Orucun Sıhhat Şartları Nelerdir?

Orucun Sıhhat Şartları Nelerdir?

Orucun Sıhhat Şartları Nelerdir? Ramazan ayında tutulan orucun veya diğer oruçların sahih yani aslına uygun, ve doğru olabilmesi için şartları vardır .  1. Niyet, 2. Kadınlara mahsus haller .

Niyet

Oruç tutmak isteyen her müslüman oruç tutmak için niyet etmelidir.

Oruç tutan kişi oruca niyet etmeden oruç tutuyorsa dinen oruç tutmuş sayılmaz. Orucun sahih yani aslına uygun, doğru tutulan oruç olabilmesi için niyet şarttır.

Oruçta niyetin hükmü tartışılmaz dini kaidesi nedir?
Bütün ibadetler niyet ile olacağı için oruç ibadetide de niyet ile başlamak ve niyet etmek şarttır. Asıl niyet insanın kalbindedir. O günü oruç tutacağını bilmek ve içinden geçirmektir. Niyeti dil ile söylemek ise, şart olmasıyla birlikte aynı andada sünnettir sünnettir. Oruç tutmak için gece sahura kalkmak da niyet yerine geçer.

Ramazan ayın tutulacak orucun zamanı belirlenmiş, adak orucları ve nafile oruçlar ise; o ğün için akşamdan itibaren ertesi günün kuşluk vaktine kadar bu arada niyet edilmesi gerekir.

Şafii Mezhebine göre, nafile oruç tutmak için, niyet etmesi güneş batana kadar  caizdir. Oruç tutacak kişi yeter ki niyet edene kadar orucu bozucu birşey yapmasın.

Nafile olarak tutulan orucun bozulması durumunda bu oruçların kazasına veya keffaret oruçlarına niyet etmek ise, akşamdan sonra imsak vaktine kadar niyet edilmesi gerekir.

Ramazanda orucun her günü için ayrı niyet edilir. Çünkü araya geceler girmekte ve iftar açılınca oruç o gün için bitmiştir,  ve bir sonraki gün için tekrar niyet eder, ve her günün orucu, ayrı bir ibadet sayılmaktadır.

Kadınlara mahsus haller

Kadınlar doğum yaptıktan sonra  lohusalalık döneminde iken ne namaz kılamazlar, oruç tutamazlar. Adet gören kadınlar da bu halde iken namaz kılamazlar, oruç tutamazlar. Fakat bu halleri geçtikten veya kurtulduktan sonra, tutamadıkları oruçlarının yerine tutamadıkları süre kadar tekrar gününe gün tutarlar, kaza ederler.

Kadınlar doğum yaptıktan sonra  lohusalalık döneminde iken kılamadıkları namazları  kaza etmezler. Çünkü hayız – nifâs yani adet döneminde ve lohosalık halinde iken  kılınmayan namazların kazasında güçsüzlük, sıkıntı,  ve zorluk olduğundan Allah-u Teala , lutfuyla yani izni ile, kadınları bu borçtan afvetmiştir.