Hz. Nuh (as)’a inanmiyan kavmi

Hz. Nuh (as)’a inanmiyan kavmi

Hz. İdris (as) göğe çekildikten sonra insanlar Hz. İdris (as hayırla anmak ve hatıralarını yaşatmak için heykelini yaptılar
İman edenler, farz ibadetlerini yapıyor. bunun yanı sıra Hz. İdris (as) heykelinin etrafında, toplanıyor, Hz. İdris (as) nasihatlerini hatırlıyor ve gösterdiği doğru yoldan ayrılmamaya çalışıyorlardı.
Yüz yıllar geçtikçe yapılan bu hareketler, sonraki zamanlarda bu heykeller, yanlış sonuçlar vermeye başladı. Çünkü çok zaman geçmişti bu heykellerin dikiliş gayesini insanlar unutmuştu ve hatırlamayan, bilmeyen bu insanlar, zamanla bu heykellere tapmaya başladılar. Allah’ı terk edip puta tapınma böylece başlamış oluyordu. Artık insanlar Allah’a ibadetten uzaklaşmıştı, İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları heykellere tapıyorlardı.

Hz. Nuh (as) 40 yaşında peygamber ol du


Allah Teala Hz. Nuh (as) 40 yaşında peygamber olarak görevlendirdi. Hz. Nuh (as) Mezopotamya’da İrak’ta Küfe şehrinin olduğu bölgede yaşıyordu. Hz. İdris (as)’ın torunuydu. Hz. Nuh (as) Peygamberlik görevini alınca önce halkı tek tek gizliden gizliye Allah Teala’ya ibadet etmeleri için davete başladı. Belli bir süre geçtikten sonra Hz. Nuh (as) kavmine Allah’ın emirlerini ve hak dine davetini açıktan açığa yapmaya başladı.
Hz. Nuh (as):
– Ey kavmim Allah Teala’ya ibadet edin. Allah birdir, Allah’dan başka ilahınız yoktur.
Hz. Nuh (as)’ın kavminden iyi yürekli, temiz ve güzel ahlaklı olanlar, Hz. Nuh (as)’ın bu davetine evet demişlerdi. Kavminden Hz. Nuh (as)’a inanların çoğunluğunu yoksul kimseler oluşturuyordu.
Hz. Nuh (as)’ın kavminden zengin kibirli zalim kötü huylu kişiler ise putperestlikte ve Allah’a ibadet etmemeye ısrar ediyorlardı, Nuh Aleyhisselam’a kavminin bu zalim insanları ağır hakaretlerde bulunuyorlardı.
Hz. Nuh (as)’ın kavminde ki bu putperestler, Hz. Nuh (as)’a inananların azda olsa yavaş yavaş artmaya başladığını görünce bu gidişata engel olmak için, Hz. Nuh (as)iman eden müminlere alay etmeye müminlere küçük düşürücü, kötü davranışlarda bulunmaya başladılar.
Hz. Nuh (as):
– Ben size, gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Allah’tan başkasına kulluk etmeyin. Yoksa Allah Teala sizi mahvedecek Allah Teala’nın azabından korkuyorum dedi.
Putperestler ise Hz. Nuh (as) şöyle karşılık veriyorlardı:
– Ey Nuh sen bize peygamber olduğunu söylüyorsun ve iddia ediyorsun. Ama ey Nuh sende bizim gibi bir insansın. Bir insan peygamber olamaz ki. Üstelik sana inanlar, aşağı tabakadan, fakir ve yoksul insanlar. Ey Nuh sen eğer davanda haklı olsan, bizim gibi zengin insanlarda, sana inanırdı ve tabi olurdu. Senin bizden üstün bir tarafın yok ki sana uyalım dediler.
Hz. Nuh (as):

– Benden önce gelen Peygamberler de, birer insan olduklarına göre, bende bir insanım dedi.
Hz. Nuh (as)’a inanmayan kavminde ki putperestler, başvurdukları bütün uğraşları, sonuçsuz kaldığını ve netice vermediğini görünce, sinsi taktiklere ve yalana başvurmayı da denediler.
– Ey Nuh sen yanındaki sana inanan bu fakirleri yanından kov ve uzaklaştır, biz üst seviyeden ve zengin olan insanlar hep birlikte sana itaat ederiz. Çünkü bizler zengin onlar fakir bu nedenle bir araya gelemeyiz dediler.
Hz. Nuh (as) onların bu teklifini geri çevirdi.
Hz. Nuh (as):

– Ben asla bana inananları asla kovamam. Allah Teala’ya inanan herkes birbirinin kardeşidir. Ey kavmim şunu iyi biliniz ki, bana inananların bir tekini bile sizlerin şu inançsız ve kötü durumunuza tercih ederim. Yoksa Yüce Allah Teala’ nın azabından beni kimse kurtaramaz.
Hz. Nuh (as)!ın bu sözleri üzerine Hz. Nuh (as)’a iman etmeyen putperestler iyice kızdılar. Hatta putperestler Hz. Nuh’u tehdit etmeye başladılar
Putperestler:
– Ey Nuh eğer bu davandan vazgeçmezsen, seni buralarda asla yaşatmayız dediler.
Putperestler sinsi ve alçakca planlarının başarısızlıkla sonuçlandığını görünce bu seferde müminlere işkence yapmaya ve zulm etmeye başladılar.

40 sene yağmur yağmadı

Bunun üzerine Allah Teala ceza olarak Hz. Nuh (as) ın kavmine kırk sene hiç yağmur yağdırmadı.

Bu kırk sene içinde bu putperestlerin bütün malları, mülkleri bitti, bağ ve bahçeleri kurudu, ve hayvanları telef oldu. Putperestler kendi canlarının derdine düştükleri için müminlerle uğraşmaz hale geldiler.
Hz. Nuh (as) putperestlerin 40 sene içinde bütün bu olanlardan ve yaşadıklarından bir ders aldıklarını ve bu durumdan ders alıp yola gelebileceklerini düşündü. Ve bu nedenle putperestleri yeniden Allah yoluna davet etti.
Hz. Nuh (as):

– Ey kavmim, başınıza bunca bela ve nusubetler geldi, bunca bela ve nusubetler, işlediğiniz bu günahlar ve kusurlarınız yüzündendir. Allah Tealaya
ibadet etmeyi birakıp, putlara tapmanız yüzünden, Yüce Allah sizleri cezalandırdı.

Putperestler bütün bu olanlardan ders almadilar imana gelmediler Nuh’a iman etmediler. Putperestler iyice azmışlardı, Hz. Nuh (as)’a çok ağır konuşmaya ve hakaret etmeye başladılar.
Putperestler:

– Ey Nuh yeter artık sabrımızı zorluyorsun ve taşırıyorsun bizi rahat birak ve bizi tehdit edip durma. Ey Nuh söylediklerin doğru ise, getir şu söylediğin belaları ve azabı dediler.
Hz. Nuh (as):

– Ey kavmim siz putpereslere gelecek azabı ben değil, bütün alemleri yaratan Allah Teala verir.
Hz. Nuh(as) tam 950 yıl kavminin Allah Teala’ya iman etmeleri için çabalayıp durmuştu. Artık Nuh(as)’ ın kavmi için yapabilecek fazla bir şeyi kalmamıştı. Azabı Nuh(as)’ ın kavmi istemişti.

Hz. Nuh (as) Allah Teala’ya Dua etti