Sopanın Kılıca Dönmesi ve Minberin Sallanması Mucizeleri

Bedir ve Uhud’da Sopanın Kılıca Dönmesi

Bedir Muharebesinde Ashap’tan Hz. Ukkaşe Bin Mihsân (r.a)’ın Muharebe anında kılıcı kırıldı. İslam’ın ilk yıllarında Sahabelerin ekonomik durumları iyi olmadığı için yedek silahları yoktu. Hz. Muhammed(s.a.v) kılıcı kırılan Hz. Ukkaşe (r.a)’ın durumunu öğrenince, Hz. Ukkaşe uzun bir sopa vererek; “Git bununla muharebe et!” diye emretti. Hz. Ukkaşe (r.a) sopayı aldı hiç şüphe etmeden karşısındaki düşmana sopayla saldırdı. Bir mucize sonucu verilen o sopa Hz. Ukkaşe (r.a)’ın elinde çelikten daha kuvvetli keskin parlayan beyaz bir kılıç oldu. Bu kılıç sahabeler arasında El-Avn (İlahi yardım) adıyla ün buldu. Hz. Ukkaşe (r.a) katıldığı bütün muharebelerde bu kılıçla savaştı. Hz. Ukkaşe Bin Mihsân (r.a) Yemame Savaşı’nda şehit düşünceye kadar o kılıcı kullandı. Sopanın kılıca dönmesi peygamberimizin gösterdiği mucizelerden biri oldu.

Bu mucizenin bir benzeri de Uhud Savaşı’nda meydana geldi. Hz. Muhammed(s.a.v)’in halasının oğlu Abdullah Bin Cahş (r.a)’ın muharebede kılıcı kırıldı. Bu durumdan haberdar edilen Hz. Muhammed(s.a.v), Hz. Abdullah (r.a)’a bir sopa verdi. Bir mucize eseri olarak bu sopa elinde çelikten keskin parlayan bir kılıç oldu. Bu kılıçla şehit düşünceye kadar müşriklerle muharebe etti. Daha sonra bu kılıç Hz. Abdullah (e.a)’ın mirasçıları tarafından alınıp muhafaza edildi.

Minberin Sallanması Mucizesi

Hz. Muhammed(s.a.v) hutbede  bir gün vazında Allah(c.c) büyüklüğünü ve gücünü anlatıyordu. Hz. Muhammed(s.a.v)’in sözlerinin etkisi nedeniyle kuru ağaçtan yapılmış olan minber etkilenerek ileri geri saga sola sallanmaya başladı. Bu durumu gören sahabeler Hz. Muhammed(s.a.v)’in daha fazla sallanarak minberden düşmesinden çok korkmuşlardı.

Hz. Muhammed(s.a.v) başka bir gün yine minbere sahabelere hitap etmek için çıktı.

Zumer Suresi, 67 Ayeti okumaya başladı. Onlar Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla bilmediler. Ama kıyamet gününde yer yüzü bütünüyle Allah(c.c) tasarrufundadır, gökler de Allah(c.c) kudretiyle dürülmüştür. Allah(c.a) bütün noksanlıklardan uzaktır ve onların ortak koştukları şeylerden büyüktür.

Hz. Muhammed(s.a.v) Zumer Suresi, 67 Ayetini okumaya başladığında minber sözlerin etkisinden yine Allah’ın büyüklüğünden ve yüceliğinden dolayı, bir mucize eseri olarak sallanmaya başlamıştı.

Peygamberimiz efendimizin bir çok mucizesi vardır. Diğer mucizeleri hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.