Hz. Peygamberimiz Muhammed (s.a.v)’in bugünün şartlarına örnek olacak karantina tavsiyesi

Hz. Peygamberimiz Muhammed (S.A.V)’in bugünün şartlarına örnek olacak karantina tavsiyesi

Hz. Aişe (r.a) rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Hz. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Benim ümmetim ancak Ta’n (salgın hastalığı) ve Taun (veba) ile helak olur, yok olur. Başka bir şeyle yok olmaz ve helak olmaz.

Ta’n (salgın hastalığı) ve Taun (veba)

” Ta’n ve Taun bunlar salgın hastalıklardır.”Müslümanların en çok helakinin ve, toptan ölümlerin sebebi Ta’n ve Taun salgın hastalıkları olacaktır.” Müslümanların helaki ve ölümleri böyle olacaktır.

“Gelecekte benim ümmetim ancak Ta’n (salgın hastalığı) ve Taun (veba) hastalıkları ile ölümler olacaktır. “Bu hastalıklar da, develerin ayaklarının altında çıkan ‘deve guddesi’ ayaklarının altında çıkan şişlik, ve iltihaptır, , ondan sonra ümmetim vefat ederler.” Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu Ta’n ve Taun hastalığının tarifini böyle yapıyor. Hz. Peygamberimiz Muhammed (S.A.V)’in bugünün şartlarına örnek olacak karantina tavsiyesi

 “Bu hastalıkların yani Ta’n ve Taun‘un çıktığı yerde; ikamet eden Müslümanlar kalıp ölürse şehittirler, vefat eden Müslümanlar şehit gibidir.” Ta’n ve Taun olan bölgeden firar edip kaçan kişiler, savaştan kaçmış gibidir.” İslam dini İnsanların canını kurtarmaya çok önem verir, ve İslam dini sıhhate çok önem verir. ve İnsan Vücudunun Ta’n ve Taun tehlikelerinden uzak olmasına çok önem verir.
 Fakat Hz. Peygamberimiz bu Ta’n ve Taun hastalığının çıktığı yerde durmayı tavsiye ediyor. ” Ta’n ve Taun hastalığının çıktığı yerden Çıkmasın, dursun!” diyor; “Duran Müslüman şehit gibidir. Kaçan; savaştan kaçan ve cepheden kaçan gibidir.” diyor. O kişi Günahkar oluyor.

Salgın hastalığın çıktığı bölgede karantina uygulanır, güvenlik güçleri etrafı sararlar, karantine olan bölgeden dışarıya kimseyi çıkarmazlar. “Buradaki hastalık başka yerlere de gitmesin.” diye,

Hz. Muhammed (s.a.v) diyor ki; “Ashabım sakın korkmayın, Hastalık çıkmışsa olduğunuz yerde durun, durursanız eğer o yerde şehitlik kazanmanıza sebep olur, oradan başka bir beldeye veya bir yere gitmeniz savaştan kaçmak gibi günahtır.”

Neden ?

Eğer o kişi kaçarsa hastalığı diğer tarafa da götürecek ! Ve oradakilerin de hastalanmasına sebep olacaktır