Müşriklerin Hz. Peygamberimiz (s.a.v) ve Müslümanlara boykot uygulanması

Ebu Ta­lib Mahallesi  sakinleriyle bütün ilişkileri kesilmişti

Müşriklerin Hz. Peygamberimiz (s.a.v) ve Müslümanlara boykot uygulanması : Ebu Ta­lib Mahallesi  sakinleriyle bütün ilişkileri kesilmişti. Bu boykoto düzenlemekle, Haşim ve Muttaliboğullarını or­tadan kaldırmaya ve köklerini kazımaktı. Bu durum karşısında Haşim ve Muttalibo­ğulları aileleri tehlikedeydiler ar­tık dağınık bir şekilde ayrı ayrı semtlerde otura­mazlardı. Ebu Leheb hariç, Mekke’nin kuzey tarafında bulunan Şi’b-i Ebu Talib [Ebu Ta­lib Mahallesi] denilen yere topluca taşınmak zorunda kaldılar.

Ebu Ta­lib Mahallesi  sakinleriyle bütün ilişkileri kesilmişti. Ebu Ta­lib Mahallesine isteyerek veya istemeyerek  gidenler olsada ağır bir şekilde azarlanıyorlardı.

Müşriklerin Hz. Peygamberimiz (s.a.v) ve Müslümanlara boykot uygulanması :  Ebu Ta­lib Mahallesinde boykota uğrayan müslümanlara  müşrikler insanların girmesini engellediği gibide yiyecek içecek namına hiç bir şeyi bu mahaleye  sokmuyorlardı. Sadece, hac mev­siminde dışarı çıkıp alış verişte bulunmalarına sözde müsaade ediyorlardı. Sözde diyoruz, çünkü o zaman da, çarşı pazarda, köşe başlarında durarak, onlara bir şey satanları ikaz edip satmalarını engellemek için ellerin­den gelen her türlü engellemeyi yapıyorlardı. Müşrikler zaman zaman satıcıların  Müsümanara mal satmalarına engel oldukları gibi satmamak için tehdit bile ediyorlardı.Müsümanarın Ticaret yapmalarını engelliyorlar ve müşrikler çoğu zaman, bin bir türlü hilelerle  satıcıların ellerindeki mallarını satın alıp, boykota uğra­yan müslümanlara bir şey bırakmamaya çalışıyorlardı.

Peygamber Efendimiz Ebu Talib Ve Hz. Haticenin Servetlerini Harcamaları

Ebu Lehebin islam dini düşmanlığı

Mekkeli Müşrikler Boykotu Kaldırılıyor!