Kerbela Olayının Nedenleri Nedir Ve Nasıl Vuku Bulmuştur

Kerbela Olayının Nedenleri Nedir Ve Nasıl Vuku Bulmuştur

 

Hz. Muhammed (s.a.v)’ 632 yılında vefat edince Müslümanlar idaresi halifeler tarafından idare edilmeye başlandı. Sırasıyla  Hz. Ebubekir (r.a.) sonra Hz. Ömer (r.a.) ve Hz. Osman (r.a.) halifelik yaptı. Sonuncu halife olarakta Hz. Ali (r.a.) halifelik yaptı. Kerbela Olayının Nedenleri Nedir Ve Nasıl Vuku Bulmuştur  

Osman (r.a.)’ın katillerini bulmakta zorlanan Hz. Ali (r.a.) Muaviye  tarafından eşeitirilmeye  başlandı. Hz. Ali (r.a.) ve Muaviye arasında Sıffin muharebesi yaşandı.

Bir harici tarafından Hz. Ali (r.a.)  öldürüldü, Hz.Hasan ve Hüseyin (r.a) hilafeti Muaviyeye bıraktı. Böylece İslam dininde ve devletinde ilk ayrılıklar başladı. Muaviye  ölünce  yerine Hz. Hüseyin (r.a.) geçecekti, ama  Hz. Hüseyin (r.a.)yerine Muaviye’nin oğlu Yezid geçti.

Bu olay İslam dininde ayrılıklara neden oldu. Yezid, Kufe’ye bağlılık mektubu gönderdi  ama Kufe’deki halk, Hz. Hüseyin (r.a.)’a bağlılığını bildirdi. Hz. Hüseyin (r.a.) bağlılığını bildirisini alınca  70 kişiyle Kufe’ye gitmek için hareket ettiler. Hz. Hüseyin (r.a.) büyük bir kalabalık la Kufe’de halk tarafından karşılaşacağını umuyorken ve beklerken, Kufe’de 4500 kişilik Yezid ordusunun Hz. Hüseyin (r.a.) karşısında buldu.

Hz. Hüseyin (r.a.)’ın beraberindekileri Yezid ordusu öldürdü. Hz. Hüseyin (r.a.) esir düşer ve şehit edilir. Bu kanlı olay tarihe Kerbela Olayı olarak geçmiştir. Kerbela Olayının Nedenleri Nedir Ve Nasıl Vuku Bulmuştur  

Kerbela Olayı’nın nedenleri nedir:

*İslam Devleti ve müslümanlar arasında  hilafet için mücadelelerin yaşanmasıdır.

*Hz. Ali (r.a.)’ın taraftarları ve ona bağlı bulunanlar Hüseyin (r.a.)’dan İslam Devletinin  hilafetini devam ettirmesini istemiştir.

*Muaviye ’ın taraftarları ve ona bağlı bulunanlar Yezidin İslam Devletinin  hilafetini devam ettirmesini istemiştir.

*Olayları körüklenmesinin nedenleri, sözlerin yerine getirilmemesi ve İslam aleminde ekonomik sorunların yaşanmasıdır.

Kerbela Olayı’nın vuku buluşunun nedeni nedir:

*Sünniler ve Şiiler bir birlerinde farklı düşünmeleri.

*İslam devletinde  ilk ayrışmalar ortaya çıkmıştır.

*Şia adı altında bir birlerinden farklı düşünen ve inanan birçok mezhep ortaya çıkmıştır.

*Temel olan İslami kaideleri ve usulleri inanç biçimleri çiğnenmeye başlanmıştır.