Peygamberimizin Hicret Ederken Mucizeleri

Peygamberimizin Hicret Ederken Mucizeleri

Suraka’nın Atının Ayaklarının Karnına Kadar Yere Batma Mucizesi: Peygamberimizin Hicret Ederken Mucizeleri

Hz.Muhammed (s.a.v) ve Hz. Ebu bekir (r.a) mağarada üç gün kaldıktan sonra  Mekke’den  Medine’ye doğru yola çıktılar.

Mekkenin müşrikleri, Hz. Muhammed (s.a.v) ’i sağ veya ölü olarak getirene 100 deve vereceklerini ilan ederler. Mekkeli müşriklerden çok kişi bu ödülü almak için Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Ebu bekir (r.a)’ın izlerini takip etmeye başladılar. Takip edenlerden biri de Suraka Bin Melik’tir. Suraka Bin Melik çok cesur ve iyi bir iz takipcisidir.

Suraka Bin Melik yaptığı çalışmalar ve iz takibi sonucu Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Ebu bekir (r.a) izlerini buldu. Hemen Atına binerek kısa bir zamanda içinde Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Ebu bekir (r.a) yetişti. Aralarında çok kısa bir mesafe kalmıştı, Suraka Bin Melik onlara o kadar yaklaştı ki Hz. Muhammed (s.a.v)’in Kur’an okumasını dahi duyuyordu. Hz. Muhammed (s.a.v) arkasına hiç dönüp bakmıyordu. Suraka’nın geldiğini fark eden Hz. Ebu bekir (r.a) telaşlanarak sık sık arkasına bakıyordu.

Suraka Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Ebu bekir (r.a) yakalaması an meselesi ve büyük ödülü alması bir an meselesiydi. Birden bire Surakanın atının ayakları görülmeyen bir gizli güç tarafından çekilerek karnına kadar kuma battı. Yerden dumanlar çıktığını gören Suraka, bu olaydan sonra hiç kimsenin Hz. Muhammed (s.a.v)’e bir zarar veremeyeceğini anladı.

Suraka Bin Melik Hz. Muhammed (s.a.v)’e dua et kurtulayım bu zor durumdan diye, yalvarmaya başladı. Hz. Muhammed (s.a.v) dua etti. Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed (s.a.v)’in duası kabul olunca, Suraka Hz. Muhammed (s.a.v)’in duası sonucu bu kötü durumdan kurtuldu. takipten vazgeçti.

Hz. Muhammedin Mucizelerinden Sütsüz keçi

Peygamberimizin Hicret Ederken Mucizeleri: Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Ebu bekir (r.a) Medine’ye giderken yolda bir keçi çobanınyla karşılaşırlar. Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Ebu bekir (r.a) keçi çobanından süt almak istediler. Keçi çobanı yanında hamile bir keçiden başka hayvanı olmadığını söyler , ve o keçininde sütü kesik olduğunu söyledi.

Hz. Muhammed (s.a.v) keçi çobandan keçiyi sağmak için izin istedi. İzin aldıktan sora dua ederek keçinin memesine mübarek eliyle sağmaya başladı. Allah Teala’nın izni ile o anda keçinin memeleri sütle doldu. Hz. Muhammed (s.a.v) ve oradakiler sütten doya doya içtiler.

Çoban Hz. Muhammed (s.a.v) bu mucize karşısında imana geldi. Hz. Muhammed (s.a.v)’’e; “Sen kimsin?” diye sordu. Hz. Muhammed (s.a.v) ona; “Ben Allah’ın Peygamberi ve elçisi Muhammed’im!” dedi. Çoban Hz. Muhammed (s.a.v)’in Peygamber olduğunu öğrenince, görmüş olduğu bu mucize karşısında şüphe etmeden şahadet ederim ki, Sen bir peygambersin! Ben sana tabi oldum, dedi. Çünkü gördüğüm bu mucizeyi peygamberden başkasının yapması mümkün değildir, diye söyledi. Sütsüz bir keçi, Hz. Muhammed (s.a.v)’in duası ile o anda süt verdi.