Hac Ve Umre Çeşitleri Nelerdir ?

Hac Ve Umre Çeşitleri Nelerdir ?

Şer`î hükme göre  1 hac farz, 2 vacip, 3 nafile olmak üzere üç çeşittir. Hac Ve Umre Çeşitleri Nelerdir ?

Belirli şartları yani haca gidecek kadar malı mülkü varsa bu kişinin ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Hacca gitmesi farz olmadığı halde, hacca gitmek için adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi vaciptir.
Ayriyeten diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, ibadete başladıktan sonra yarıda birakılan veya bozulan nafile haccın kazası da vaciptir. Farz ve vacip olmayan haccın yapılması ise nafiledir. Bir kişinin birinci haccından sonra kişiye (adak) dışında yapacağı veya yaptığı her hac nafiledir.

Yapılış şekline göre hac çeşitleri

1-İfrad Haccı,

2-Temettu Haccı

3-Kırân Haccı

Hac ve umre ibadetleri, her ikiside tek başına yapılabildiği gibi, aynı senenin hac ayları içinde, Hac ve umre birbirine bağlı olarak da yapılabilir. Hac ayının içinde, veya hacdan önce umre yapıp veya yapmamaya, yapıldığı takdirde haccın ve umrenin  ayrı veya aynı ihramla yapılması durumuna göre degişir.

• İfrad Haccı “umresiz hac”

Umresiz yapılan hac İfrad haccıdır. yalnız hac ibadeti yapıldığı içindir “umresiz hac” İfrad haccı  adı verilmiştir. Hac ayının içinde, ve hac yapmadan önce umre yapmadan, kişi yalnızca hac için niyet edip ihrama girerek hac menâsikini eda edenler yani Kâbe etrâfında yedi kere dönmek ve sa’y Safâ ve Merve arasında gelip gitmek, İfrad Haccı yapmış olurlar. İster mîkat sınırı dışında olsun ister mîkat sınırı içinde ikamet etsin, herkes İfrad Haccı yapabilir. Hac Ve Umre Çeşitleri Nelerdir ?

• Temettu Haccı “yararlanmak, istifade etmek”

Temettu haccı demek “yararlanmak, istifade etmek”.  Hac ayının içinde umreyi ayrı ihramla yapmak, haccı ayrı ihramla yapıldığında o zaman iki ihram arasında, ihrama girip umre yapıp umreden çıkınca  ihramı çıkarınca yasakların kalktığı  zaman dilimine giriyor, umre ile hac arasında hac yasaklarının olmadığı  için bu ad verilmiştir.

• Kırân Haccı “birleştirmeli hac”

Kırân haccı, Aynı yıl içinde umre ve hacca birlikte niyet edilerek aynı ihramda  yapıldığı için “birleştirmeli hac” anlamındaki bu adı almıştır. Umre ve hacca, ikisine aynı anda  niyet edip umreyi yaptıktan sonra ihramdan çıkmadan, aynı ihramla hac menâsikini de tamamlayan Afakîler yani Mîkât sınırları dışında oturan kimseler   “Kırân Haccı” yapmış olurlar.

 

 

 

En faziletli hac hangisidir?

Hac ibadetinin  faziletinden ve haccın çeşidinden daha önemli olan edasında gösterilen gayret ve hac şartlarına tam anlamıyla uymak, samimi olarak yapmak, huzurlu ve huşulu ve ihlasa göre değerlendirilmesidir,