Peygamberimiz (s.a.v) Ağaçların Ve Hurma Salkımının Yürüme Mucizesi

Peygamberimiz (s.a.v) Ağaçların Ve Hurma Salkımının Yürüme Mucizesi

Peygamberimiz (s.a.v) Ağaçların Ve Hurma Salkımının Yürüme Mucizesi: Peygamberimiz (s.a.v)’İn Mekkeli müşriklere  yapmış olduğu İslam dinine çağrı davetini kabul etmiyorlardı. Cahiller Peygamberimiz (s.a.v)’İ Mekkeli müşrikler yalanlıyor, Sahabelere hakaret ediyor ve saldırılarda bulunuyorlardı.

Hz.Muhammed (s.a.v) Bir gün yine  Mekkeli müşrikler tarafından yalanlanmış Hz.Muhammed (s.a.v) Mekkeli müşrikler tarafından çirkin bir saldırıya maruz kalmıştı. Hz.Muhammed (s.a.v) Mekkenin dışına çıkarak üzgün ve düşünceli bir şekilde müşriklerin kendisine yapılan bu kötü muameleyi düşünüyordu. Hz.Muhammed (s.a.v)’in yanına Cebrail (a.s) geldi. Hz.Muhammed (s.a.v)’in bu üzgün halini gidermek için.

Cebrail (a.s) Hz.Muhammed (s.a.v)’e teselli etmek için önlerinde ilerde duran bir ağacı çağırmasını istedi. Hz.Muhammed (s.a.v) Cebrail (a.s) sözü üzerine ağacı çağırdı. Hz.Muhammed (s.a.v) Ağaçı çağırır çağırmaz  Ağaç her yöne sallanarak bütün köklerini  topraktan çıkardı, ve huzura geldi. Cebrail (a.s) tekrar ağacı geri yerine göndermesini istedi. Hz.Muhammed (s.a.v) gelen ağacın tekrar yerine gitmesini emretti. O ağaç tekrar kökleri ile birlikte eski yerine gitti. Bu olay Hz.Muhammed (s.a.v)’i rahatlattı. (Ahmed Bin Hanbel)

İbni Abbas (r.a) anlatıyor:

Peygamberimiz (s.a.v) Ağaçların Ve Hurma Salkımının Yürüme Mucizesi: Bir çöl bedevisi Hz.Muhammed (s.a.v)’e doğru gelir Peygamberimizin önüne gelip ve sorar.“Senin Allah’ın Rasulü olduğunu ben nereden bileceğim? Bu konuda kanıtın nedir, beni nasıl inandıracaksın nası ikna edeceksin?” diye sordu.

Peygamberimiz (s.a.v) Ağaçların Ve Hurma Salkımının Yürüme Mucizesi
Hurma Ağacı

Hz.Muhammed (s.a.v) de: “önünde duran bedeviye Şurda duran  hurma ağacını ğörüyormusun “Ve bu hurma ağacının üstünde asılı olan hurma salkımını çağırırsam, ve hurma salkımı  gelse Allah’ın Resulü olduğuna iman eder misin?” diye sordu. Bedevi hiç şüphe etmeden etmeden “Evet” dedi. Hz.Muhammed (s.a.v) Hurma ağacının üzerinde asılı olan hurma salkımını çağırdı, Hurma salkım ağaçtan ayrılarak aşağı inmeye başladı ve Hz.Muhammed (s.a.v) huzuruna geldi.

Hurma salkımı; “Allah’ın selamı senin üzerine olsun Ey Allah’ın Resulü!” dedi. Hz.Muhammed (s.a.v) ona; “Haydi tekrar yerine dön” diye emretti. Hurma salkımı döndü eski yerine kaynadı. Bedevi görmüş olduğu bu mucize karşısında İslam dinine geçip Müslüman oldu. (Tirmizi)