Peygamberimizin Medine’ye Hicreti Sırasındaki Mucizeler

Peygamberimizin Medine’ye Hicreti Sırasındaki Mucizeler

Peygamberimizin Medine’ye Hicreti Sırasındaki Mucizeler:  Hz. Muhammed (s.a.v) Mekkedeki Müslümanların müşrikler tarafından yapılan dayanılmaz zulüm ve işkencelerine maruz kaldıklarından, Müslümanların Mekkeden Medine’ye hicret etmelerini uygun gördü Ve hicret etmelerini istedi. Müslümanların Müşriklere fark ettirmeden gizlice Hicret etmelerini ve çok dikkatli davranmalarını küçük gruplar halinde gitmelerini söyledi.

Müslümanların Sessizce hicret ettiklerini  fark eden müşrikler kaygılandılar, ve Müslümanların Sessizce hicret etmelerini iştişare etmek için  (Darün Nedve) toplandılar. Dâru’n-Nedve, Hz. Muhammed(s.a.v)’in 4. kuşaktan dedesi Kusay Kâbe’nin kuzeyindeki tavafa başlama noktasının arka tarafında; Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinin istişare etmeleri için yaptırdığı bina. Sahabelerin Medineye göç etmelerini önlemek ve Hz. Muhammed(s.a.v)’in İslam dini faaliyetlerini son vermek için toplandılar. Hz. Muhammed(s.a.v)’i sürgün etmek, tutuklamak veya öldürmek gibi bazı görüşler ortaya atıp tartıştılar. En son Ebu Cehil şöyle dedi:

“Hz. Muhammed(s.a.v)’i öldürmekten başka çare yoktur. Her kabileden güçlü bir genç seçelim. Hepsi birlikte O’nu öldürsünler. Böylece kimin öldürdüğü belli olmaz Kabilesine de diyetini öderiz. O zaman onlarda kan davası gütmezler” dedi. Ve bu görüş herkes tarafından benimsendi.

Hz. Muhammed(s.a.v) Hicret ederken ilk mucizesi

Yerden bir avuç kum alıp müşriklerin üzerlerine atar

Peygamberimizin Medine’ye Hicreti Sırasındaki Mucizeler: Hz. Ali (r.a) Hz.Muhammed (s.a.v)’in yatağında yatarken gece yarısı olduğunda evden çıktı. Hz.Muhammed (s.a.v) yerden bir avuç kum alıp müşriklerin üzerlerine atar ve o arada Yâsini şerifin ilk sekiz âyetini okuyarak yanlarından çekip gitti. Müşriklerden hiç biri Hz Muhammed Efendimizi  gören olmamıştı.Hz. Peygamber (s.a.v) Mekkeden Medineye Hicret etmesi’ ni fark etmemişler

Hz.Muhammed (s.a.v)’i Müşrikler halen evin etrafında bekliyordu. baktılar ki evden çıkan olmayınca Hz.Muhammed (s.a.v) evinden çıkıp gittiğini düşündüler. Hz Muhammed Efendimizin evinin penceresinden içeri  baktılar.İçerde yatanın Hz Muhammed (s.a.v)’i sandılar. Ama içerde yatanın Hz. Ali’olduğunu anlamadılar, “İşte Muhammed yatıyor.” dediler ve evin etrafında beklemeye devam ettiler.

Mağaradaki Mucize

Hz Muhammed Efendimiz ve Ebu Bekir mağaraya sığındıktan sonra, Allah (c.c) tarafından mağaranın ağzını örümcek ağı ile ördürülmüş, ve kısa bir süre içinde bir çift güvercin mağaranın önünü  kapatacak şekilde bir ağacın üzerine yuva yapmışlar ve ağacın üzerine yuvaya yumurtalarını bırakmışlardı.

Mağaranın içine girmekten vazgeçtiler

Ama yinede  Mağaranın dışındaki izciler bu nasıl olur deyip, ısrarla iz burada bitiyor diyordu. Yavaş yavaş  mağaraya inip bakalım söylemelerine  rağmen, Müşriklerden biri de mağaranın örümcek ağı ile kapalı olduğunu görünce. örümcek ağı mağaranın girişini öyle örümcek ağıyla kapatmıştı, içeri bakmak istediler ama örümcek ağından hiç bir şey göremiyorlardı.Ve bu durumda içerde kimselerin olması mümkün değildi. Ve mağaranın içine girmekten vazgeçtiler.