Hacca gidecek kimsenin borcu varsa hacca gitmesi doğrumudur ?

Hacca gidecek kimsenin borcu varsa hacca gitmesi doğrumudur ?

Borçlarımızı ödemeden umreye veya hacca gitmek doğru mu ? Hacca gidecek kimsenin borcu varsa hacca gitmesi doğrumudur ?

Hacca gidecek kimse kişilere borcu varsa ve kişilerden bu borçlarını ödeme süresi gelmişse, bu borcunu ödemeden hacca, umreye  gitmesi doğru olmaz. Borçlarını ödemek yerine hacca gidenler gidenler, çünkü dinimizin emrettiği gibi değil, kendi isteklerinin peşindedir.

Hacca gidecek kimsenin kul hakkı varsa ve bu kul hakkı , Allah hakkından önce gelir. Allah’u teala böyle buyurmuştur. Bir kimsenin üzerinde Kul hakkı varsa, o kişi kul hakkını veya borçlarını sahibine ödemedikçe veya helal ettirmediği taktirde, bu vaziyette olan kimseler Cennete giremez. Kıyametten sonra Sırat köprüsünden geçerken insanlara sorulacak  son soru kul hakkı  olacaktır. Hacca gidecek kimsenin borcu varsa hacca gitmesi doğrumudur ?

Onun için hac veya umreye gidecek kişiler, hac veya umre için biriktirilen, ve bu biriktirdikleri  paralarını, önce borçları ödemek için kullanmalıdır. Allah’u Tealanın Rahmetine, feyzine kavuşmak veya ulaşmak  isteyen kimseler önce dinin dinin emrine uymalıdırlar.

Hadis-i şerifte böyle bildirmiştir, . Bir kimsenin, malı mülkü parası olduğu halde, bu kimse isteyerek borcunu söz verdiği zamanda ödemeyi bir saat bile geciktirse, zalim ve asi olur. Malı olmak, parası olmak demek değildir. Borcunu ödemek için satabileceği bir şeyleri varsa ve bunları satmayıp ve satmayı düşünmese günah işlemiş olur.Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

Bir kimsenin, borcunu ödemek için imkanı olduğu halde, borcunu ödemeyip ve  geciktirirse, [o kimseye borcunu ödeyinceye kadar] her gün amel defterine borcunu ödemediği için günah yazılır [Taberani]

Zengin olan kimsenin 
[borcunu ödeme imkanı varken] o kimsenin borcunu ödemeyip, borcu olan kişiyi oyalaması zulümdür. [Buhari]

Borcu olduğu halde borcunu ödemeyip  sadaka vermesi kabul olmaz.[Buhari]

Darda veya zor durumda olan birinin, bu durumdan kurtaran, darda veya zor durumda olanın borcunu ödeyeni,

Allah’u teala o kimseyi kıyamet gününde korkularından ve sıkıntılarından kurtarır. [Müslim]

Bu zamanın şartlarında bankalardan kredi alarak hac ve umreye gitmek için kullanılacak. Bu paraya faiz alındığından bu parayla hacca giden kimselerin, hac ve umre görevleri yerine getirseler bile, yasak olan günah olan bir fiili işlemiş oluyorlar, faizi.

Hacca gidecek kimsenin borcu varsa hacca gitmesi doğrumudur ?