Hamza b. Abdul Muttalib ve Ömer b. Hattab’ın Müslüman Oluşu

İşte ben de Muhammed’in dinini inanıyorum ve kabül ediyorum

Hamza b. Abdul Muttalib ve Ömer b. Hattab’ın Müslüman Oluşu : Mekke’de İslam!ı tebliğ faaliyetleri sırasında iki kişinin Müslüman olmasının ayrı bir önemi vardır. Onlardan biri Hz. Peygamber’in amcası Hamza diğeri de Ömer b. Hattab’dır. Nübüvvetin 6. (616) yılında, Ebu Cehil ve adamlarının Resulullah (sav)’a hakaret ettiğine şahit olan bir cariye, gördüklerini, av dönüşü Kabe’yi tavaf etmeye gelen Hamza’ya anlattı. Öfkeye kapılan Hamza elindeki yay ile orada bulunan Ebu Cehil’in başına vurdu, ardından “İşte ben de Muhammed’in dinini inanıyorum ve kabul ediyorum, cesareti olan varsa gelsin dövüşelim” diyerek Müslümanlığını ilan etti.

O sırada Darülerkam’da bulunan Hz. Peygamber amcasının Müslüman oluşuna çok sevindi. Tebliğ faaliyetlerini yürütürken Müslümanların karşılaştığı zorlukları hafifletmek için büyük gayretler gösteren Hz. Peygamber, aynı zamanda İslam’ın zaferi için bazı güç ve nüfuz sahibi şahsiyetlere hidayet nasip etmesi için Rabbine niyazda bulunuyordu. Bu şahsiyetlerden biri de Ömer’di. İbn İshak’ın naklettiğine göre Ömer bir gün Hz. Muhammed (sav)’i öldürmek üzere evinden çıkmış, yolda kız kardeşi Fatıma ve eşininde Müslüman olduğunu öğrenince önce onun evine gitmiş, Taha suresinin ilk ayetlerini okuduklarını duyunca eniştesini ve kız kardeşini dövmüştü.

Hamza b. Abdul Muttalib ve Ömer b. Hattab’ın Müslüman Oluşu : Fatıma’nın kararlılığını ve kanlar içinde kaldığını görünce pişmanlık duyarak okudukları sayfaları istemiş, Taha ve Abese suresinin ilk ayetlerinin etkisi altında kalarak Darülerkam’da bulunan Rasul-i Ekrem (sav)’in huzuruna çıkıp Müslüman olmuştu. Ömer’in Müslüman oluşuna tekbir getirerek karşılık veren Hz. Peygamber’in yanı sıra orada bulunanlar da tekbir getirdi ve hep beraber Darülerkam’dan çıkıp Kabe’ye gittiler.