Fahrettin Paşa Medine Kaplanı Ve Unutulmaz Medine Müdaafası

Fahrettin Paşa Medine Kaplanı Ve Unutulmaz Medine Müdaafası

Medine kahramanı Fahrettin Paşa kimdir?  Fahrettin Paşa Medine Kaplanı Ve Unutulmaz Medine Müdaafası 

fahrettin Paşa

Fahrettin Paşa Bulgaristan Rusçuk’ta doğdu, 93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Harbi’nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a gelip yerleştiler. Fahrettin Paşa Mekteb-i Harbiye’yi birincilikle bitirdi. Fahrettin Paşa Erkan-ı Harbiye Mektebi’ni bitirdikten sonra 1891 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle göreve başladı. Ve Balkan Savaşı’nda İstanbul Çatalca savunmasında ve Edirne’nin düşmandan geri alınmasında görev aldı. Fahrettin Paşa Medine Kaplanı Ve Unutulmaz Medine Müdaafası 

 

 1. DÜNYA SAVAŞI

Fahrettin Paşa 1. Dünya Savaşı başlamadan önce 4. Ordu’ya bağlı 12. Kolordu komutanı olarak Musul’da bulunuyordu. Fahrettin Paşa 1. Dünya Savaşı başlamasıyla 1915 yılında 4. Ordu komutan vekilliğine getirildi. Fahrettin Paşa bu bölgede iken hem tehcire tabi tutulan Ermenileri yerleştirmesiyle uğraştı aynı zamanda Urfa bölgesindeki, Zeytun, Musadağında ve Haçin’deki Ermenilerin isyanlarını bastırdı.

Fahrettin Paşa 1916 yılında 4. Ordu komutanı olan Cemal Paşa tarafından Medine’deki Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanlığına atandı. Bazı Arapların ve İngilizlerin desteğinde isyana kalkışan Şerif Hüseyin ordusuna karşı, Fahrettin Paşa’nın çok kısıtlı imkanlarına rağmen yaptığı Medine Müdafaası büyük takdir toplamıştır.

Fahrettin Paşa’nın savaş sonrası hayatı

Fahrettin Paşa Medine Kuşatması’ndan sonra savaş esiriydi. Fahrettin Paşa savaş esiri olarak önce 27 Ocak 1919 tarihinde Mısır’a gönderildi ve daha sonra da 5 Ağustos 1919 tarihinde Malta’ya sürgüne gönderilmişti. Fahrettin Paşayı yargılamak için İtilaf Devletleri tarafından İstanbul’da kurulan Kürt Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harb mahkemesince ölüme mahkûm edildi. Fahrettin Paşayı Ankara Hükümeti’nin gayretleriyle 8 Nisan 1921 tarihinde Malta’dan kurtuldu.

Fahrettin Paşa Eylül 1921 tarihinde Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere Ankara’ya geldi. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa Fahrettin Paşayı Güney Cephesi’nde Fransız Ordusu’na karşı savaşan Türk kuvvetlerini birleştirmekle görevlendirildi.  Savaş sona erince 9 Kasım 1921 tarihinde TBMM tarafından Afkanistan Kabil Büyükelçiliği’ne atandı.

Fahrettin Paşa 1936 yılında korgeneral rütbesi ile ordudan emekli oldu. 22 Kasım 1948 tarihinde kalp krizi geçirerek vefat etti. Vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığına defnedildi.