Hz. Peygamberimize Kureyşlilerin teklifi

Hz. Peygamber, “Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime ayı da sol elime

Hz. Peygamberimize Kureyşlilerin teklifi : Hz. Muhammed (sav)’in İslam’a davet faaliyetlerine engel olması için. Kureyşliler  amcası Ebu Talib ile ayrı ayrı zamanlarda üç defa görüştüler. Ebu Talib birinci müracaatı yatıştırıcı ve gönül alıcı bazı sözlerle savuşturdu.

İkincisinde Kureyşliler tehdit edici ifadeler kullanınca Rasulullah (sav)’ı çağırdı ve kabilesine karşı daha fazla direnemeyeceğini söyledi. Amcasının kendisini artık himaye etmeyeceğini düşünen Hz. Peygamber, “Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler hiçbir şey değişmez. Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım veya bu uğurda öleceğim” şeklinde kararlı bir cevap verdi.

Hz. Peygamberimize Kureyşlilerin teklifi : Bunun üzerine Ebu Talib yeğenini, “Git istediğini söyle, Allah’a andolsun ki seni asla onlara teslim etmeyeceğim” sözleriyle teselli etti. Kureyşliler üçüncü defa başvurularında Ebu Talib’e şöyle bir teklif sundular: “Yeğenini bize teslim et, onun yerine Velid b. Mugire’nin oğlu Umare’yi sana evlat olarak verelim.” Ebu Talib bu teklifi şiddetle reddetti. Bu arada bazı Kureyşliler bizzat Hz. Peygamber’le görüşüp O’nu davasından vazgeçirmeye çalıştılar. Mesela Utbe b. Rebia Hz. Peygamber’e gelerek “… Şayet maksadın zengin olmaksa sana mal mülk verelim. Makam ve itibar peşindeysen seni başımıza yönetici yapalım” dedi. Hatta daha da ileriye giderek “Eğer ruhsal bir rahatsızlık sonucu böyle davranıyorsan seni tedavi ettirelim” şeklinde teklifte bulundu. Utbe sözlerini bitirdikten sonra Hz. Peygamber Fussılet suresinin ilk ayetlerini okuyarak (Fussılet 41/1-6) Allah tarafından görevlendirilmiş bir peygamber olduğunu söyledi. Utbe ayetlerden ve Hz. Peygamber’in sözlerinden etkilendiği halde yine Müslümanlığı kabul etmedi.