Hz. Muhammed(s.a.v)’in İsra ve Miraça gidişi

Hz. Muhammed(s.a.v)’in İsra ve Miraça gidişi

Hz. Muhammed(s.a.v)  en büyük mucizelerinden birisi de İsra ve Miraç mucizesidir.

Kelime anlamı olarak “isra”, gece yürüyüşü, gece yolculuk etmek , “miraç” ise yükselmek, yükseğe çıkmak anlamlarına gelmektedir.Hz. Muhammed(s.a.v)’in İsra ve Miraça gidişi İsra ve Mirac hadisesi, Efendimizin (s.a.v) peygamberliğinin on ikinci yılında Mekke’de vuku bulmuştur

Receb ayının 27. gecesi Allahu tealanın daveti üzerine  Hz. Muhammed(s.a.v)i Cebrail (a.s) vasıtasıyla Mekke’deki Mescid-i Haram’dan alınıp Cennet bineği olan Burak ile Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürüldü; Oradan da yine Hz. Muhammed(s.a.v) Cebrail ile birlikte Sidretü’l-münteha adı verilen  en yüksek makama yükseltildi. Bundan sonra Hz. Peygamber zaman ve mekan sözkonusu olmaksızın Yüce Allah’ın huzuruna   yükselmiştir.

Bu Miraç mucizesi ile İslam

Bu Miraç mucizesi ile İslam’ın, on yıldan beri mahsur kaldığı Mekke şehrinden çıkıp uzak yerlere devletlere ve ülkelere yayılacağının işaretinin verilmesiydi. Çünkü Hz. Muhammed (s.a.v) bu manevi seyahatinde, kendi döneminde ve bugün mensupları bulunan veya bulunmayan diğer semavi dinlerin peygamberlerine imamlık yaparak namaz kıldırmıştı. “İsra ve mi‘rac” diye isimlendirilen Hz. Muhammed (s.a.v) seyahatinin Mescid i Haram’dan alınıp Mescid i Aksa’ya kadar olan birinci kısmı (isra) bu adla nazil olan on yedinci sürenin ilk ayeti, mi‘rac ise Necm suresinin ilk ayetleri (53/1-18), ayrıca birçok hadis rivayetiyle sabittir. Mi‘rac hadisesinin hicretten bir yıl önce Receb ayının 27. gecesi gerçekleştiği kabul edilmektedir.

Hz. Muhammed (s.a.v) Miraça götürülmesi

Hz. Muhammed (s.a.v) Refref ile Öteler Ötesindeki Buluşma

Mi‘rac, Hz. Peygamberimiz (s.a.v)’in maneviyatını yükseltmiştir