Miraç Kandili nedir? Ne zaman kutlanır ?

Miraç Kandili nedir? Ne zaman kutlanır ?

Miraç, sözcüğünün anlamı nedir? Miraç Kandili nedir? Ne zaman kutlanır ?

Miraç Kandili nedir? Merdiven‘, ‘yükselmek‘, ‘en yüksek makam‘ en son yer. Allah (c.c) huzuruna çıkmak anlamına  gelmektedir.Her yıl  Receb ayının yirmiyedinci gecesi ise Miraç Kandili‘dir.

Peygamberimiz (s.a.v)’in Allah (c.c) huzuruna, makamına yükseldiği çıktığı gece olarak kabul edilir. Miraç Kandili, her sene üç ayların ilki olan ‘Recep’ ayına denk gelmektedir.

Miraç‘ın, anlamı demek ki merdiven, yukarı doğru en yüksek mertebeye çıkmak, en yüksek seviyeye yükselmek Allah (c.c) huzuruna çıkmak anlamlarını ifade ediyor. İslam dini edebiyatınde ise Hz. Muhammed (s.a.v) Allah (c.c) huzuruna kabul etmesi ve çıkması demektir.

Miraç hadisesi iki aşamadan oluşuyor?

Miraç Kandili nedir? Ne zaman kutlanır ? Birinci safhada, Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke’den Mescid-i Haram’dan Cebrail (a.s) vasıtasıyla alınır  Filistinde kudüse Mescid-i Aksaya götürülür. Kur’an-ı Kerim’in İsra Suresi’nin 1. ayetinde  belirtilen bu evreye, gece yürüyüşü anlamına gelen ‘İsra’ adını alıyor. İkinci sırayı ise Hz. Muhammed (s.a.v)  Mescid-i Aksa’dan Cebrail (a.s) vasıtasıyla Allah’ın (cc) huzuruna doğru yükselmesi oluşturuyor. Miraç Kandili nedir? Ne zaman kutlanır ? devamı.

Peygamberimiz(s.a.v) Miraç yolculuğunda Cebrail (a.s) vasıtasıyla getirilen ‘Burak’ adlı binekle seyahat etti. Beş vakit namaz Miraç gecesi olan o gecede farz kılındı, Allah (c.c) eşkoşmayanların (şirk) cennete gireceğinin  müjdesi de bu gece,yani Miraç gecesinde  verildi.

Hz.Resulü Ekrem (s.a.v) Miraç’a çıkmasıyla yani Allah (c.c) huzuruna kabul edilmesiyle birlikte; mana aleminde yükselmeyi, insanın hiç düşünümeyeceği aklını ve fikrini zorlayan nice üst makamlara erişebileceğini, gönül, ruh temizliği ve ahlaki faziletlerin ve herşeyin sahibi olan  Allah (c.c) ’a bağlılıkla ve ibadetle  kazanabileceğini hatırlatıyor.

Hz. Muhammed (s.a.v), Miraç hakkında şöyle demiştir;“Ben Miraç’tan Allah(c.c) huzuruna kabul edilmekten daha güzel bir şey görmüş değilim.” buyuruyor.
Miraç’ın bize en büyük armağanı olan ve Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından “bizim miracımız” olarak tanımının yapıldığı ‘namaz’ ise iç dünyamızdaki yükselmeyi ve her şeyden arınmayı ifade ediyor. Miraç Kandili nedir? Ne zaman kutlanır ? Sorusunu böyle cevaplandırmış olduk.