirse, zalim ve asi olur. Malı olmak, parası olmak demek değildir. Borcunu ödemek için satabileceği bir şeyleri varsa ve bunları satmayıp ve satmayı düşünmese günah işlemiş olur.Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

Bir kimsenin, borcunu ödemek için imkanı olduğu halde, borcunu ödemeyip ve  geciktirirse, [o kimseye borcunu ödeyinceye kadar] her gün amel defterine borcunu ödemediği için günah yazılır [Taberani]

Zengin olan kimsenin 
[borcunu ödeme imkanı varken] o kimsenin borcunu ödemeyip, borcu olan kişiyi oyalaması zulümdür. [Buhari]

Borcu olduğu halde borcunu ödemeyip  sadaka vermesi kabul olmaz.[Buhari]

Darda veya zor durumda olan birinin, bu durumdan kurtaran, darda veya zor durumda olanın borcunu ödeyeni,

Allah’u teala o kimseyi kıyamet gününde korkularından ve sıkıntılarından kurtarır. [Müslim]

Bu zamanın şartlarında bankalardan kredi alarak hac ve umreye gitmek için kullanılacak. Bu paraya faiz alındığından bu parayla hacca giden kimselerin, hac ve umre görevleri yerine getirseler bile, yasak olan günah olan bir fiili işlemiş oluyorlar, faizi.

Hacca gidecek kimsenin borcu varsa hacca gitmesi doğrumudur ?

 

Hacda ceza gerektiren bazı hususlar

Hacda ceza gerektiren bazı hususlar

Hacda ceza gerektiren bazı hususlar dört kısma ayrılır.

Bunlar şunlardır :
cimade bulunmak cimade bulunan kişi deve veya sığır kesmesi gerektirir.

Hac görevini yaparken kişi Arafat vakfesinden sonra veya kabe’de ziyaret tavafından önce cimada bulunmak.

Hac görevini yaparken kişi ziyaret tavafını cünüp olarak yapması.

Hac görevini yaparken kişi eğer Arafat’ta vakfeye durmadan önce o kimse cimada  bulunmuşsa haccı bozar.

Hac görevini yaparken kişi bu hallerde ise deve veya sığır kesmesi gerekir.


Hac görevini yapan kişinin Dem (koyun veya keçi) kesmesi gerektiren haller:


1-
Kudum yani ilk tavafını veya veda tavafını kimsenin cünüp olarak yapmasıdır.
2- Hac görevini yaparken kişi vucudunun veya bir bölümüne  koku sürmesi.
3- Hac görevini yaparken kişi saçına yağ sürmesi veya el ayaklarına başına saçlarına kına yakması.
4- Hac görevini yaparken kişi ihram yerine dikişli elbiseyi tam bir gün giymesi.
5- Hac görevini yaparken kişi başını bir şeyle örtmesi.
6- Hac görevini yaparken kişi tıraş olması.
7- Hac görevini yaparken kişi koltuk altı kıllarını veya yüzündeki kıllarını, Hac görevini yaparken kişi boyun kıllarını koparması.
8- Hac görevini yaparken kişi el ayak tırnaklarını kesmesidir.
9- Hac görevini yaparken kişi haccın vaciplerinden her hangi birini terk etmesi veya zamanında yapmamasi.


Hac görevini yapan kişinin fitre miktarı sadaka vermesi gerektiren durumlar:


1-
Hac görevini yaparken kişi her hangi bir yerine az koku sürmesi.
2-
Hac görevini yaparken kişi bir günden az elbise giymesi.
3-
Hac görevini yaparken kişi başının veya sakalının dörtte birinden daha azını tıraş etmesi.
4-
Hac görevini yaparken kişi bir tırnak kesmesi.
5-
İlk tavafını yani kudum veya veda tavafını abdestsiz yapması.
6-
Hac görevini yaparken kişi veda tavafını yaparken bir şavtı terk etmesi.
7-
Hac görevini yaparken kişi şeytan taşlamada atılan taşlardan birini eksik atmak.
8-
Hac görevini yaparken kişi başkasının sakal tıraşını etmesi, başkasının tırnağını kesmesi.

Fitre miktarından az sadaka gerektirenler:
Hac görevini yaparken kişi bit veya çekirge öldürmesi

Bedelini ödemeyi gerektirenler:
Hac görevini yaparken kişi av hayvanı öldürmesi veya avlaması. Ayrıca Harem bölgesinde, kesilmesi veya koparılması haram olan bitkilerini kesmesi ve koparması.

Hac veya umrede İhramlı iken yasak olmayanlar

Hac veya umrede İhramlı iken yasak olmayanlar


Hac veya umrede İhramlı iken yasak olmayanlar şunlardır:

 Hac veya umrede başına her hangi bir şeyi başına dokundurmadan bir şeyin altında ve gölgesinde oturmak.

Hac veya umrede ihramlı iken yıkanmak, kokusuz şampuan veya sabun kullanmak.

Kirlenen İhram bezlerini yani örtüsünü yıkamak veya değiştirmek.

Hac veya umrede ihramlı iken vucudunda kıl koparmadan kaşınmak.

Hac veya umrede ihramlı iken gözde biten kılı veya el veya ayakta kırılan tırnağı koparmak.

Hac veya umrede ihramlı iken dişleri fırçalamak veya sürme çekmek.

Hac veya umrede ihramlı diş ağırmasından dolayı dişi çektirmek, kan aldırmak veya vermek , hastallık nedeniyle iğne vurulmak, vucutta her hangi bir yere yara olduğunda  üzerine sargı sarmak

Hac veya umrede ihramlı iken uyumak .


Hac veya umrede ihramlı iken omuza çanta asmak,yüzük veya kol saati takmak, bele kuşak bağlamak, bele para kesesi veya kemer bağlamak.

Hac veya umrede ihramlı iken yemek yemek veya su içmek.

Hac veya umrede ihramlı iken yatarken veya dinlenirken herhangi bir örtü ile sadece vücudun baş yüz hariçinde  diğer kısımlarını örtmek.

Üstü açık ayakkabı veya terlik giymek.

Boy abdesti veya gusletmek.

 

 

İhram giydikten sonra yasakları ve hükümleri

İhram giydikten sonra yasakları ve hükümleri

İhram, iki parçadan oluşan beyaz bezden olup, iki parçadan oluşan İhram iple bağlanmaz, bu iki parça düğümlenmez ve kancalı iğne ve benzeri şeylerle tutturulmaz. Hac veya umre, için uzaktan gelenlerin, mikât denilen yerleri, ihram giymeden geçerek, Mekke-i Mükerreme Kabeye ve Haremi’ne girmeleri haramdır. İhram giymeden Mikât denilen yerleri geçenin, geri mikât bölgelerinden birine gelip ihrama girmesidir. Eğer o kimse İhrama girmezse, ceza olarak kurban kesmesi gerekir. Mikât denilen yerler ile, Harem-i Mekke arasına Hil denir. İhram giydikten sonra yasakları ve hükümleri

Mikâttan geçerken,   Hil’de oturanların, hacdan başka niyet ile ihramsız hareme girmeleri caizdir.

İhramı giyen kimsenin yapmaması ve  yasak olanlar


Kişi İhramlıyken  ihramlı bulunduğu süre içinde ve ihramdan çıkıncaya kadar ihramlı olmadığı zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları yapması yasak olur. ve bu yasaklara ihram yasakları denir. İhram giydikten sonra yasakları ve hükümleri

Bu yasaklar şunlardır:

Saç veya bıyık kesmek sakal tıraşı olmak.

Kasık ve koltuk altı kıllarını veya Vücudun her hangi bir yerinden kılları koparmak veya kesmek veya tıraş etmek.

El Veya Ayak tırnaklarını kesmek.

Kadınlar veya erkekler vücuda veya ihrama  güzel koku sürmeleri, ihrama ve kendilerine kokulu sabunla yıkanmak veya yıkamak.

İhram dışında dikilmiş veya örülmüş elbiseleri  giymek.  İhramlı yatarken baş açıkta kalması şartıyla üzerine örtmek yasak değildir.

Başa takke Fes bere giymek veya  sarık sarmak, topukları kapalı ayakkabı giymek

İhramlı iken giyinmeyle ilgili yasaklar sadece erkeklere aittir. Bayanlar normal elbiselerini giyerler ve ihramlı olduğu süre içinde sadece yüzlerini örtmezler.

Eşler arasında cinsi ilişkide bulunmak, öpüşmek veya oynaşmak, Eşler arasında cinsi ilişkiye götüren davranışlarda bulunmak, tahrik edici şeyleri konuşmak .

İhramlı iken haram olan işleri yapmak.

Başkaları ile tartışmak, kavga etmek, sövmek, kötü söz ve davranışlarla gönül kırmak.

 İhramlı iken hayvan kesmek, hayvan avlamak veya ava cıkmak veya zarar vermek .

Harem bölgesinde  çıkan otlları ve ağaçları veya dalları,yapraklarının koparılması, ister ihramlı olsun ister ihramsız olsun herkes için yasaktır.

İhramlı iken başını yıkamak  veya hamama girmek.

Bu yasakları bilerek veya bilmeyerek, unutarak yapanlara, kurban, sadaka cezaları lazım olur. Ceza olarak kesilen kurbanın etinden sahibi yiyemez.

Haccın farzları Nelerdir?

Haccın farzları Nelerdir?

Haccın farzları Nelerdir? Haccın farzları üçtür. Bu haccın farzları mutlaka yerine getirilmeli Bu farzlardan biri yapılmasa  hac sahih yani aslına uygun, ve doğru şekilde yapılmasa Hac ibadeti gerçekleşmiş.olmaz.

Haccı ihramlı yapmak.

Haccı ihramlı yapmaktır.

İhram giysisi, hac ve umre yapmak amacıyla kutsal topraklara girmeden  ziyaret edilmesi esnasında erkeklerin giydiği; iki parçadan oluşan, beyaz renkli dikişsiz örtüdür.

Erkekler : Hac veya Umre yapmak için ihram giysisini giymek için gidilen yerlere mikat yerleri denir. Mekke’ye farklı farklı uzaklıkta olan bu yerler  ihram yerleridir.

Kadınlar :  Hac ve umre yapmak için ihrama girme zorunluluğu yoktur. Kadınlar günlük giydikleri elbiseleriyle ibadetlerini yerine getirebilirler.


Arafat‘ta
Vakfeye durmak.

Vakfenin geçerli aslına uygun ve doğru olabilmesinin iki şartı vardır.

Vakfeyi özel (belirli) Kurban Bayramında Arefe günü, Arafat’ın, Vadi-yi Urene denilen yerinden veya Arafat’ın başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durulması yani yer ve zamanda yapmaktır.

Kurban Bayramında Arefe günü, Arafat’ın, Vadi-yi Urene denilen yerinden veya Arafat’ın başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durulmasıdır)

Arafat; Mekke’nin 25 km. güney doğusundadır, Mekke ile Taif arasında bulunan bir bölgenin adıdır ve burada bululan küçük bir dağın adıdır. Haccın farzları Nelerdir?


Kâbe-i Muazzamayı Tavaf  etmek ve ziyaret etmektir.

Tavaf, Mekkede Mescid-i Haram’ın içinde Kâbe-i Muazzama’nın cevresinde dönmek demektir.

Tavaf nasıl yapılır?

Hacer-i Esved-Taşınının bulunduğu hizadan başlayarak,Kabenin etrafında dönerken dualar okumak ve dua etmek, Kabe’nin etrafını yedi kere dolaşmayada tavaf denir. Kabe’nin cevresindeki her bir dönüşe de ŞAVT denir. Kabe’nin cevresini yedi kere dönmede de bir tavaf eder. Haccın farzları Nelerdir?

tavaf

Kabe’nin cevrersinde yörürken ilk üç turu hızlı yürüyerek”, dördüncü ve sonraki turlar normal yürüyerek yapılmalıdır. Çünkü Hz.muhammed (s.a.v)  Kabe’ye gelip  ilk tavaf ettiği zaman, Hz.muhammed (s.a.v) Hacer-i Esved’den başlamış ve tekrar Hacer-i Esved’e varıncaya kadar ilk üç defa etrafında yürürken hızlıca ve diğer dört turda Hz.muhammed (s.a.v) normal yürürdüğü bildirilmiştir.

 

Haccın Kabul Olması İçin Şartları Nelerdir?

Haccın Kabul Olması İçin Şartları Nelerdir?

İslam Dininin 5 şartından hac plan ve hac için erkek olsun, kadın olsun hac için gerekli şartları oluşmuş her müslüman ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Üzerine hac farz olan her müslüman, bu hac ibadetini maddi durumu hac için uygunsa geciktirmeden bir an önce farz olan haccını  yerine getirmelidir. Haccın üzerine farz olduğu halde bir takım sebeblerle bu önemli hac ibadetini yerine getirmeyip hac ibadetini gelecek zamana veya ilerki yaşlara veya ertelemesi dinen uygun değildir. Müslüman kişi  çeşitli nedenerle haccını ertelemiş ve daha sonra bizzat hac sağlık nedenlerden doolayı hac ibadetlerini yapamayacak duruma düşen kimse, iyi olmayan sağlık durumu nedeniyle kendi yerine vekil göndermek zorunda kalır. Haccın Kabul Olması İçin Şartları Nelerdir?

 Boşanma veya ölüm sebebi nedeniyle beklemekte olan kadının, beklemesi gereken iddet süresini tamamlamış olması lazımdır.

Hac yolculuğuna yaşlı ve hasta olan bu nedenle katlanamayacak, , Hapiste yatanlar, iddet beklemekte olan bayanlar yurtdışına suçları ve farklı nedenlerden çıkışları yasaklanmış olanlar , hac bu durumda olan kişilere farz olsa  bile bu nedenle yükümlü değildirler. Bu durumlarda olan kimseler şartları oluştuğu takdirde farz olan haccı yaparlar.

Haccın Kabul Olması İçin Şartları Nelerdir?

Vücub şartları : Vacib olması için şartlardır. Bu görevlerin veya şartların Yapılamadığı zaman cezayı gerektiren kesin görevlerdir.. Sorumluluktur.

Vücub şartları Nelerdir?
1- İlk önce Müslüman olmak.

2- Haca Gidecek kişinin Akıl baliğ olmak.

3- Haca Gidecek kişinin hür ve özgür olmak.

4- Haca Gidecek kişinin elinde hacca gidecek ve dönecek kadar parası olması, ve bakmakla sorumlu olduğu kişilere yetecek kadar parası olması.

5-Hac vakti, Kurban bayramında arefe ve bayram günleri olmak üzere, 5 gündür. Hac ayları ise, Şevval ayı ve Zilkade ayı ile Zilhicce ayının ilk on günüdür.

6- Hacca gidecek kişi sağlıklı olması  veya kör, hasta, ihtiyar ve sakatlığı varsa ona bakacak biri veya yakını olması.

Eda şartları da şunlardır:
1-
Hacca gidecek kişi hapiste veya yasaklı olmaması.

2- Hacca gidecek kişi hac için gideceği yerlerde ve yollarında  selamet ve emniyetin sağlanmış olması gerekir.

3- Hacca gidecek kadının, kocasının veya nikah düşmeyen en yakın akrabası olması. Hacca gidecek kadının yol parasını verecek kadar, zengin olması da lazımdır.

Bugünün şartlarında kadınlarda haca yalnız gidebilirler.

 

 

 

Hac Ve Umre Çeşitleri Nelerdir ?

Hac Ve Umre Çeşitleri Nelerdir ?

Şer`î hükme göre  1 hac farz, 2 vacip, 3 nafile olmak üzere üç çeşittir. Hac Ve Umre Çeşitleri Nelerdir ?

Belirli şartları yani haca gidecek kadar malı mülkü varsa bu kişinin ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Hacca gitmesi farz olmadığı halde, hacca gitmek için adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi vaciptir.
Ayriyeten diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, ibadete başladıktan sonra yarıda birakılan veya bozulan nafile haccın kazası da vaciptir. Farz ve vacip olmayan haccın yapılması ise nafiledir. Bir kişinin birinci haccından sonra kişiye (adak) dışında yapacağı veya yaptığı her hac nafiledir.

Yapılış şekline göre hac çeşitleri

1-İfrad Haccı,

2-Temettu Haccı

3-Kırân Haccı

Hac ve umre ibadetleri, her ikiside tek başına yapılabildiği gibi, aynı senenin hac ayları içinde, Hac ve umre birbirine bağlı olarak da yapılabilir. Hac ayının içinde, veya hacdan önce umre yapıp veya yapmamaya, yapıldığı takdirde haccın ve umrenin  ayrı veya aynı ihramla yapılması durumuna göre degişir.

• İfrad Haccı “umresiz hac”

Umresiz yapılan hac İfrad haccıdır. yalnız hac ibadeti yapıldığı içindir “umresiz hac” İfrad haccı  adı verilmiştir. Hac ayının içinde, ve hac yapmadan önce umre yapmadan, kişi yalnızca hac için niyet edip ihrama girerek hac menâsikini eda edenler yani Kâbe etrâfında yedi kere dönmek ve sa’y Safâ ve Merve arasında gelip gitmek, İfrad Haccı yapmış olurlar. İster mîkat sınırı dışında olsun ister mîkat sınırı içinde ikamet etsin, herkes İfrad Haccı yapabilir. Hac Ve Umre Çeşitleri Nelerdir ?

• Temettu Haccı “yararlanmak, istifade etmek”

Temettu haccı demek “yararlanmak, istifade etmek”.  Hac ayının içinde umreyi ayrı ihramla yapmak, haccı ayrı ihramla yapıldığında o zaman iki ihram arasında, ihrama girip umre yapıp umreden çıkınca  ihramı çıkarınca yasakların kalktığı  zaman dilimine giriyor, umre ile hac arasında hac yasaklarının olmadığı  için bu ad verilmiştir.

• Kırân Haccı “birleştirmeli hac”

Kırân haccı, Aynı yıl içinde umre ve hacca birlikte niyet edilerek aynı ihramda  yapıldığı için “birleştirmeli hac” anlamındaki bu adı almıştır. Umre ve hacca, ikisine aynı anda  niyet edip umreyi yaptıktan sonra ihramdan çıkmadan, aynı ihramla hac menâsikini de tamamlayan Afakîler yani Mîkât sınırları dışında oturan kimseler   “Kırân Haccı” yapmış olurlar.

 

 

 

En faziletli hac hangisidir?

Hac ibadetinin  faziletinden ve haccın çeşidinden daha önemli olan edasında gösterilen gayret ve hac şartlarına tam anlamıyla uymak, samimi olarak yapmak, huzurlu ve huşulu ve ihlasa göre değerlendirilmesidir,

Hacca Gidecekler Nelere Dikkat Etmelidir?

Hacca Gidecekler Nelere Dikkat Etmelidir?

Hacca gidenin hac ibadeti kabul olması için, hac ibadetinin farzlarını, hac ibadetinin vaciplerini, hac ibadetinin sünnetlerini eksiksiz ve tam yapmaya çalışmalıdır , Hacca giden kişi niyetini düzeltmeli, Hacca giden kişi riya karıştırmamalı, Hacca giden kişi ihlasla hareket etmelidir, Hacca giden kişi helal para ile Hacca gitmelidir. Hacca Gidecekler Nelere Dikkat Etmelidir?

Hacca giden kişi dünyalık işleri ve ticaret işlerini  hac işine karıştırmamalıdır. Hacca giden kişi borçları varsa borçlarını ödemeli, Hacca giden kişi hak sahipleriyle helalleşmesi gerekir, Hacca giden kişi bilerek veya bilmeyerek işlediği günahlarına tevbe etmelidir. Bunlara uyan ve riayet eden kişinin haccı makbul olur. Hadis-i şeriflerde, (Hac ibadetini yapın ki muhtaç olmayasınız. Yolculuk edin ki sıhhate ve sağlığınıza kavuşasınız) ve (Hac zenginliğe sebeb olur, zinada fakirliğe sebep olur) buyurulmuştur. (Taberani-Şir’a)

Hacca Gidecekler Nelere Dikkat Etmelidir?

Hacca giden kişi, başkalarına sıkıntı vermekten kaçındığı gibi ve onlardan gelecek sıkıntılara da katlanması gerekir, insanlara, hayvanlara iyi davranmalıdır. Hadis-i şerifte (Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur) buyuruldu. Hacca giden kişi sert, kırıcı olmaktan ve insanları üzmektende kaçmalıdır. Hadis-i şerifte, (Sertlikten ve çirkin olan şeylerden sakının. Yumuşaklık ve iyi olmak insanı süsler, ve insanın çirkinliği giderir) buyuruldu. (Müslim)

Hacca giden kişinin haccı Kabul olsa bile ; Hacca giden kişinin Namaz borçları, oruç borçları ve zekât borçlarının affına sebep olmaz. Hacca giden kişinin bunları geciktirme günahlarının affına sebeb olur. Hacca giden kişi olan Kul borçlarını vermemişse ve helâlleşmezse borçları ödenmiş olmaz. Allah’u Teala Kul ve Hak borçları af edilmez ancak başka günahları affedilir. Hacca Gidecekler Nelere Dikkat Etmelidir?

Hadis-i şerifte (Hacda Arafat’ta vakfeye duran kişi günahlarının affedilmediğini düşünürse,O kişi büyük günaha girmiş olur) buyuruldu. (Hatib)

Hac gitmek için harcanan paranın fazileti de sevabıda çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Hac gitmek için harcanan mala, Allah yolunda harcanan mala o kişiye 700 misli sevap verilir.) [Beyheki]

Hacca giden kişi veya kişiler ibadetlerine dikkat etmeli, ve hac ibadetlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelidir,

Hacca gidecekler için Rehber Ve Kılavuzu

Hacca gidecekler için Rehber Ve Kılavuzu

Hac Ne Demektir Anlamı Nedir ? Müslümanlığın yani islam dininin beş şartından biri olan, Müslümanlarca Kurban bayramının içinde olduğu  zilhicce ayında Mekke’de yapılan, Kâbe’yi ziyaret etmek ve tavaf törenidir. Hacca gidecekler için Rehber Ve Kılavuzu

Hac’a Neden Gidilir ?

İslam dininde yılın belirli günlerinde İslam dininin kurallarına uygun olarak yapılan, Mekkede Arafatta ayakta durmak ve Kabe’yi tavaf etmek  ve minada şeytanı taşlamak , ve Medinede Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek Ravzada namaz kılmak olarak tanımlanmıştır. Bu kutsal mabedleri ve yerleri belirli zamanlarda ziyaret eden kişilere de hacı adı verilir. Daha sonra yani 2’nci veya  çok kez yapılan haclar nâfile ibadet olur.

fazladan Yapılan Hac ibadetinin Sevabı Ne ? 

1 ‘ci hac’ı yaptıktan sonra 2’nci veya 3 yani Fazladan  haca gitmek nafile ibadet yerine geçer

Hac ibadetini yaptıktan sonra tekrar haca giden ve bu hac ibadeti Nafile ibadet yerine geçer.  2 veya ard arda haca giden hacı adayları yüzünden ülkemizde farz ibadeti olan hac ibadetini yerine getirmek için gidemeyen insanlarımız var. Acaba bu haca gidemeyenlerinin hakkı haca nafile ibadet yapmak için gidenlere geçmiyormu? Sonuçta nafile ibadet için giden müslüman farz ibadetini yerine getirmek isteyeni engellemiş olmazmı.

Hacca gitmenin sevabı nedir?

Haca gitmek için gücü yetenin, hiç degilse ömründe yani hayatı boyunca  bir kere Kâbe’ye gidip, Kâbe’ye mahsus hac ibadetlerini yapması farzdır. Daha sonra 2’nci 3’cü yapılan haclar nâfile ibadet olur. Farz olan 1 kere hacca gitmeye çalışmalı.  Farz olan haccı yapmak,  Yirmi  kere ard arda Allah yolunda islam dini için savaşmaktan daha sevabdır. Hadis-i şerifte, (Hac ibadetini yapınca  , suyun tüm kirleri temizlediği ve yok ettiği gibi, Hac ibadetide günahları temizler yok eder) buyuruldu. (Taberânî)

Haccın kabul olması için ne yapmalı ?

Hac ibadetinin Allah katında kabul olması için, haccın farzlarını yerine getirmek, vacip, ve sünnetlerini eksiksiz şekilde yapmaya ve yerine getirmek , niyeti düzeltmeli,dünyevî çıkarlar elde etmek için dindar gibi görünmek veya ibadetleri yerine getirmek, riya karıştırmamalı, ihlasla inanarak hareket etmeli ve helal kazanılmış para ile gitmelidir müslüman hacca.