Hazreti Nuh Aleyhisselam Ve Tufan

Hazreti Nuh Aleyhisselam Ve Tufan

Tarih boyunca Hz. Adem (as) ile Hz. Muhammed (sav) arasında çok Peygamberler dünyaya geldi ve dünyadan ayrıldılar.

Hz. Nuh (as), Idris (as)’dan sonra gelen Peygamberdir. Nuh (as), İdris (A.S)’dan sonra gönderilen Peygamberlerin en büyükleri olan ve kendilerine «Ülü’l-Azm»( Allah’ın kendilerinden yerine getirilmesini istediği şeylerde kararlılık, sabır ve gayret gösteren peygamberler) denilen Altı Peygamberden ikincisidir. Hazreti Nuh Aleyhisselam Ve Tufan

Hz Nuh (as) Kur’an’ı Kerimde adı 43 defa geçer. Kur’an’ı Kerimde bir surenin adı Nuh Suresi’dir. Hz. Nuh (as) kavmini sapkınlıktan kurtarmak ve Allah Teala’ya iman etmelerini sağlamak istemiştir. Ama kavmi Hz. Nuh (as)  iman etmedi ve başarılı olamadı.

Hatta Hz. Nuh (as)’ın eşi ve bir çocuğu da ona iman etmedi. Allah Teala’nın emri ile bir gemi inşa eder ve yeryüzündeki bütün canlılardan biri dişi biri erkek olarak  bu gemiye alır.

Ve Dünya’da büyük bir tufan olmuştur, Hz. Nuh (as) inanmayan kavmi Allah Teala tarafından helak edilmiştir.

Nuh İbrahimi dinlerde (Musevilik, Hıristiyanlık, İslam ve Bahailik) ve Maniheizmde kendisinden söz edilen Tufan peygamberidir.