Mi‘rac, Hz. Peygamberimiz (s.a.v)’in maneviyatını yükseltmiştir

Mi‘rac, Hz. Peygamberimiz (s.a.v)’in maneviyatını yükseltmiştir

Miraç Mü’minlerin imanını ve ,inancını kuvvetlendirmiş

Mi‘rac, Hz. Peygamberimiz (s.a.v)’in maneviyatını yükseltmiştir. Mü’minlerin imanını ve ,inancını kuvvetlendirmiş, müşriklerin ise düşmanlıklarını dahada arttırmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v)’ Mi’raç olayı Mekkeliler’e anlattığı zaman onlar gerçek dışı uydurulmuş bulup inkar etmişlerdir., Hz. Peygamberimiz (s.a.v)’’e Kudüs ve Mekke’ye dönmekte olan bir kervanın yeri hakkında sorular sorup doğru cevap almalarına rağmen inkarlarını sürdürmüşlerdir.Müşrikler alaylı bir şekilde olayı Hz. Ebu Bekir’e de anlatıp onu zor durumda bırakmak istemişlerse de o: “Bu söylediklerinizi Muhammed mi anlatıyor? O söylüyorsa doğrudur” diyerek tasdik etmiş ve böylece “Sıddık” lakabını almıştır. Bu gece beş vakit namaz farz kılınmış, Bakara suresinin son ayetleri (el-Bakara 2/285-286) indirilmiş, Allah’a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verilmiştir. Bu gece ile ilgili olan İsra suresinde emredilen şu prensipler İslam’ın bazı hususlardaki temel yaklaşımını göstermesi bakımından önemlidir