Hz. Muhammed (s.a.v) Refref ile Öteler Ötesindeki Buluşma

Cebrail (as), Hz. Muhammed (s.a.v) semalardan geçe geçe

Hz. Muhammed (s.a.v) Refref ile Öteler Ötesindeki Buluşma : Cebrail (as), Hz. Muhammed (s.a.v) semalardan geçe geçe, nihayet (kaza ve kaderi yazan) kalemlerin yazarken cızırtılarını işitecek kadar yüksek bir yere çıkardı.Cennetü’l Me’vânın yanındadır. İşte her şeyin son bulduğu, maddenin, maddî dünyanın son bulduğu o sınırda Cebrâil onu yalnız bıraktıktan sonra Hz. Muhammed(s.a.v); cennetten, yemyeşil bir Refref (ipek döşek)’in birden ufku kapladığını gördü. Hz. Muhammed(s.a.v), onun (Refref’in) üzerine oturdu Cebrail (as),Hz. Muhammed(s.a.v) ’den  ayrıldı. Peygamberimiz (s.a.v); Aziz ve Cebbar olan Rabbine yükseltilip yaklaştırıldı.

Hz. Muhammed (s.a.v) Refref ile Öteler Ötesindeki Buluşma : Hz. Muhammed(s.a.v), Yüce Rabbinin: “Korkma ya Muhammed, Yaklaş!” buyruğunu işitmeye duymaya başladı. Nihayet, hiçbir kimsenin hiç bir zaman erişememiş olduğu yakınlık makamına, İlahi kabule, İlahi ikram ve ihsana nail oldu! İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre, Hz. Muhammed(s.a.v): “Ben, Yüce Rabbimi gördüm!” buyurmuştur.

Hz. Muhammed(s.a.v) Miraç’ta Cenab-ı Hakk’a selam yerine bütün mahlukatın ibadetlerini hediye etmiştir. Efendimizin (asm) Cenab-ı Hak ile olan bu konuşması bütün müminlerin miracı olan namazlarında okudukları tahiyyatın sözlerinden oluşmaktadır. Bu konuşmanın meali şöyledir:

Hz. Muhammed(s.a.v) Cenab-ı Hakk’a hitaben:

“Bütün tahiyyeler, bütün mübarek şeyler, bütün salâvat ve duâlar ve bütün kelimat-ı tayyibe Allah’a mahsustur.” şeklinde hitab vermiştir. Bunun anlamı“Bütün varklıkların halleriyle ve dilleriyle yapmış oldukları ibadetleri ve tesbihlerini, bütün çekirdekler ve nutfeler gibi mübarek şeylerin fitri mübarekliklerini ve tesbihlerini, bütün insanlar gibi şuurlu varlıkların ibadetlerini ve bütün peygamberler ve kamil insanlar olan evliyaların, asfiyaların ibadetlerini ve tesbihlerini onların namına sana hediye ediyorum; sana mahsustur.” demektir.

Selâm olsun sana ey Peygamber!

Bu selamın üzerine Allahu teala  Hz. Muhammed(s.a.v): “Selâm olsun sana ey Peygamber!”şeklinde mukabele de bulunmuştur. Bunun üzerine Allah Resulü (asm) de: “Bize ve Allah’ın salih kullarına selâm olsun.” şeklinde cevap vermiştir. Bu konuşmaya sidretü’l-müntehada tanık olan Cebrail (as) da Allah’ın şahitlik etmesini emretmesi üzerine “Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına şehadet ederim. Ve Muhammed’in (asv), Allah’ın elçisi olduğuna da şehadet ederim.” diyerek şehadet etmiştir.

Miraç’ta Allahu teala ile Hz. Muhammed(s.a.v)  karşılıklı söyleşideki sözlerin, müminlerin miracı hükmünde olan namazda okunması sünnettir. Bu şekilde her mümin bütün şuurlu ve şuursuz mahlukatın ibadetlerini kendi ibadeti içerisinde Cenab-ı Allah’a takdim etme şerefine ulaşmış olur.