Hz. Muhammed İsra Ve Miraç Mucizesi

Hz. Muhammed İsra Ve Miraç Mucizesi

Hz. Muhammed (s.a.v)’in Rivayete göre İsra ve Miraç mucizesi, hicretten 1,5 yıl önce Recep ayının 27. gecesi’nde gerçekleşmişti. Hz. Muhammed İsra Ve Miraç Mucizesi büyük Mucizelerden biridir. En doğrusu kıyamete kadar dünyada meydana gelebilecek olan en önemli olaylardan biridir.

İsra ve Miraç mucizesi karşısında Hz. Muhammed (s.a.v)’in Allah Teala’nın katında olan değeri, yakınlığı ve üstünlüğünün açık bir göstergesidir. İsra ve Miraç yolculuğunda görmüş olduğu nur ve ilahî tecellileri yazmakla birlikte kavramak ve anlamak mümkün değildir. Böyle bir olay Hz. Muhammed (s.a.v)’den daha önce hiç kimseye nasip olmadığı gibi gelecektede kimseye nasip olmayacaktır..

Hz. Muhammed (s.a.v) Miraca çıkmadan önce, en çok sevdiği ve kendisine bakan büyüten, ve Mekke müşriklerine karşı koruyan amcası Ebu Talib vefat eder.

Amcası Ebu Talib’in vefatından fazla zaman geçmeden hemen ardından Sevgilli eşi Hz.Hatice (r.a) vefat etti.İslam dini tarihinde bu acı Ebu Talib’in vefatından ve Hz.Hatice (r.a) vefatından dolayı seneye hüzün yılı denmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v) kölesi Zeyd ile beraber Taif halkını İslam’a davet etmek için gittiler. Ama sonuç alamadan hüzünlü bir şekilde Mekke’ye geri döndüler.

Hz. Muhammed (s.a.v) üst üste gelen bu acı hadiselerden sonra çok üzgün halde Kâbe’de yatarken, her şeye kadir olan Allahu teala dünyanın yaratılışından bu yana, ışık hızına bile henüz ulaşamadığımız, yedi kat semanın çok daha ötesine, Hz. Muhammed (s.a.v) teselli etmek için bir anda en üst seviyeye ulaştırdı. Allah (c.c) kendine mahsus olan bazı büyük ayetleri, Hz. Muhammed (s.a.v) gösterdi. Hz. Muhammed İsra Ve Miraç Mucizesi gerçekleşir.

Hz. Muhammed (s.a.v) İsra hadisesi

Arapça İsra’nın,Türkce anlamı gece yürüyüşü demektir. Mirac’ın Türkce anlamı yükseğe çıkmak demektir.

Hz. Muhammed (s.a.v) İsra hadisesinin, Mekke’den Kudüs’e kadar olan kısmı Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. Bu safhayı inkâr eden dinden çıkar. İsra Suresi’nin ilk ayetinde Allah (c.c) şöyle buyurmuştur:

“Ayetlerimizden bir kısmını Hz. Muhammed (s.a.v)’e (O’na) göstermek için Hz. Muhammed (s.a.v)’i (kulunu) bir gece Mescid-i Haram’dan alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya seyahat ettiren Allah (c.c), her türlü noksandan münezzehtir.”(İsra Suresi, Ayet 1)

Sahabelerden bir çoğu İsra Miraç Hadisesini Anlatarak veya yazarak bu zamana kadar gelmiştir. Ve Kur’anı Kerim de bu hadiseyi İsra Ayetiyle tasdiklemiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v) geceleyin Kâbe’nin hatim kısmında yatarken, Cebrail (a.s.) gelip Hz. Muhammed (s.a.v)’i uyandırdı. şakkı-sadr olayını Hz. Muhammed (s.a.v)’de tekrar yaptı.

Hz. Muhammed İsra Ve Miraç MucizesiCebrail (a.s) Hz. Muhammed (s.a.v)’e binmesi için Burak adında bir binek getirdi. Bu binek ışık hızından çok daha hızlı gidiyordu. Hz. Muhammed (s.a.v) Cebrail (a.s)’le birlikte Mescid-i Aksa’ya vardı.Hz. Muhammed İsra Ve Miraç Mucizesi gerçekleşmesi için gidiyor.

Hz. Muhammed (s.a.v) daha önceden gönderilen bütün peygamberlerin Mescid-i Aksa’da kendisini beklediklerini gördü. Namaz kılmak için birlikte saf tuttular. Cebrail (a.s)’in işaretiyle Hz. Muhammed (s.a.v) onlara imamlık yaptı. Hz. Muhammed (s.a.v)’e içmek için içi dolu üç bardak getirildi. Birinde su, birinde süt, birinde şerbet vardı. Hz. Muhammed (s.a.v) bunlardan süt bardağını alıp içti. Cebrail (a.s) Hz. Muhammed (s.a.v)’e; “Doğru olanı seçtin” dedi.

Mirac; Hz. Muhammed (s.a.v)’in Cebrail (A.S.) ile birlikte Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Sidret El Münteha’ya kadar olan yolculuklarıdır. Hz. Muhammed (s.a.v) Refref ile Öteler Ötesinde Buluşması.ndan önce

Hz. Muhammed(s.a.v) 7. kat Semada

Hz. Muhammed (s.a.v) Hz. Adem 1 kat semada görür Hz. Muhammed (s.a.v) ve Cebrail (a.s.) Birinci kat semaya çıktıklarında semada oturan bir zat gördüler. O zat’ın sağında ve solunda gölgeler vardı. O zat sağındaki gölgeye baktığında gülüyor, sonra solundaki gölgeye baktığında ağlıyordu.

Hz. Muhammed (s.a.v) Cebrail (a.s)’e bu zatın kim olduğunu sordu.
Hz. Cebrail (a.s) o Zat’ın Hz.Adem (a.s) olduğunu söyler.

Sağındaki gölgelerden insanlardan cennetlik olanları görüyor, solundaki gölgeliklerden de cehennemlik olanları görüyor dedi. Bu katta cehennemin ne kadar dehşetli ve felaketi olduğu Hz. Muhammed (s.a.v)’e gösterildi.

Hz. Muhammed (s.a.v) ve Cebrail (a.s) İkinci kat semaya çıktıklarında orda Hz. Yahya (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.)gördüler.

Hz. Muhammed (s.a.v) ve Cebrail (a.s) üçüncü kat semaya çıktıklarında orda Hz. Yusuf (a.s) gördüler.

Hz. Muhammed (s.a.v) ve Cebrail (a.s) dördüncü kat semaya çıktıklarında orda Hz. İdris (a.s.) gördüler.

Hz. Muhammed (s.a.v) ve Cebrail (a.s) beşinci katta çıktıklarında Hz. Harun (a.s.), ve altıncı katta çıktıklarında Hz. Musa (a.s.), ve en son yedinci katta çıktıklarında Hz. İbrahim (a.s.)’ı gördüler.
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Cebrail (a.s) sonunda Sidret el Müntehada

Hz. Muhammed İsra Ve Miraç MucizesiHz. Muhammed (s.a.v) ve Cebrail (a.s) sonunda Sidret El Münteha’ya vardılar.

Dünyanın ilmi burada son buluyor. Bunun ötesinde ne olduğunu, Allah (C.C.)’dan başka hiç kimse bilmez.

Bu mevkii de, Hz. Muhammed (s.a.v)’e Müslümanlar için hazırlanan cennetin bütün nimetleri gösterildi.

Mirac’la ilgili Necm Suresi’nde Allah (C.C.) şöyle buyurmuştur.

“Yemin olsun ki, O’nu bir defa daha gördü. Sidret El Münteha yanında Cennet El Me’va O’nun (sidre) yanındadır. O Sidre, Allah (C.C.)’ın nuruyla örtülmüştür. Hz. Muhammed (s.a.v)’in gözü gördüğünden ne kaydı ne de şaştı. And olsun ki, Rabbi’nin alâmetlerinin en büyüğünden bir kısmını gördü.”(Necm Suresi, Ayet 13-16)

Burada Hz. Muhammed (s.a.v) Sidret El Münteha’da Cebrail (a.s.)’i asıl görünümüyle görmüştür. Cebrail (a.s) Sidret El Münteha’dan ileriye gidemeyeceğini Hz. Muhammed (s.a.v)’e bildirdi. Cennetten gelen Refref (ipek döşek)’in rehberliğinde Sidret El Münteha’nın ötesine geçmek suretiyle seyahatine devam etti. Nihayet zaman ve mekândan münezzeh olan Allah (C.C.)’ın huzuruna vardı. Arada hiçbir vasıta olmadan Allah (C.C.)’ın bizzat kelamını işitti. Allah (C.C.)’ın çeşitli tecellilerini ve nurunu müşahede etti.

Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed (s.a.v)’e şu emirler verildi:

1) Müslümanlara 1 Günde 50 vakit namaz kılınması farz olundu.

2) Hz. Muhammed (s.a.v)’e Allah (C.C.)’a ortak koşmayanların cennete girecekleri bildirildi.

3) Hz. Muhammed (s.a.v)’e Bakara Suresi’nin son iki ayeti vahyolundu.

Günde Beş Vakit Namaz Farz Kılındı

Hz. Muhammed İsra Ve Miraç MucizesiHz. Muhammed (s.a.v) Allah (C.C.)’ın huzurundan ayrıldıktan sonra, 6. Kat semadaHz. Musa (a.s) uğradı. Hz. Musa (a.s) Allah Teala’nın O’na ne vahyettiğini sordu. Hz. Muhammed (s.a.v);Ümmetime “50 vakit namaz farz kılındı” dedi. Hz. Musa (a.s.); “Benim bu konuda tecrübem vardır, ümmetin her gün 50 vakit namaz kılmaya kılamazlar buna tahammülleri nede zamanları yeter ” dedi. “Namaz vakit sayısını azaltılması için Allah (C.C.)’tan ricada bulun” dedi. Hz. Muhammed (s.a.v) Musa (a.s) bu tavsiyesine uyarak, namaz vakit sayısını azaltılması için Allah (C.C.)’ın huzuruna tekrar çıkarak yalvardı. Ve Bu namaz vakit sayısı 5 .düşene kadar Allahu Teala’nın huzuruna gidip geldi ve en son Allah (C.C.) Hz. Muhammed (s.a.v)’in ricasını kabul ederek namaz vaktini günde beş vakte kadar indirdi.

Tekrar Mekke’ye dönmek Hz. Muhammed (s.a.v) Miractan tekrar Kudüs’e geldi. Oradan da Burak’la aynı saniyeler ,ve saatte, gece Mekke’ye döndü. Hz. Muhammed İsra Ve Miraç Mucizesi gerçekleşmişti.
Hz. Muhammed(s.a.v)’den kanıt istediler

Hz. Muhammed İsra Ve Miraç MucizesiHz. Peygamberimiz (s.a.v) gündüz olunca o gece İsra ve Mirac olayını Kâbe’de toplanan müşriklere anlattı. Kureyşli müşrikler Hz. Peygamberimiz (s.a.v) Miraç gittiğine inanmadılar. Ve yalan söylediğini düşündüler Ve o anda Hz. Muhammed(s.a.v)’den kanıt istediler. Müşrikler Hz. Muhammed’den Mescid-i Aksa ile alakalı sorular sormaya başladılar. Allah (C.C.) Mescid-i Aksa’yı, Hz. Muhammed (s.a.v)’in gözü önüne getirdi, müşriklerin sordukları soruları Mescid-i Aksa’ya bakarak cevap verdi. Kureyş müşrikleri Şam’a göndermiş oldukları, ticaret kervanlarını yolda görüp görmediğini sordular.Hz. Muhammed (s.a.v) Kervanlarını yolda gördüğünü söyledi. Müşriklere Kervanda bulunan kişilerin ne yaptıklarını tek tek onlara anlattı. Hz. Muhammed( s.a.v) Hatta bir kervanın o anda Ten yolunda Geldiğini söyler. O Kervanın önünde boz-siyah bir deve, onun üstünde ne yüklü olduğunu söyledi. Müşrikler kafileye Hz. Muhammed (s.a.v)’in anlattıklarının doğru olup olmadığını sormak için beklerler, kafile gelince hemen yanına giderler ve Onlarda Hz. Muhammed (s.a.v)’in söylediklerini aynen tasdik ettiler. Hz. Muhammed İsra Ve Miraç Mucizesi

Müşrikler Hz. Ebu Bekir (r.a.) görünce hemen yanına gidip Hz. Muhammed (s.a.v) miraç mucizesini sorarlar Hz. Ebu Bekir (r.a.) mucizeyi duyar duymaz hiç tereddüt etmeden onaylar. Bu hareketinden dolayı Hz. Muhammed (s.a.v) Ebu Bekir (r.a.) Sıdık lakabını verdi.